Učencem od 5. do 9. razreda bomo v treh sklopih ob sobotah organizirali dejavnosti, ki sodijo na področje dela z nadarjenimi in pomenijo razširitev obveznega programa, ki so ga učenci deležni pri rednem pouku.

Dejavnosti bodo organizirane v obliki delavnic, ki bodo potekale izven šole, v kulturnih in znanstvenih ustanovah: npr. Narodna galerija, Moderna galerija, Hiša eksperimentov in druge. Dve delavnici bosta naravoslovno-tehnični oziroma športno-rekreativni, ena pa bo pokrivala vsebine s področja umetnosti.