Pomembne povezave


Postopno odpiranje vrtcev in šol predvideno za 18. maj

Vlada Republike Slovenije je na seji 29. aprila sklenila, da se prične postopno odpiranje vrtcev in šol 18. maja. Najprej bodo vrata odprli vrtci, osnovne šole za prvo triado (1., 2. in 3. razred) ter srednje šole za zaključne letnike. Nato, predvidoma 25. maja, bodo v šole prišli še učenci 9. razredov osnovnih šol. Za vse ostale učenke in učence ter dijakinje in dijake se bo šolanje predvidoma zaključilo na daljavo.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v prihodnjih dneh v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo jasna navodila in smernice za vračanje otrok in zaposlenih v vrtce in šole. Pripravilo bo tudi jasna navodila za varovanje zdravja udeležencev šolskega procesa. O vsem tem ter o varnostnih protokolih bodo vse pristojne in javnost obvestili po prvomajskih praznikih.

Uresničitev sklepa o delnem odpiranju vrtcev in šol je odvisna do razvoja epidemije v prihodnjih dveh tednih.


Ocenjevanje znanja in zaključevanje ocen, 17. 4. 2020

Spoštovani starši!

Verjamem, da mnoge učence in starše skrbi, kako bo v tem šolskem letu z ocenjevanjem znanja in z zaključevanjem ocen. V petek, 17. 4. 2020 je Ministrstvo za šolstvo in šport na vse šole poslalo sklep, kjer so v zvezi s tem podrobna navodila.

Veseli smo, da so v sklepu v veliki meri upoštevani predlogi številnih ravnateljev, učiteljev in tudi javnosti, da se delo v času pouka na daljavo ne ocenjuje oziroma, da se ocenjuje samo, če je nujno potrebno. Bistvo sklepa je, da mora imeti vsak učenec v 2. polletju vsaj eno oceno in velika večina učencev jo ima. V tem primeru  učenci ne potrebujejo nobene dodatne ocene in učitelji lahko zaključijo oceno na osnovi ocen do 16. 3. 2020, ko smo zaprli šole. Če učenci v 2. polletju pri predmetu nimajo nobene ocene, se bomo dogovorili, kako bodo to oceno pridobili. Poiskali bomo načine, ki bodo čim bolj objektivni in do učencev prijazni. Iz navodil izhaja, da morajo priložnost za oceno dobiti učenci, ki imajo negativne ocene in učenci, ki si bodo želeli ocene izboljšati. Posebno pozornost bomo namenili učencem s posebnimi potrebami. Ker bodo mnogi učenci želeli izboljšati ocene, še naprej svetujemo, da učenci upoštevajo navodila učiteljev pri pouku na daljavo, saj bomo pri ocenjevanju upoštevali predvsem to delo. Ocenjevanje znanja pri učencih, kjer bo to potrebno, bo na naši šoli potekalo v drugi polovici meseca maja, torej od 18. maja 2020 dalje. O tem, kdo od učencev bo ocenjen in na kakšen način bo potekalo ocenjevanje, vas bomo podrobno obvestili prvi teden v mesecu maju. Pomembna informacija za učence in starše je, da nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu v tem šolskem letu ne bo.

Šolsko snov, ki je bila obravnavana v okviru pouka na daljavo, bomo ponovili in utrdili v naslednjem šolskem letu v višjem razredu in na ta način odpravili morebitne vrzeli in razlike v znanju učencev. Pomembno je, da imajo učenci v zvezkih napisano vso snov, saj bo potem to delo veliko lažje.

Konec šolskega leta je vedno posebno obdobje. Gre za odgovorno in na drugi strani tudi zelo lepo obdobje in žal nam je, da ga ne moremo preživljati skupaj v šoli. Učenci bodo zamudili tudi nekatere prireditve in posebne dogodke, a se bomo potrudili, kolikor bo le mogoče, da jih bomo nadomestili v prihodnjem šolskem letu.

Verjamem, da bomo z dobrim sodelovanjem šolsko leto uspešno zaključili in da bo to zares posebno šolsko leto kljub vsemu ostalo v  lepem spominu.

                                                                                                     J. Berk, ravnatelj


Obvestilo staršem, 3. 4. 2020

Spoštovani!

