ŠOLA PLAVANJA: 1. razred, 3. razred, 5. razred

Učenci 1. razreda se udeležijo 10-urnega osnovnega tečaja plavanja v zimskem kopališču dvorane Golovec. Tečaj sofinancira MO Celje, prispevek staršev pa vključuje stroške vaditeljev in prevoza.
Učenci 3. razreda imajo 20-urni program plavanja, ki se izvaja v zimskem kopališču dvorane Golovec. Tečaj sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport ter MO Celje, prispevek staršev zajema stroške prevoza. Učenci v tem času nimajo pouka, ure pa se upoštevajo pri športni vzgoji.
Učenci 5. razreda imajo preverjanje plavalnih veščin, kjer učitelji plavanja preverijo, ali so učenci plavalci. Za neplavalce je organiziran dodatni tečaj plavanja, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

ŠOLA DRSANJA: 2. razred

V zimskem času bo za učence 2. razreda potekal enotedenski tečaj drsanja v organizaciji Športne zveze Celje.
Tečaj drsanja je prijetno, zdravo in koristno razvedrilo, saj se učenci pod vodstvom strokovnjakov, veščih drsalcev, naučijo osnovnih motoričnih sposobnosti na ledu.
Udeležba je prostovoljna, starši pa plačajo le avtobusni prevoz na tečaj. Tečaj poteka v okviru pouka športne vzgoje, kar pomeni, da se pouk pri ostalih predmetih izvaja nemoteno.

PLESNE VAJE za učence 9. razreda

V okviru priprav na valeto bomo na šoli za učence 9. razreda organizirali 20-urni plesni tečaj, ki učencem omogoča pridobitev osnovnega plesnega znanja in je dobra osnova za pripravo na kasnejši maturantski ples v srednji šoli. Plesni tečaj bo potekal od februarja do aprila (2. obdobje), skupaj po dve šolski uri. Termin za plesne vaje bo enkrat tedensko v času po končanem pouku in v okviru pouka športa. Starši poravnajo stroške plesnega tečaja v dveh mesečnih obrokih.
V mesecu maju in juniju bodo imeli učenci 9. razreda pred valeto nekaj ponovitvenih vaj in dan pred valeto še zadnjo poskusno vajo.

INTENZIVNE PEVSKE VAJE za člane MPZ

Člani Mladinskega pevskega zbora (MPZ) se bodo v mesecu marcu ali aprilu udeležili 2-dnevnih intenzivnih pevskih vaj, ki bodo potekale v prijetnem okolju Term Laško. Pevci bodo imeli 2 dni časa, da bodo pred pomembnimi nastopi utrdili in izpilili znanje, ki so ga pridobivali na pevskih vajah v šoli. Učenci v času vaj nimajo pouka. Program je sestavljen tako, da imajo učenci tudi dovolj časa za plavanje in druženje. V okviru programa je poskrbljeno za malico in kosilo. Stroške intenzivnih pevskih vaj poravnajo starši, delno pa jih sofinancira šola.