V soboto, 11. 9. 2021, šola ni samevala. Družbo so ji delali učenci, ki so jim všeč miselni izzivi. Učitelja Jani Čede in Tina Škrabe sta imela priprave na šolsko tekmovanje iz Logike, ki bo 23. 9. 2021. Priprav se je udeležilo 25 učencev iz 6., 7., 8. in 9. razredov. Spoznavali so različne logične naloge in postopke reševanja. Učenci, ki se priprav niste mogli udeležiti, lahko naloge dobite pri učitelju matematike ali v spletni učilnici, kjer lahko najdete tudi rešitve.

Tina Škrabe