Na severu poteka meja po občinski meji med Mestno občino Celje in Občino Vojnik. Od Šmartinskega jezera se proti zahodu nadaljuje po meji naselja Runtole in se pri pregradi na jezeru obrne proti jugu, tako da teče po meji naslednjih naselij: Loče in Dobrova na zahodni strani ter Runtole, Lahovna (hišni številki Lahovna 21 in 22 sta izključeni iz šolskega okoliša) in Celje na vzhodni strani, vse do avtoceste Levec–Hoče.

Meja se delno nadaljuje po avtocesti Hoče–Levec, se na drugi strani avtoceste naveže na popisani okoliš ter na Zg. Hudinji pri hišni št. 61 zavije južno proti hribu Golovec, teče nato po meji območja Bezenškove ulice in Opekarniške ceste. V križišču Opekarniške ceste in Bezenškove ulice se prične južna meja šolskega okoliša ter se nadaljuje proti vzhodu po Dečkovi cesti, Bežigrajski cesti do mostu čez Hudinjo. Tu se pričenja vzhodna meja šolskega okoliša, ki teče proti severu navzgor po potoku Hudinja, čez avtocesto do meje med naseljema Trnovlje pri Celju in Šmarjeta. Nato sledi meja med naselji Trnovlje pri Celju in Zadobrova na vzhodni strani in Šmarjeta ter Škofja vas na zahodni strani do občinske meje z Občino Vojnik.

Tako so v naš šolski okoliš vključene naslednje ulice in kraji/naselja:

Bernekerjeva, Bezenškova, Dobojska, Dolharjeva, Goručanova, Ilirska, Janševa, Jeretinova, Kačeva, Kovačičeva, Lahovna, Letnerjeva, Levčeva, Mariborska (delno), Milčinskega, Opekarniška, Planinčeva, Plankarjeva, Podjavorškova, Prekorje, Prijateljeva, Skaletova, Škofja vas, Šmarjeta, Trdinova, Tumova, Ul. bratov Dobrotinškov, Ul. Dušana Finžgarja, Ul. frankolovskih žrtev, Ul. Hermine Seničarjeve, Ul. ključarja Kožuha, Zgornja Hudinja, Žagarjeva.

SKUPNI ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ HUDINJA IN OŠ FRANA ROŠA

Bezenškova ulica, Dobojska ulica, Don Boskov trg, Milčinskega ulica, Prijateljeva ulica, Podjavorškova ulica, Štekličeva ulica, Ulica bratov Dobrotinškov, Ulica frankolovskih žrtev, Zgornja Hudinja.

SKUPNI ŠOLSKI OKOLIŠ OŠ HUDINJA IN OŠ LJUBEČNA

Naselje Prekorje, naselje Šmarjeta, naselje Šmarjeta pri Celju