UraČasOpombe
0.7.25–8.10Dodatni in dopolnilni pouk
8.05–8.15Prihod učencev v šolo
1.8.15–9.00
2.9.05–9.50
9.50–10.10Malica (20 minut)
3.10.10–10.55
4.11.00–11.45
5.11.50–12.35
6.12.40–13.25
7.13.30–14.15izbirni predmeti; pevski zbor – mpz
8.14.15–15.00interesne dejavnosti; učna pomoč – ps
9.15.00–15.50podaljšano bivanje
10.15.50–16.40konec podaljšanega bivanja

Pravočasen prihod v šolo

Zaradi nemotenega dela na šoli je prav, da učenci prihajajo v šolo PRAVOČASNO – ne prehitro in ne prepozno. Priporočamo, da pridejo približno 10 minut pred začetkom pouka – izjema so seveda učenci »vozači«.

Razredne ure

Vsak petek, 3. šolsko uro, je v urniku razredna ura – izjema je zadnji petek v mesecu, ko učenci končajo s poukom eno uro prej kot ob ostalih petkih. V času razrednih ur, enkrat mesečno, učenci poslušajo radijsko oddajo.