Izbirni predmeti predstavljajo razširjeni del programa OŠ, pri katerem lahko učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določne predmete iz nabora, ki je predpisan s strani MIZŠ.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec 7., 8. in 9. razreda obvezno izbere dve uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Na OŠ Hudinja imamo v ponudbi skupaj 38 različnih izbirnih predmetov in učenci imajo široko možnost izbire. Izbirni predmeti se izvajajo v obsegu 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko (v vseh razredih). Ocenjujejo se s številčnimi ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (Glasbena šola Celje), je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Lahko pa se odloči in kljub obiskovanju glasbene šole v šoli obiskuje izbirne predmete. Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredovati potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

Prijave na izbirne predmete se bodo opravile v mesecu aprilu, potrdilo o izbiri pa boste prejeli do konca tega šolskega leta. Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev. Ravno zato je prav, da temeljito izpolnite prijavnico in razvrstite izbirne predmete glede na željo in sposobnosti vašega otroka.

Vsebine vseh ponujenih izbirnih predmetov so predstavljene na spletni strani, kjer starši izpolnite tudi ELEKTRONSKO PRIJAVNICO. Rok za prijavo k izbirnim predmetom je 19. april 2019.

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, se lahko pogovorite z razrednikom ali šolsko svetovalno službo.

Izbirni predmeti za 7. razred          Izbirni predmeti za 8. razred          Izbirni predmeti za 9. razred