Na Osnovni šoli Hudinja je zaključek dela v šolskem letu 2021/22 potekal v znamenju upokojitve dveh odličnih učiteljic: Darje Heiligstein in Karmen Hrastnik Koštomaj. Obe sta bili pomemben del učiteljskega kolektiva na naši šoli in v svoji pedagoški karieri sta številnim generacijam mladih posredovali veliko znanja in vzgojnih vrednot. Bili sta priznani, cenjeni in spoštovani učiteljici, ki sta bili znani predvsem po tem, da sta imeli svoj poklic in otroke zelo radi in ravno ljubezen do otrok je osnovni pogoj na poti do uspešnega poučevanja. Slavni mislec Bertrand Russell je nekoč zapisal: »Noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih učencev in pristne želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni.« Na priložnosti prireditvi ob zaključku njune delovne poti, 5. 7. 2022, smo se jima zahvalili za izjemen prispevek k delu šole. Slovo je bilo lepo in hkrati zelo čustveno. Zaželeli smo jima predvsem veliko zdravja in osebnega zadovoljstva na nadaljnji življenjski poti. Ker sta bili obe nepogrešljivi del naše zbornice, kjer sta znali poskrbeti tudi za dobro voljo, sproščen klepet in lepe medsebojne odnose, ju bomo zelo pogrešali. Verjamemo, da se bodo naše poti še srečevale … Darja in Karmen – hvala za vse in SREČNO!         

Jože Berk, ravnatelj