V petek, 20.1.2023 so imeli učenci 4. razredov tehniški dan. Izdelovali so vodni mlinček iz materiala, ki so ga imeli v škatli za tehniške izdelke. S toplotno žago so izrezali pesto kolesa, v katerega so namestili plastične žličke za lopatice. Vodno kolo so dali na nosilca iz žice, ki so ju zapičili v kvader iz stiropora. Tja so prilepili tudi korito, ki so ga izdelali iz odpadne embalaže. Vodni mlinček so preizkusili pod curkom vode. V drugem delu tehniškega dne so nekateri učenci izdelovali plakate na temo vodovod, kanalizacija in centralno ogrevanje, drugi pa so iz papirnih gradiv in odpadne embalaže izdelovali okolico hiše.

Marta Flis