tehniški dan: Obdelava podatkov

torek, 10. 10. 2023

Na tehniškem dnevu bodo zbirali in urejali podatke, jih smiselno vpisovali v preglednice ter prikazovali s stolpčnim in krožnim diagramom.

V računalnici se bodo naučili, kako pridobivamo podatke na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Spoznali bodo osnove računalniških preglednic in prikazovanja podatkov z uporabo računalniškega programa Excel. Učenci za delo potrebujejo: zvezek za matematiko pisala, barvice, ravnilo, škarje in lepilo.

Pričetek ob 8.15, zaključek ob 12.35.

Učilnice: 214  216  217  218            

Stroški dneva: 0 €.


tehniški dan: Center eksperimentov

sreda, 11. 10. 2023

Učenci bodo odšli na ogled Centra eksperimentov Maribor, kjer si bodo ogledali stalno razstavo eksperimentov ter trenutno aktualno razstavo Tesla. V dveh delavnicah bodo samostojno izvajali delavnice na temo Zabavno merjenje ter Svetloba in valovanje.

Zbor učencev je ob 7:45 pred šolo, povratek pa ob 12.30 pred šolo. Malico učenci dobijo v šolo, s seboj naj imajo stekleničko z vodo.

Pričetek ob 7.45, zaključek ob 12.35.

Učilnice: teren     

Stroški dneva: 16 €.


naravoslovni dan: Gozd in celinske vode

četrtek, 12. 10. 2023

Učenci bodo razdeljeni v skupine, ki se bodo izmenjale v štirih delavnicah. ND bomo izvedli v  bližnjem gozdu, ob katerem je tudi manjši ribnik in iztok iz njega. Na terenu bodo učenci spoznavali značilnosti gozdnih slojev in značilne gozdne rastline in živali listnega opada. Ob ribniku bodo spoznavali značilne vlagoljubne rastline, samočistilno sposobnost naravnih voda, ocenili bomo kakovost vode z biološko analizo vode in poudarili ekološki pomen vodnih ekosistemov in gozda. Na teren se bomo odpravili peš, zato naj bodo učenci primerno obuti in oblečeni, s sabo naj imajo nahrbtnik za malico, vodo, peresnico in trdo mapo za delovne liste. V primeru slabega vremena bomo delavnice prilagodimo in jih izvedemo v šoli.

Pričetek ob 8.15, zaključek ob 12.35.

Učilnice: 120  117  119  121            

Stroški dneva: 0,5 €.