7.A

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

0.

ŠSP-1

ŠNO

UBE

DIP

LS1

ŠSP-2

NI1

1.

TJA

MAT

MAT

ŠPO-F

GUM

ŠPO-D

2.

GEO

NAR

NAR

TJA

SLJ

3.

MAT

TIT-F

SLJ

SLJ

OSU

ŠPO-D

4.

ZGO

TJA

ŠPO-F

GEO

LUM

TIT-D

5.

DKE

SPH

ZGO

NAR

6.

SLJ

SPH

TJA

MAT

7.

MPZ

MPZ

NI1