Učencem od 5. do 9. razreda bomo v treh sklopih ob sobotah organizirali dejavnosti, ki sodijo na področje dela z nadarjenimi in pomenijo razširitev obveznega programa, ki so ga učenci deležni pri rednem pouku.

Dejavnosti bodo organizirane v obliki delavnic, ki bodo potekale izven šole, v kulturnih in znanstvenih ustanovah: npr. Narodna galerija, Moderna glaerija, Hiša eksperimentov in druge. Dve delavnici bosta naravoslovno-tehnični, ena pa umetniška.

Učenci se bodo na posamezno delavnico prijavili na osnovi pisnega programa, ki ga bomo pred izvedbo posredovali staršem.

Program je za učence brezplačen, z izjemo stroškov prevoza in vstopnin.

Mentorji:

  • U. Kalar in J. Čede (naravoslovje in tehnika),
  • L. Jelen (umetnost).