Od vsakega učenca, ki se bo vpisal na našo šolo pričakujemo, da bo kar najbolj izkoristil svoje sposobnosti.
Smo šola kvalitetnega pouka, številnih obšolskih in prostočasnih aktivnosti ter urejenega, za učenje spodbudnega okolja.