Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na kakovosti izvedbe. Učenci v okviru interesnih dejavnosti zadovoljujejo lastne potrebe, razvijajo miselne procese, pridobljena znanja usmerjajo v odgovorna ravnanja, se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo, razvijajo spoštovanje do sebe in drugih, razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine, presegajo meje med obveznim in razširjenim programom, povezujejo teorijo s prakso, spoznavajo poklicne interese in možnosti izrabe prostega časa.
Pri izvajanju interesnih dejavnosti upoštevamo naslednja načela: načelo učenčevega interesa, načelo prostovoljnosti, načelo soustvarjanja, načelo spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti, načelo prehajanja, načelo vseživljenjskosti, načelo povezovanja, načelo sodelovanja, načelo (samo)vrednotenja.
Interesne dejavnosti so organizirane v popoldanskem času, od 14.15 do 15.00 ali po dogovoru (PS). Učenec, ki se prijavi v določeno interesno dejavnost, jo mora redno obiskovati. Na koncu šolskega leta učenci za redno obiskovanje prejmejo potrdilo o sodelovanju.

RazredIme krožkaUčitelj
1.Športni krožek: Gibalne igreTurk Mateja
1.Športni krožek: Igre z žogoZorko Maruša
1.Plesni krožekKmecl Maja
1.Pravljični krožekBreznik Lea
1.Lutkovni krožekUlaga Lidija
1. in 2.Slavčki – otroški pevski zborSkrbinek Tjaša
1. in 2.Logična pošastIršič Eva
1. in 2.Ustvarjalne delavnicePodgoršek Sanja
2.Športni krožek: Šport od A do ŽVoršič Lidija
2.Športni krožek: RokometMilovac Petar
2.Orfova glasbena skupinaMikic Šega Lidija
2.Plesni krožekJeran Darja
2.Pravljični krožekGalič Petra
2.Ustvarjalne delavniceMesojedec Simona
3.Športni krožek: Igre z žogoKalar Uroš
3.Športni krožek: GimnastikaBraček Tatjana
3.Slikarski krožekJelen Lilijana
3.ŠahČede Jani
3.Lutkovni krožekRojc Tanja
3.Ročnodelski krožekPodbregar Romana
3. in 4.Otroški pevski zborHeiligstein Darja
3. in 4.Družabne igreFlis Marta
4.Tehnični krožekPančur Gregor
4.Kuharski krožek – 1Škorjanc Gril Andreja
4.Kuharski krožek – 2Hrastnik Karmen
4. in 5.Vesela šolaHeiligstein Darja
4. in 5.ŠahČede Jani
4. in 5.Dramski krožekBevc Alja
4. in 5.AtletikaBrešan Tanja
PSMladinski pevski zbor (5.–9. r.)Jakop Patricija
PSDramski krožek (7.–9. r.)Kožel Olga ; Hrastnik Mateja
PSLikovni krožek (6.–9. r.)Jelen Lilijana
PSŠolska glasbena skupina (4. – 9. r.)Oset Peter
PSTehnični krožek (5.–9. r.)Šteger Milica
PSLiga malega nogometa (6.–9. r.)Šarman Sandi
PSLogika (6.–9. r.)Škrabe Tina
PSUstvarjalne delavnice (6.–9. r.)Žgajner Tea
PSPlaninski krožek (1.–9. r.)Mikic Šega Lidija
PSFrancoščina (9. r.)Farčnik Urška
PSFoto krožek (7.–9. r.)Kalar Uroš
PSVesela šola (6.–9. r.)Heiligstein Darja