Tehniški dan: Merjenje v fiziki

torek, 23. 11. 2021

Fizika temelji na merjenjih. Vsa važnejša fizikalna dognanja in zakoni temeljijo na ustreznem razumevanju meritev. Tudi vsako novo odkritje je treba preveriti z meritvami. Vsaka količina v fiziki je podana z merilnim postopkom in enoto. Pri merjenju je potrebno pokazati veliko natančnosti in iznajdljivosti. V okviru naravoslovnega dne se boste tudi sami preizkusili v merjenju različnih fizikalnih količin: dolžina, ploščina, prostornina, čas in masa. Delo bo potekalo v petih skupinah, kar pomeni, da boste vsi učenci delali v petih različnih učilnicah in tako spoznali veliko novih tehnik in postopkov merjenja. Znanje, ki ga boste pridobili, vam bo koristilo pri pouku fizike in pri drugih naravoslovnih predmetih.  Poudarek v delavnicah bo na samostojnem delu, na pravilnem zapisovanju podatkov in rezultatov ter na pridobivanju izkušenj pri uporabi različnih merilnih instrumentov.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12.30.

Učilnice: 210  206  205

Stroški dneva: 0 €.

Učenci se zberejo v učilnicah ob 8.10.


Naravoslovni dan: Tehnopark

sreda, 24. 11. 2021

Na naravoslovnem dnevu v TEHNOPARKU CELJE bodo učenci s pomočjo vodnikov preizkusili eksponate, kot so simulator letenja, planetarij, robote in Van de Graffoov generator. Glede na interes se bodo udeležili treh različnih delavnic (Zdrava prehrana, Legorobotika in Biomehanika telesne drže). Na koncu bodo še samostojno raziskovali park, v katerem je 53 različnih eksponatov s področja naravoslovja.

Nazaj boste odšli peš, zato naj bodo učenci primero obuti in oblečeni. Učenci dobijo malico v šoli.

Pričetek ob 8:05, zaključek ob 13:15.

Stroški dneva: 12,6 €.

Učenci se zberejo na igrišču pred šolo ob 8.05.


TD: Izdelki iz različnih materialov

četrtek, 25. 11. 2021

Učenci bodo na tehničnem dnevu izdelovali različne izdelke v petih različnih skupinah. Dve skupini bosta izdelovali izdelke iz kovin, ena skupina iz papirja, dve pa iz tekstila. Pri delu bodo spoznali različna orodja in pripomočke. S seboj morajo prinesti peresnico, ravnilo in škarje.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12.30.

Učilnice: 210  206  205

Stroški dneva: 2 €.

Učenci se zberejo v učilnicah ob 8.10.