ND: Merjenje v fiziki

torek, 29. 11. 2022

Fizika temelji na merjenjih. Vsa važnejša fizikalna dognanja in zakoni temeljijo na ustreznem razumevanju meritev. Tudi vsako novo odkritje je treba preveriti z meritvami. Vsaka količina v fiziki je podana z merilnim postopkom in enoto. Pri merjenju je potrebno pokazati veliko natančnosti in iznajdljivosti. V okviru naravoslovnega dne se boste tudi sami preizkusili v merjenju različnih fizikalnih količin: dolžina, ploščina, prostornina, čas in masa. Delo bo potekalo v petih skupinah, kar pomeni, da boste vsi učenci delali v petih različnih učilnicah in tako spoznali veliko novih tehnik in postopkov merjenja. Znanje, ki ga boste pridobili, vam bo koristilo pri pouku fizike in pri drugih naravoslovnih predmetih. Poudarek v delavnicah bo na samostojnem delu, na pravilnem zapisovanju podatkov in rezultatov ter na pridobivanju izkušenj pri uporabi različnih merilnih instrumentov.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:35.

Učilnice: 220  222  224  207  206          

Stroški dneva: 0 €.


ND: To sem jaz

sreda, 30. 11. 2022

Vsaka skupina bo krožila med izkustvenimi delavnicami in vse skupine bodo prisotne na vseh delavnice. Delavnice trajajo eno šolsko uro. V prvi delavnici bodo učenci imeli mladinsko delavnico z naslovom »O verbalni komunikaciji«. V drugi delavnici bodo učenci imeli mladinsko delavnico z naslovom »O prijateljstvu«. V tretji delavnici bodo učenci imeli mladinsko delavnico z naslovom »Spoznavanja samega sebe«. V četrti delavnici bodo učenci imeli mladinsko delavnico z naslovom »O morali«.

Peta delavnica je v izvedbi šolske svetovalne delavke Ize Vivod z naslovom »Ukrotimo svoj čas«. Po koncu vsake delavnice sledi kratka evalvacija o obravnavani tematiki.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:35.

Učilnice: 202  204  205  206  207          

Stroški dneva: 0 €.


TD: Izdelki domače obrti

četrtek, 1. 12. 2022

Učenci se bodo na prvi delavnici naučili izdelovali rože iz krep papirja, izdelali bodo božično zvezdo, na drugi delavnici bodo spoznali tehniko vezenja s sukancem, izdelali bodo praznično voščilnico, na tretji delavnici bodo izdelovali zapestnice prijateljstva v barvah naše letošnje države projekta Evropska vas, na četrti delavnici se bodo lotili izdelave tradicionalne slovenske sladice, jabolčnega zavitka, na zadnji delavnici pa bodo ustvarjali kocke iz lepenk.

Pripomočki, ki jih učenci ta dan potrebujejo: škarje, lepilo, predpasnik, kuhinjska krpa.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:35.

Učilnice: 222  220  020  204  202          

Stroški dneva: 0 €.