Po sklepu Vlade Republike Slovenije so od 16. 3. 2020 do preklica vse šole v Sloveniji zaprte in pouk poteka na daljavo. Na Osnovni šoli Hudinja smo pouk na daljavo izvajali od prvega dne in delo poteka po urniku za posamezne dneve. Veseli smo mnogih pozitivnih odzivov in pohval s strani učencev in staršev. Učitelji za pripravo ur namenjamo veliko znanja, truda in časa, saj želimo, da bi bilo gradivo čim bolj kvalitetno, razumljivo in hkrati zanimivo. Zavedamo se, da je pri tej obliki pouka ključna vloga staršev, ki morate učence spremljati in motivirati za delo. Čim več dela naj učenci opravijo sami, saj ga znajo in zmorejo. Pomembno je, da učenci obveznosti opravljajo vsak dan sproti, upoštevajo navodila v gradivih in preverijo rezultate svojega dela. Vzpostavili smo redno komunikacijo z vsemi učenci in starši, povratne informacije pa zbiramo tudi z anketami in trenutna ocena je zelo pozitivna. Tega smo veseli in prizadevali si bomo, da bi pouk na daljavo tudi v prihodnje potekal čim bolje.

Ker trenutno ni videti, kdaj bo prenehal ukrep zaprtja šol, je potrebno razmišljati o preverjanju in ocenjevanju znanja. Dejstvo je, da so imeli učenci pouk vse do 13. marca 2020 in so v tem času opravili večji del oziroma ¾ šolskih obveznosti v tem šolskem letu. To velja tudi za ocene in na šoli zagovarjamo stališče, da je potrebno pri zaključevanju ocen upoštevati predvsem ocene, ki so jih učenci pridobili v času do zaprtja šol. Običajne oblike ocenjevanja znanja v obdobju zaprtja šol ne pridejo v poštev in ocenjevanje bo prilagojeno po vsebini, obliki in številu ocen. Učencem in staršem v zvezi z ocenjevanjem znanja ni potrebno skrbeti, saj bo ocenjevanje izvedeno tako, da bodo učenci čim manj obremenjeni in bo njim v korist. Posebno skrb bomo namenili učencem z učnimi težavami in učencem s posebnimi potrebami.

Postopek preverjanja in ocenjevanja znanja bo zelo odvisen od razvoja dogodkov oziroma od tega, kdaj se bodo učenci vrnili v šolo. Omenja se tri možne scenarije: po prvomajskih počitnicah, v mesecu juniju ali pa sploh ne. V primeru, da se bodo učenci v tem šolskem letu še vrnili v šolske klopi, bomo na naši šoli pri ocenjevanju upoštevali predvsem delo, ki so ga učenci opravili v okviru pouka na daljavo. Njihovo delo bo razvidno iz zvezkov in ostalih izdelkov, ki jih bomo učitelji pregledali in ugotovili, ali so v času pouka na daljavo redno in v celoti izpolnjevali obveznosti. Pri nekaterih predmetih imajo učitelji sprotne informacije o delu učencev. Po navodilih MIZŠ bo v mesecu aprilu potekalo zgolj preverjanje znanja, šele v mesecu maju in juniju pa ocenjevanje. Podrobna navodila v zvezi z ocenjevanjem še čakamo in o vseh novostih vas bomo sproti obveščali.

Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspešno zaključili šolsko leto.

Lep pozdrav!

J. Berk, ravnatelj


Obvestilo staršem, 26. 3. 2020

Spoštovani starši!

O trenutni situaciji se z otroki pogovarjajmo in jim bodimo na voljo, ter jim omogočimo, da spregovorijo o svojih čustvih. V svojih odgovorih bodimo mirni, jasni in iskreni. Sporočimo jim, da gre za obdobje, ki bo minilo. Vsekakor pa jim ostanimo vzgled. Z mirnostjo, samozaupanjem ter zagotavljanjem občutka varnosti lahko prispevamo k zdravju in dobremu počutju otrok. V zadnjih dnevih je koronavirus (pre)pogosta tema naših pogovorov, dostikrat se zgodi, da govorimo le o tem in smo pri tem zaskrbljeni. Pomembno je, da v času, ki ga preživljamo z otroci, pogovor o koronavirusu omejimo in se osredotočimo tudi na druge vidike našega življenja, predvsem tiste, ki jih lahko nadziramo in so pozitivni.

Tudi v trenutnih okoliščinah je kakršnakoli telesna dejavnost boljša od nedejavnosti. Vsak korak je boljši od minute sedenja ali ležanja, zato doma naredimo toliko korakov v hiši ali stanovanju, kot trenutno zmoremo. Tudi v stanovanju lahko izvajamo nekatere vaje za razgibavanje telesa, ki so lahko zelo koristne za ohranjanje fizične kondicije in zdravja.

