V tem šolskem letu bo na šoli raziskovalna dejavnost ponovno zelo bogata, tako po obsegu kot po vsebini. Učencem bo pri raziskovalnem delu pomagalo 20 mentorjev. Učenci se dogovorijo o sodelovanju s posameznimi mentorji glede na področje, ki jih zanima. Raziskovalne naloge s področja tehnike, naravoslovja in likovne umetnosti lahko vključujejo praktični izdelek učencev.