ND: Poklicno usmerjanje

torek, 23. 11. 2021

Celoten dan dejavnosti Poklicno usmerjanje bo namenjen seznanitvi z vpisom v srednje šole. Učenci bodo 3 šolske ure opravili v šoli, 2 šolski uri pa doma. Na začetku se bodo učenci seznanili z rokovnikom vpisa v srednjo šolo. obveščeni bodo o pomembnih datumih, razložen jim bo celoten potek in postopek vpisa. Prejeli bodo vse informacije v zvezi z različnimi vrstami štipendij. Pri naslednji dejavnosti bodo učenci izpolnjevali program Kam in kako. To je računalniški program, ki s pomočjo spletnega vprašalnika poišče najbolj primerno izbiro poklica za posameznika. Po določenem izboru poklicev imajo učenci na voljo tudi opise poklicev in možnosti zaposlitve.  Zadnja delavnica bo namenjena izbiri ustrezne šole ali poklica, trendom zaposlovanja, zahtevnosti srednjih šol itd. Pri delu na domu bodo učenci imeli v spletni učilnici možnost vpogleda v spletne strani srednjih šol, ogledali si bodo lahko njihove predstavitve programov. Opraviti bodo morali izbiro treh šol in poročilo oddati v šoli.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 11.00.

Učilnice: 202  203  302     

Stroški dneva: 0 €.

Učenci se zberejo v matičnih učilnicah ob 8.10.


TD: Elektronika in uporabna kemija

sreda, 24. 11. 2021

Ker prihaja december, ki je po naravi tudi čas obdarovanja, bodo učenci bodo v dveh šolskih urah izdelali svoje milo ter primerno darilno embalažo zanj. V sklopu elektronike bodo spoznali in izdelali preprost elektromotor in zvočnik. S seboj morajo prinesti škarje, lepilo za papir ter ravnilo. Del dneva pa bodo opravili doma v spletni učilnici.

Pričetek ob 8:15, zaključek ob 11.45.

Učilnice: 206  210  205

Stroški dneva: 2 €.

Učenci se zberejo v učilnicah ob 8.10.


TD: Tehnopark

četrtek, 25. 11. 2021

Na naravoslovnem dnevu v TEHNOPARKU CELJE bodo učenci s pomočjo vodnikov preizkusili eksponate, kot so simulator letenja, planetarij, robote in Van de Graffoov generator. Glede na interes se bodo udeležili treh različnih delavnic (Zdrava prehrana, Legorobotika in Biomehanika telesne drže). Na koncu bodo še samostojno raziskovali park, v katerem je 53 različnih eksponatov s področja naravoslovja.

Nazaj boste odšli peš, zato naj bodo učenci primerno obuti in oblečeni. Učenci dobijo malico v šoli.

Pričetek ob 8:10, zaključek ob 13.15.

Stroški dneva: 12,6 €.

Učenci se zberejo na šolskem igrišču ob 8:10.