Kakor doslej, je tudi v prihodnjih dneh zelo pomembno, da se vsi vedemo odgovorno in dosledno upoštevamo navodila, saj lahko prav vsak od nas pomembno prispeva k zajezitvi novega koronavirusa: če ni nujno potrebno, da se odpravimo od doma, ostanemo doma in upoštevamo že znana pravila glede higiene umivanja rok, kašlja in varne razdalje od drugih ljudi.

Verjeti moramo, da bomo s skupnimi napori premagali epidemijo in se čim prej vrnili na pota običajnega vsakdanjega življenja.


Obvestilo MOC – varstvo otrok

Spoštovani,

v skladu z odlokom vlade o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih, s katerim od jutri do preklica zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 prepoveduje zbiranje ljudi v vseh izobraževalnih ustanovah, Mestna občina Celje ne bo zagotavljala nujnega varstva vrtčevskih in osnovnošolskih otrok.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je zapisalo:

Vrtci, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole, srednje šole, višje strokovne šole, univerze in samostojni visokošolski zavodi, domovi za učence, dijaški domovi, študentski domovi, organizacije za izobraževanje odraslih do preklica ostajajo zaprti.
Do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa COVID-19 najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje.
Prepoved smo skrbno in strokovno premislili. Ukrep je nujen, a za zdravje prav vseh je bil neizbežen.

Mestna občina Celje bo navodila upoštevala, varstvo pa zagotovila takoj, ko bo to dovoljeno. Upamo, da si bodo v vmesnem času starši uspeli zagotoviti ustrezno varstvo.

Parkiranje bo brezplačno

Obveščamo vas, da bodo do nadaljnjega javna parkirišča Mestne občine Celje za občane brezplačna. Glede na to, da smo ustavili javni potniški promet, si želimo tako pomagati občankam in občanom.

Vsem Celjankam in Celjanom in seveda tudi vam, novinarjem, želimo, da ostanete zdravi.

Lep pozdrav,

Alja Tihle Hren, Mestna občina Celje


7. obvestilo staršem (14. 3. 2020)

Spoštovani!

Zagotovo vsakodnevno spremljate dogajanje v zvezi s koronavirusom. V tej fazi se virus že širi sekundarno med vso populacijo in domneva se, da je okuženih veliko več ljudi kot kažejo uradne statistike. Nove smernice NIJZ določajo, da se bodo testirali samo bolniki z bolj izraženimi simptomi, tisti z lažjimi znaki bolezni pa ne. Ker število okuženih tudi v Sloveniji strmo narašča, bodo od zdaj obolele pošiljali v samoizolacijo tudi brez testiranja. V primeru, da se vam pokažejo bolezenski znaki ali ste bili v stiku z okuženimi ljudmi, je prav, da se za 14 dni umaknete v samoizolacijo.

Napotki za bolnike v samoizolaciji

 1. OSTANITE DOMA: Dokler ne okrevate, ostanite doma. Izogibajte se stikom z drugimi ljudmi.
 2. BIVAJTE V LOČENI SOBI:Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani, če je to le mogoče. Omejite stike z družinskimi člani (vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi družinskimi člani).
 3. PREZRAČUJTE:Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Prezračite prostor za od pet do deset minut večkrat na dan.
 4. HIGIENA KAŠLJA:Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate ali kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajte oziroma kihnite v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.
 5. HIGIENA ROK:Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. Glede pravilne higiene rok si oglejte v prilogi.
 6. LASTEN PRIBOR:Uporabljajte svoj jedilni in higienski pribor, perilo in brisače.
 7. HIGIENA PROSTORA:Površine, vidno onesnažene z respiratornimi izločki, očistite. Prav tako redno čistite ostale površine. Uporabite čistila, ki jih imate doma.
 8. PRANJE PERILA:Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom na vsaj 60 stopinj Celzija.

Najpomembnejši ukrep za preprečevanje širjenja okužbe je, da zmanjšamo stike in ostajamo doma. Ker bodo učenci od ponedeljka, 16. 3. 2020 doma in bodo imeli pouk na daljavo, starše ponovno prosimo, da zagotovite, da bodo učenci delali za šolo in da boste imeli nadzor nad njihovim početjem v prostem času. Prav je, da se učenci vsaj v naslednjih dveh tednih ne družijo z vrstniki, ampak lahko stike vzdržujejo preko telefonov in socialnih omrežij.

