ND: Energija

torek, 29. 11. 2022

Energija je nujno potrebna za odvijanje vseh procesov v naravi: za gibanje predmetov in delcev, prenos toplote, kemijske reakcije in življenjske procese. Je neuničljiva, lahko pa se pretvarja iz ene oblike v drugo. Z obiskom Nuklearne elektrarne Krško ter Hidroelektrarne in male sončne elektrarne Vrhovo, boš spoznal/-a tri načine pridobivanja električne energije. Pridobljeno znanje boš preveril/-a v spletni učilnici.

Pričetek ob 7:00, zaključek ob 13:00.    

Stroški dneva: 11 €.


TD: Poklicno usmerjanje

sreda, 30. 11. 2022

Učenci bodo imeli pouk dan dejavnosti popoldne, dan se bo pričel ob 12.30. Najprej bodo učenci razdeljeni v tri skupine, v katerih se bodo izvajale delavnice na temo vpisa v srednje šole. V prvi delavnici bodo učenci reševali računalniški program Kam in kako v računalniški učilnici. V drugi delavnici bodo reševali Vprašalnik o poklicni poti in dobili informacije o uporabnih spletnih straneh na temo poklicev. V tretji delavnici bodo učenci dobili vse informacije v zvezi z potekom vpisa v srednjo šolo in štipendijami. Po končanih delavnicah sledi malica, nato pa se bodo učenci udeležili predstavitev srednjih šol v zgornji avli. Svoje programe bodo predstavile vse celjske srednje šole. Pridružil se jim bo tudi Šolski center Šentjur in šolski center Rogaška Slatina. Na drugi del dneva dejavnosti, kjer se bodo predstavile srednje šole, bodo vabljeni tudi starši devetošolcev in osmošolci.

Pričetek ob 12:30, zaključek ob 4:30.

Učilnice: 214  217  218              

Stroški dneva: 0 €.


TD: Prva pomoč

četrtek, 1. 12. 2022

Prva pomoč je neposredna in takojšnja zdravstvena oskrba poškodovanega, nenadno obolelega ali zastrupljenega na kraju dogodka, kar je državljanska in moralna dolžnost posameznika.

Prva pomoč omogoči poškodovancu čim prej in v kar najboljšem stanju priti do zdravniške pomoči. Preživetje človeka, ki je doživel hudo nesrečo ali zastoj srca je pogosto odvisno od tega, ali mu ljudje, ki se prvi znajdejo ob njem, znajo pomagati. Zato je prav, da je vsak od nas usposobljen, da nudi sočloveku prvo pomoč.

V delavnicah se boste naučili zaustavljati krvavitve, oskrbeti zvine in izpahe, poskrbeti za bolnika ali poškodovanca do prihoda reševalcev, masažo srca in umetno dihanje. Posamezne delavnice boste izvajali tudi pod vodstvom dijakov in mentorjev Srednje zdravstvene šole Celje.

S seboj imejte svoje pisalo.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 12:35.

Učilnice: 205  206  217  218  303          

Stroški dneva: 0 €.