Učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 1, 2 in 3 (7., 8. in 9. razred) so decembra v okviru pouka na daljavo sodelovali tudi na fotografskem natečaju, ki ga je razpisala Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.​​ Tematsko izhodišče natečaja je bilo ČAROBNOST BOŽIČNIH PRAZNIKOV. ​​Tema je omogočala širok razpon vsebinskih in oblikovnih izhodišč in je dopuščala veliko ustvarjalnosti. ​​U​čenci so morali v svoj objektiv ujet toplino in čarobnost decembrskih dni.​ Na natečaj smo poslali nekaj zelo zanimivih in inovativnih fotografij naslednjih učencev: Larisa Krumpak (7. c), Aziz Imširović (9. a), Tina Vidović (8. c), Neli Turinek (8. c), Sara Huber (8. a), Zara Dolinšek (8. b) in Nina Kostadinov (8. c).

Sedaj pa čakamo na rezultate natečaja in vam jih kmalu zaupamo. 🙂

Lilijana Jelen