Pazite nase in na druge.

Lep pozdrav!

J. Berk, ravnatelj


6. obvestilo staršem (13. 3. 2020)

Spoštovani!

Danes, v petek, 13. 3. 2020, smo za nekaj časa zaključili s šolskim delom. Kot ste bili že obveščeni, bodo vse šole v Sloveniji zaprte naslednja dva tedna. Zapiranje šol je dejanje, ki ni prijetno in danes je na šoli vladala velika negotovost. Kljub temu, da trenutno stanje ni najboljše, je prav, da verjamemo v rešitev težav in z lastnim zgledom in ravnanjem prispevamo k obrnitvi trenda okužb.

Od ponedeljka, 16. 3. 2020 bo na Osnovni šoli Hudinja potekal pouk na daljavo. V zvezi s tem smo vam že posredovali obvestilo in navodila. Sistem je narejen enostavno in verjamemo, da pri uporabi ne boste imeli težav. Kljub temu vam posredujemo še nekaj dodatnih informacij:

 1. Na spletni strani šole poiščete zavihek POUK NA DALJAVO.
 2. Za vsak razred je narejen poseben predal, ki ga odprete s klikom.
 3. Učitelji bodo gradiva objavili do 9:00 za tekoči delovni dan.
 4. Učenci lahko naloge opravijo kadarkoli čez dan – svetujemo, da jim opravijo isti dan.
 5. Gradiva bodo objavljena za vse predmete, ki so v urniku, po datumih.
 6. Vsako gradivo ima ime predmeta in učenci ga odprejo s klikom. Pri mlajših učencih starše prosimo za pomoč pri uporabi. V primeru tehničnih težav pri uporabi lahko pokličete na številko: 040 203 073.
 7. Gradiva smo zavestno oblikovali tako, da morajo učenci snov zapisovati v zvezek, saj menimo, da ta oblika dela zagotavlja miselno aktivnost otrok, hkrati pa bodo učitelji po vrnitvi v šolo lahko v zvezkih preverili, ali so učenci razumeli snov.
 8. Pri nalogah, kjer so vprašanja in računi, bodo učitelji pripravili tudi rešitve, ki bodo objavljene naslednji dan. Na ta način lahko učenci preverijo pravilnost svojega dela.
 9. Učenci bodo v ponedeljek dobili navodilo, kako lahko napišejo sporočilo svojemu razredniku ali kateremu od ostalih učiteljev. Na ta način bomo tudi v času zaprtja šole ohranili komunikacijo.

Osnovna šola Hudinja bo v času zaprtja šole za učence, uradno odprta in starši lahko po potrebi pokličete v tajništvo šole ali ravnatelja v času uradnih ur, od 8.00 do 13.00.

Vse starše pozivamo, da doma spremljate delo svojih otrok in nam pomagate pri izvedbi pouka na daljavo. Gre za povsem novo situacijo in brez vaše pomoči, te oblike dela ne moremo uspešno izvajati. Seveda je prav, da učenci naloge opravijo sami, starši pa jih motivirajte za delo in poglejte, ali so nalogo opravili.   

Prav tako vas ponovno pozivamo, da se pogovarjate s svojimi otroki in jim realno predstavite trenutno situacijo. Opazili smo, da so mnogi učenci prestrašeni in negotovi, kar je v sedanji situaciji razumljivo. Vsekakor panika ni potrebna,  preventivni ukrepi in previdnost v naslednjem obdobju pa lahko zelo veliko prispevajo k umiritvi situacije in vrnitvi v običajne tirnice življenja.

Želim vam vse dobro in lep pozdrav!

J. Berk, ravnatelj


5. obvestilo staršem (12. 3. 2020)

Spoštovani!

