Učencem od 5. do 9. razreda bomo v treh sklopih ob sobotah organizirali dejavnosti, ki sodijo na področje dela z nadarjenimi in pomenijo razširitev obveznega programa, ki so ga učenci deležni pri rednem pouku.

Dejavnosti bodo organizirane v obliki delavnic, ki bodo potekale izven šole, v kulturnih in znanstvenih ustanovah: npr. Narodna galerija, Moderna galerija, Hiša eksperimentov in druge. Dve delavnici bosta naravoslovno-tehnični, ena pa umetniška.

Učenci se bodo na posamezno delavnico prijavili na osnovi pisnega programa, ki ga bomo pred izvedbo posredovali staršem. Program je za učence brezplačen, z izjemo stroškov prevoza in vstopnin.

Mentorji: Uroš Kalar in Jani Čede (naravoslovje in tehnika), Saša Bitenc (umetnost).