Neobvezni izbirni predmeti

Učenci 4., 5. in 6. razreda bodo lahko v prihodnjem šolskem letu dodatno izbrali NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE.
Potem, ko se učenec vključi k izbirnemu predmetu, je njegovo obiskovanje OBVEZNO. To pomeni, da si med šolskim letom, ko se bo npr. spremenil urnik ali učenčeve obšolske dejavnosti kot so treningi ali glasbena šola, ne more več premisliti.
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Vsi predmeti se izvajajo v obsegu 1 ure tedensko, izbirni predmet NEMŠČINE pa se izvaja 2 uri tedensko. Če si torej učenec izbere nemščino, ne more obiskovati nobenega drugega izbirnega predmeta.
Tedenska učna obveznost se pri vseh učencih na prehodu v višji razred poveča, zato prosimo, da ste pri izbiri racionalni in izberete predmete, ki jih bo učenec poleg rednega dela, zmogel obiskovati in opravljati obveznosti. Izbirni predmeti bodo potekali pred ali po končanem pouku.
Vabimo vas, da si na spletni strani šole ogledate ponudbo neobveznih izbirnih predmetov za prihodnje šolsko leto, nato pa se skupaj z učencem pogovorite o njegovih željah in izpolnite prijavnico.
Učenci lahko izbirajo med naslednjimi neobveznimi izbirnimi predmeti:

  • 4. razred: NEMŠČINA, ŠPORT IN UMETNOST
  • 5. razred: NEMŠČINA, ŠPORT IN TEHNIKA
  • 6. razred: NEMŠČINA, ŠPORT IN RAČUNALNIŠTVO

Na spletni strani šole so že na voljo elektronske prijavnice, ki jih morate starši izpolniti in oddati do petka, 19. 4. 2019. Če do tega roka vaše prijavnice ne bomo prejeli, bomo sklepali, da vaš otrok v prihodnjem šolskem letu ne bo obiskoval izbirnih predmetov.

Obvezni izbirni predmeti

V okviru priprav na šolsko leto 2019/20 se bodo morali učenci 6. 7. in 8. odločiti, katere izbirne predmete bodo obiskovali v prihodnjem šolskem letu. Izbirni predmeti za posamezni razred so objavljeni na šolski spletni strani: www.hudinja.si in starši jih lahko skupaj z učenci v miru in temeljito pregledate, nato pa na spletni strani šole izpolnite PRIJAVNICO v rubriki »IZBIRNI PREDMETI«. Prosimo vas, da prijavnico izpolnite najkasneje do 19. aprila 2019. Pred izpolnjevanjem se pogovorite s svojim otrokom, saj gre za pomembno odločitev. Zaradi organizacije dela na šoli je zelo pomembno, da učenec predmet, ki si ga izbere, potem tudi obiskuje. Prijavnica je enostavna in njeno izpolnjevanje vam ne bo vzelo veliko časa.