Od ponedeljka, 16. 3. 2020 dalje bodo vse šole v Sloveniji zaprte. Razlog za ta ukrep je preprečevanje širjenja koronavirusa v Sloveniji. Ta ukrep bo trajal predvidoma 2 tedna  – o morebitni spremembi glede trajanja vas bomo pravočasno obvestili. Gre za preventivni ukrep, ki bo gotovo prispeval k zmanjšanju števila okužb. Prav je, da so učenci (in starši) tudi v času, ko bodo doma, previdni in prav je, da vse preventivne ukrepe glede higiene dosledno upoštevate. Ti ukrepi so zapisani na spletni strani šole. Učencem smo ukrepe v šoli zelo podrobno predstavili in jim odsvetovali zadrževanje na lokacijah, kjer je veliko ljudi. Namesto v trgovskih centrih in na podobnih lokacijah naj se učenci zadržujejo doma ali še bolje na svežem zraku. Trenutna situacija zahteva odgovorno ravnanje vseh ljudi in samozaščitno delovanje vsakega od nas je zelo pomembno. Za svoje zdravje lahko največ naredimo sami.

V času zaprtja šol bodo imeli učenci pouk na daljavo, ki bo potekal preko interneta.    Na spletni strani Osnovne šole Hudinja je zavihek z naslovom POUK NA DALJAVO, ki jo odprete s klikom. Učenci bodo vsak dan v spletni učilnici dobili naloge, ki jih bodo morali doma rešiti v zvezek. Po vrnitvi v šolo bodo učitelji zvezke pregledali. Pouk na daljavo je pomemben, saj bi sicer morali poleti med počitnicami ali ob sobotah zamujeni pouk nadoknaditi. Na spletni strani bodo objavljene tudi rešitve nalog. Po vrnitvi v šolo bodo učitelji snov ponovili in učencem pojasnili snov, ki je ne bodo razumeli. Prilagojeno bo tudi ocenjevanje znanja, zato učencem ni potrebno skrbeti, kaj bo z ocenami. Pri mlajših učencih prosimo starše za pomoč pri uporabi spletne učilnice, vse starše pa prosimo, da poskrbite za to, da bodo učenci naloge res vsak dan sproti opravili. Učenci bodo imeli doma veliko časa in škoda bi bilo, da ga ne bi izkoristili tudi za šolsko delo. Gradivo bo pripravljeno za vse predmete v posameznem tednu, objavljeno pa bo vsak dan do 14. ure za naslednji dan.  Po elektronski pošti boste v petek, 13. 3. 2020, prejeli še kratka tehnična navodila za uporabo spletne učilnice. Potrudili se bomo, da bo uporaba spletne učilnice čim bolj enostavna.

Glede na to, da je minister za šolstvo, dr. Jernej Pikalo, staršem priporočal, če je le to mogoče, da njihovi otroci že jutri, 13. 3. 2020, ostanejo doma, lahko to možnost izkoristite in odsotnost vaših otrok bo opravičena. V kolikor nimate urejenega varstva otrok, bo delo v šoli jutri, 13. 3. 2020 potekalo po urniku, nekoliko prilagojeno, organizirana bosta jutranje varstvo in podaljšano bivanje. V primeru, da vaših otrok jutri ne bo v šolo, vas prosimo, da odjavite šolsko prehrano. Hkrati prosimo starše od 1. do 4. razreda, ki imajo nekatere učbenike in zvezke v šoli, da jih jutri odnesete domov, saj jih bodo učenci potrebovali za pouk na daljavo.

Sicer pa velja, da jutri učenci od 4. do 9. razreda v urniku nimajo razrednih ur, zjutraj pred poukom pa ne bo predstavitev raziskovalnih nalog.

V primeru kakršnihkoli vprašanj lahko pokličete v šolo. Če bo prišlo do sprememb glede izvedbe pouka v šoli, vas bomo o tem takoj obvestili.

Pazite na svoje zdravje in upajmo, da kmalu – nasvidenje. 

Lep pozdrav!

J. Berk, ravnatelj


4. obvestilo staršem (11. 3. 2020)

Spoštovani starši!

V Sloveniji se stanje glede okužb z novim koronavirusom trenutno spreminja na slabše in število okuženih narašča iz dneva v dan. Danes, 11. 3. 2020, je prišlo do zaprtja prve šole v Sloveniji. Navodilo Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za zdravje pravi, da ostale šole trenutno ostajajo odprte. Tudi sicer velja, da o zaprtju šole ne more odločiti šola sama, ampak je to v pristojnosti prej navedenih ministrstev.

