Napovednik

 • 06. 04. 2020

  Skupne govorilne ure – ODPADE

 • 16. 04. 2020

  Prireditev ob 60-letnici OŠ Hudinja PRESTAVLJENO

 • 28. 04. 2020

  Prvomajske počitnice

 • 04. 05. 2020

  Skupne govorilne ure

 • 05. 05. 2020

  NPZ, slovenščina

 • 07. 05. 2020

  NPZ, matematika

 • 11. 05. 2020

  NPZ, angleščina in 3. predmet

 • 25. 05. 2020

  Zaključni roditeljski sestanek

 • 03. 06. 2020

  Zaključne ekskurzije

 • 05. 06. 2020

  Dan šole

 • 11. 06. 2020

  Valeta

 • 15. 06. 2020

  Zadnji dan pouka za 9. razred

 • 24. 06. 2020

  Zadnji dan pouka

 

Ob 60-letnici delovanja Osnovne šole Hudinja, bo v mesecu maju izšla jubilejna številka šolskega glasila Hudinjček.

 
 
 • Spoštovani starši

  O trenutni situaciji se z otroki pogovarjajmo in jim bodimo na voljo, ter jim omogočimo, da spregovorijo o svojih čustvih.

Pouk na daljavo, preverjanje in ocenjevanja znanja, 3. 4. 2020

Spoštovani!

Po sklepu Vlade Republike Slovenije so od 16. 3. 2020 do preklica vse šole v Sloveniji zaprte in pouk poteka na daljavo. Na Osnovni šoli Hudinja smo pouk na daljavo izvajali od prvega dne in delo poteka po urniku za posamezne dneve. Veseli smo mnogih pozitivnih odzivov in pohval s strani učencev in staršev. Učitelji za pripravo ur namenjamo veliko znanja, truda in časa, saj želimo, da bi bilo gradivo čim bolj kvalitetno, razumljivo in hkrati zanimivo. Zavedamo se, da je pri tej obliki pouka ključna vloga staršev, ki morate učence spremljati in motivirati za delo. Čim več dela naj učenci opravijo sami, saj ga znajo in zmorejo. Pomembno je, da učenci obveznosti opravljajo vsak dan sproti, upoštevajo navodila v gradivih in preverijo rezultate svojega dela. Vzpostavili smo redno komunikacijo z vsemi učenci in starši, povratne informacije pa zbiramo tudi z anketami in trenutna ocena je zelo pozitivna. Tega smo veseli in prizadevali si bomo, da bi pouk na daljavo tudi v prihodnje potekal čim bolje.

Ker trenutno ni videti, kdaj bo prenehal ukrep zaprtja šol, je potrebno razmišljati o preverjanju in ocenjevanju znanja. Dejstvo je, da so imeli učenci pouk vse do 13. marca 2020 in so v tem času opravili večji del oziroma ¾ šolskih obveznosti v tem šolskem letu. To velja tudi za ocene in na šoli zagovarjamo stališče, da je potrebno pri zaključevanju ocen upoštevati predvsem ocene, ki so jih učenci pridobili v času do zaprtja šol. Običajne oblike ocenjevanja znanja v obdobju zaprtja šol ne pridejo v poštev in ocenjevanje bo prilagojeno po vsebini, obliki in številu ocen. Učencem in staršem v zvezi z ocenjevanjem znanja ni potrebno skrbeti, saj bo ocenjevanje izvedeno tako, da bodo učenci čim manj obremenjeni in bo njim v korist. Posebno skrb bomo namenili učencem z učnimi težavami in učencem s posebnimi potrebami.

Postopek preverjanja in ocenjevanja znanja bo zelo odvisen od razvoja dogodkov oziroma od tega, kdaj se bodo učenci vrnili v šolo. Omenja se tri možne scenarije: po prvomajskih počitnicah, v mesecu juniju ali pa sploh ne. V primeru, da se bodo učenci v tem šolskem letu še vrnili v šolske klopi, bomo na naši šoli pri ocenjevanju upoštevali predvsem delo, ki so ga učenci opravili v okviru pouka na daljavo. Njihovo delo bo razvidno iz zvezkov in ostalih izdelkov, ki jih bomo učitelji pregledali in ugotovili, ali so v času pouka na daljavo redno in v celoti izpolnjevali obveznosti. Pri nekaterih predmetih imajo učitelji sprotne informacije o delu učencev. Po navodilih MIZŠ bo v mesecu aprilu potekalo zgolj preverjanje znanja, šele v mesecu maju in juniju pa ocenjevanje. Podrobna navodila v zvezi z ocenjevanjem še čakamo in o vseh novostih vas bomo sproti obveščali.

Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspešno zaključili šolsko leto.

Lep pozdrav!

J. Berk, ravnatelj

 

Zadnje novice

 
 

V času od 16. 3. 2020

do preklica bo na

Osnovni šoli Hudinja

pouk potekal na daljavo.