7.B

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

0.

ŠSP-1

ŠNO

UBE

DIP

LS1

ŠSP-2

NI1

1.

ZGO

ŠPO-F

SLJ

GEO

TJA

ŠPO-D

2.

TJA

GEO

TJA

MAT

MAT

3.

DKE

TJA

TIT-F

ZGO

OSU

ŠPO-D

4.

SLJ

NAR

LUM

SLJ

SLJ

5.

MAT

SPH

NAR

GUM

6.

ŠPO-F

SPH

MAT

NAR

TIT-D

7.

MPZ

MPZ

NI1