Na šoli smo učence temeljito seznanili s preventivnimi ukrepi in starše ponovno pozivamo, da jim te ukrepe vedo znova ponavljate tudi doma. Dejavnosti na šoli smo prilagodili tako, da v čim manjši meri prihaja do tesnih stikov med učenci. Pozorni smo tudi na upoštevanje pravil higiene in na prezračevanje šolskih prostorov. Še vedno velja poziv, da v primeru bolezenskih znakov otroci in zaposleni ne prihajajo v šolo – to še posebej velja, če so bili pred kratkim na območjih z večjim številom okuženih ljudi. Trenutno se virus že prenaša na ostalo populacijo, zato moramo biti še bolj previdni. Prav je, da se s svojimi otroki pogovorite o tem, da v tem trenutku ni smiselno zadrževanje v zaprtih prostorih, kjer je večje število ljudi – npr. trgovski centri in podobno. Priporočamo, da ste starši in otroci v tem obdobju doma in se izognete morebitnim tveganjem za okužbo.

V naslednjem obdobju bomo odpovedali vse šolske dejavnosti, ki potekajo v drugem okolju: zdravstveni pregledi v Zdravstvenem domu Celje, plavalni tečaji v bazenu Golovec, kulturne prireditve, tekmovanja iz znanj in druge podobne dejavnosti. V tem času se bomo osredotočili na izvajanje pouka, ki poteka v učilnicah, kjer je možnost nadzora nad dogajanjem veliko večja in je manj možnosti stikov med različnimi učenci.

Problematika koronavirusa negativno vpliva na delo in razpoloženje učencev in zaposlenih na šoli. Vsi skupaj lahko upamo, da se bo stanje umirilo in da bo šel razvoj dogodkov v bolj ugodni smeri. Seveda je mogoč tudi drugačen scenarij in prav je, da se vsi obnašamo čim bolj odgovorno in samozaščitno. Situacija v Sloveniji je in bo odvisna od ravnanja vsakega posameznika.

Starši boste o morebitnih novih ukrepih takoj obveščeni po elektronski pošti, vse informacije pa so sproti objavljene tudi na spletni strani šole.  

V primeru dodatnih vprašanj lahko pokličete v tajništvo šole.

Lep pozdrav!

J. Berk, ravnatelj


3. obvestilo staršem (6. 3. 2020)

Spoštovani starši!

V preteklih dneh smo dobili več vprašanj staršev v zvezi s koronavirusom. Nekateri starši ste vprašali, kako je z delovanjem šol oziroma z obiskovanjem pouka učencev in zaposlenih, ki so se med počitnicami zadrževali na območjih z večjim številom okuženih ljudi – npr. Italija.

Dne 6. 3. 2020 smo s strani Ministrstva za šolstvo dobili najnovejša navodila, kjer je poudarjeno, da kljub pojavu prvih primerov okuženih v Sloveniji, velja:

 1. Trenutna epidemiološka situacija ne narekuje izrednih ukrepov, zato ni posebnih omejitev pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti, tako v delovnem okolju kot v vsakdanjem življenju. Vrtci in šole ostajajo odprti.
 2. Za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdravi, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače karantene oziroma izolacije.
 3. Če oseba zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38oC, kašelj, težko dihanje), naj se umakne v ločen prostor in naj vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi. V tem primeru po telefonu pokličete osebnega zdravnika, ki odloči o nadaljnjih ukrepih.

Še vedno veljajo priporočila v zvezi s preprečevanjem širjenja bolezni in prav je, da se starši o tem doma večkrat pogovorite s svojim otroki:

a) Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.

b) Ne zadržujemo se v prostorih, kjer je večje število ljudi – npr. trgovski centri, kinodvorane in podobno.

c) Ne dotikamo se oči, nosu in ust.

d) V primeru, da zbolimo ostanemo doma – velja za otroke in odrasle.

e) Upoštevamo pravila higiene kašlja.

f) Redno si umivamo roke z milom in vodo.

g) Poskrbimo za redno zračenje in prezračevanje zaprtih prostorov.

h) Redno čistimo in po potrebi razkužimo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo – npr. kljuke, pulte, pipe, zgornjo površino miz in drugo.

Na ta priporočila smo učence v šoli večkrat opozorili, jih pojasnili in ugotavljamo, da jih učenci dobro upoštevajo. Seveda je enako pomembno, da jih upoštevajo tudi doma oziroma izven šole.

Še enkrat pozivamo vse starše, da ravnate odgovorno, saj je v šoli na majhnem prostoru veliko število učencev in zato je zelo pomembno, da se vsi na šoli držimo pravil oziroma priporočil. Posebej pomembno je, da bolni otroci in starši ne prihajate v šolo, še posebej če ste bili v zadnjih 14 dneh na območjih s povečanim tveganjem za okužbo. 

