Sedmošolci so se odpravili na terensko delo ob zadrževalnik vode na Lahovni. Spoznavali so značilnosti vlagoljubnih rastlin, mikroorganizme v stoječi vodi, z biološko analizo vode, ki izteka iz zadrževalnika, so ocenili kvaliteto vode in spoznali samočistilno sposobnost vode v naravi. V bližnjem gozdu pa so spoznavali drevesne in grmovne vrste, proučevali živali v listnem opadu in ocenjevali starost dreves. Preživeli smo čudovit dopoldan v naravi.