Vpis v srednje šole

Spletna stran: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Seznam srednjih šol v Sloveniji

https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010

Arhiv (podatki o vpisu v srednje šole iz preteklih let)

http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/index.html