Od torka, 10. 11. 2023, do četrtka, 12.10. 2023, smo imeli učenci predmetne stopnje dneve dejavnosti.
Devetošolci smo se v torek pogovarjali predvsem o energiji. Izvedeli smo za načine, s katerimi lahko energijo pridobivamo tudi iz odpadkov, in jih spoznali. Po uvodnem predavanju v šoli smo zato obiskali še Toplarno Celje ter odlagališče odpadkov Simbio, kjer smo si ogledali, kako procesi, o katerih smo se prej pogovarjali, res delujejo. Dan smo zaključili v Tehnoparku, kjer smo po skupinah tekmovali v kvizu, ki se je nanašal na naše novo pridobljeno znanje o odpadkih in njihovi energiji.
Sreda je bila namenjena spoznavanju prve pomoči. V različnih delavnicah smo se najprej naučili, nato pa se še preizkusili v raznih vrstah prve pomoči – od povijanja ter oskrbljanja različnih ran do oživljanja. Ponovili smo tudi znanje o klicanju pomoči, torej kakšna je številka ter kaj moramo v primeru nesreče povedati.
V četrtek smo devetošolci v šolo prišli popoldan, glavna tema dne pa je bila poklicno usmerjanje ter nadaljevanje šolanja v srednjih šolah nasploh. Učenci smo se pogovarjali o poteku vpisa na srednjo šolo, izbiri kariere, na računalnikih pa smo opravili tudi test, ki nam je na podlagi naših odgovorov določil nekaj poklicev oziroma služb, ki bi bile za nas primerne. Nato pa so se v učilnicah predstavile različne celjske srednje šole, katerih učitelje oziroma učence smo lahko povprašali po informacijah o posamezni šoli, ki nas je zanimala.
Dnevi dejavnosti so bili za nas zelo zanimivi, poleg tega pa smo na njih pridobili tudi mnogo novih znanj ter podatkov.

Taja Svet, 9. b