7.C

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

0.

ŠSP-1

ŠNO

UBE

DIP

LS1

ŠSP-2

NI1

1.

SLJ

TJA

TJA

TJA

NAR

2.

GUM

SLJ

GEO

SLJ

ZGO

3.

ŠPO-F

MAT

MAT

MAT

OSU

ŠPO-D

4.

MAT

LUM

ZGO

NAR

TJA

5.

NAR

SPH

SLJ

TIT-D

GEO

6.

DKE

SPH

ŠPO-F

TIT-F

ŠPO-D

7.

MPZ

MPZ

NI1