Prehod iz osnovne v srednjo šolo je velik korak za vsakega učenca in zato namenjamo poklicni izbiri učencev 8. in 9. razreda veliko pozornosti. V obliki skupinskih in individualnih razgovorov poskušamo usmerjati učence in jim pomagati pri izbiri najprimernejše srednje šole. Učence in starše seznanjamo z vpisnimi postopki in roki za prijavo ter z vsemi ostalimi pomembnimi informacijami.

SEPTEMBERObisk Ulice obrti (Obrtni sejem Celje).
OKTOBERDan dejavnosti (program Kam in kako, informacije o vpisu v SŠ, predstavitev srednjih šol Savinjske regije v popoldanskem času).
NOVEMBERDan odprtih vrat slovenskega gospodarstva
(možen obisk podjetij).
JANUARRoditeljski sestanek.
Individualni razgovori (starši in učenci).
FEBRUARInformativna dneva.
Razpis za vpis v srednje šole in objava na spletnih straneh.
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti.
MARECOpravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja – športni oddelek programa Gimnazija, posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti.
APRILPrijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2024/25.
Javna objava številčnega stanja za vpis v SŠ (spletna stran).
Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ.
MAJObveščanje osnovnih šol o morebitnih omejitvah vpisa in spremembah obsega vpisanih mest, javna objava omejitev vpisa (spletna stran).
JUNIJObveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa.
Vnos podatkov o zaključnih ocenah 9. razreda in posredovanje podatkov o dosežkih pri NPZ.
Razdelitev zaključnih spričeval.
Vpis.
JUNIJ, JULIJObjava rezultatov 1. kroga, seznanitev.
2. krog izbirnega postopka.
AVGUSTVpis na SŠ, ki še imajo prosta mesta.