Minula četrtka so naši prvošolci, skupaj s svojima učiteljicama, obiskali šolsko knjižnico. Seznanili so se s pravili vedenja v knjižnici in  knjižnično izposojo. Učenci so si  ogledali police s knjigami, ki so namenjene prav njim, saj  imajo  prvošolci v knjižnici celoten kotiček knjig z velikimi tiskanicami ter slikanicami.
Skozi celotno šolsko leto bodo učenci prvih razredov ob določenih dnevih, skupaj s svojo učiteljico, obiskovali knjižnico in si izposojali knjige za domače branje in bralno značko. Branje je gotovo ena najboljših spretnosti, ki jih učenci potrebujejo za uspešno delo v šoli in v življenju. Saj kdor bere, pozna več besed, zato lahko razmišlja o več stvareh, prav tako lažje razume druge ljudi in se uči razmišljati z lastno glavo.  Tudi otroci, ki odraščajo v beročem okolju, so v življenju uspešnejši. Torej, kdor bo bral, bo gotovo videl dvakrat dlje.

Knjižničarki Eva in Mateja