Učenci 6. razredov smo na tehničnem dnevu ustvarjali animacije. Pri tem smo uporabili mobilne telefone, na katerih je bila naložena aplikacija Stop motion. Delo je potekalo v manjših skupinah. Po pripravi scenarija in nabiranju materiala v naravi smo posneli animirane filme na temo ekologije. Bilo je zanimivo in ustvarjalno.