V primeru, da se bo situacija v zvezi s koronavirusom Sloveniji spremenila, vas bomo o morebitnih novih ukrepih pravočasno obvestili. Na šoli razumemo zaskrbljenost staršev in hkrati verjamemo, da lahko s samozaščitnim ravnanjem zajezimo širjenje okužbe.

Lep pozdrav!

Berk, ravnatelj


2. obvestilo staršem (28. 2. 2020)

Spoštovani starši!

Na Osnovni šoli Hudinja redno spremljamo dogajanje v povezavi s koronavirusom. Verjamem, da tudi starši spremljate razvoj dogodkov, saj so lahko ažurne informacije zelo koristne. Že v predhodnem dopisu smo vas pozvali, da se o problematiki koronavirusa temeljito pogovorite s svojimi otroki.

Po trenutno veljavnih navodilih se bo delo v šoli odvijalo v polnem obsegu. Če bo prišlo do sprememb pri izvajanju, vas bomo pravočasno obvestili. Učenci, zaposleni in starši, ki bodo prihajali v šolo zjutraj ali po pouku, morajo dosledno upoštevati pravila v zvezi z ustreznim umivanjem rok, pravilnim kašljanjem in »varno« razdaljo. Vsa ta navodila so bila napisana že v predhodnem obvestilu, nahajajo pa se tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/

Ob tem naprošamo vse starše, da ob morebitnih prvih znakih poslabšanega zdravja in počutja (kašelj, vročina), otroci ne prihajajo v šolo, dokler se povsem ne pozdravijo. To priporočilo sicer velja tudi v primerih gripe, kjer smo v preteklih mesecih opažali, da so nekateri otroci kljub bolezni, prihajali v šolo. Glede na to, da je koronavirus zelo nalezljiv, je odgovornost staršev v tem primeru še večja. Enako priporočilo oziroma navodilo velja za zaposlene na šoli.

Posebna pozornost je potrebna tudi v primeru, če ste bili v času počitnic oziroma v preteklem mesecu na območjih, kjer je veliko število okuženih s koronavirusom.    

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

J. Berk, ravnatelj


1. obvestilo staršem (25. 2. 2020)

Spoštovani starši!

Ministrstvo za zdravje RS ugotavlja, da je glede na izbruhe okužb v Italiji in drugje po svetu možnost pojava novega koronavirusa v Sloveniji velika. V zvezi s prenosom bolezni, inkubacijsko dobo in drugimi dejstvi je še veliko neznank, zato je prav, da vsi redno spremljamo medije ter spletne strani ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zunanjega ministrstva. Okoliščine se dnevno spreminjajo in ker prihodnji teden nadaljujemo s šolskim delom, vam v nadaljevanju navajamo preventivne ukrepe. Prav je, da se starši o tem doma pogovorite s svojimi otroki, v šoli pa bomo učence z ukrepi temeljito seznanili prvi šolski dan po vrnitvi s počitnic. Gre za zelo pomembne ukrepe, ki so lahko uspešni le, če jih izvajamo vsi.

Lep pozdrav!                                                                                    J. Berk, ravnatelj

SPLOŠNI PREVENTIVNI IN SPECIFIČNI UKREPI (NIJZ)

Vir: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 1. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 2. Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 3. V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 4. Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 5. Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 6. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 7. Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 8. V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Pri kašljanju zleti iz ust ogromno majhnih kapljic, ki vsebujejo viruse in so zato kužne. Če te kapljice priletijo na sluznice nič hudega slutečega mimoidočega, se virusi začnejo  razmnoževati. Tudi če kužne kapljice priletijo na druge površine, na primer na mizo, ograjo, sedež na avtobusu, lahko virusi preživijo. Ko se nekdo z roko dotakne čakajočih virusov in jih nato zanese v usta, ko na primer za malico poje jabolko, pride do prenosa okužbe. Zato je poleg higiene kašlja zelo pomembno tudi pogosto umivanje rok, s katerih speremo viruse, ki smo jih morda pobrali kjerkoli – na primer na kljuki vrat. Prenos virusov in drugih mikroorganizmov prek rok je zelo verjetno najbolj pogost način okužbe. Kadar kihate ali kašljate, si zato nos in usta prekrijte z robcem in ga nato odvrzite v koš. Če nimate robca, kihnite v rokav oblačila in ne v dlan, ker z dlanjo nato trosite viruse naprej.