V torek, 10. 10. 2023, so se učenci sedmih razredov v okviru dneva dejavnosti seznanili z načinom obdelovanja podatkov.
Na tehniškem dnevu so spoznali nekaj teoretičnih izhodišč za delo s podatki, nato pa se v praktičnem delu naučili zbirati in urejati podatke, jih smiselno vpisovati v preglednice ter prikazovali s stolpičnim in krožnim diagramom. Odšli so tudi na teren, kjer so zbirali podatke, potem pa jih obdelali in predstavili.
Spoznali so osnove računalniških preglednic in prikazovanja podatkov z uporabo računalniškega programa Excel. Dobljeno znanje bodo lahko uporabili pri pripravi raziskovalnih nalog in seveda tudi v vsakdanjem
življenju.