Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na kakovosti izvedbe. Učenci v okviru interesnih dejavnosti zadovoljujejo lastne potrebe, razvijajo miselne procese, pridobljena znanja usmerjajo v odgovorna ravnanja, se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo, razvijajo spoštovanje do sebe in drugih, razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine, presegajo meje med obveznim in razširjenim programom, povezujejo teorijo s prakso, spoznavajo poklicne interese in možnosti izrabe prostega časa.
Pri izvajanju interesnih dejavnosti upoštevamo naslednja načela: načelo učenčevega interesa, načelo prostovoljnosti, načelo soustvarjanja, načelo spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti, načelo prehajanja, načelo vseživljenjskosti, načelo povezovanja, načelo sodelovanja, načelo (samo)vrednotenja.
Interesne dejavnosti so organizirane v popoldanskem času, od 14.15 do 15.00 ali po dogovoru (PS). Učenec, ki se prijavi v določeno interesno dejavnost, jo mora redno obiskovati. Na koncu šolskega leta učenci za redno obiskovanje prejmejo potrdilo o sodelovanju.

RazredInteresna dejavnostMentorDanUra
1. in 2. razredSlavčkiJakop Patricijaponedeljek14.15 - 15.00
1. razredŠportni krožekArih Matejsreda14.15 - 15.00
1. razredZeliščarski krožekMikic Šega Lidijatorek14.15 - 15.00
1. razredLikovni krožekBreznik Leaponedeljek14.15 - 15.00
1. razredPravljični krožekRojc Tanjačetrtek14.15 - 15.00
1. razredUstvarjalne delavniceCvirn Nikatorek14.15 - 15.00
1. razredŠportne igreUlaga Lidijasreda14.15 - 15.00
1. razredDružabne igreŠkrabe Tinačetrtek14.15 - 15.00
2. razredIgre z žogoZorko Marušačetrtek14.15 - 15.00
2. razredDružabne igreBrgant Dejaponedeljek14.15 - 15.00
2. razredJogaSkrbinek Tjašasreda14.15 - 15.00
2. razredRočnodelski krožekJecl Mirelasreda14.15 - 15.00
2. razredLego krožekPodgoršek Sanjatorek14.15 - 15.00
2. razredPlesni krožek Jeran Darjatorek14.15 - 15.00
2. razredŠportni krožekDrobinc Timotejčetrtek14.15 - 15.00
3. in 4. razredOtroški pevski zborJakop Patricijačetrtek14.15 - 15.00
3. razredDružabne igreŽgajner Teaponedeljek14.15 - 15.00
3. razredUstvarjalne delavnicePodbregar Romanačetrtek14.15 - 15.00
3. razredŠahovski krožekRandl Andrejasreda14.15 - 15.00
3. razredŠportni krožekŠrimpf Roktorek14.15 - 15.00
3. razredNaravoslovni krožekŠkorjanc Gril Andrejaponedeljek14.15 - 15.00
3. razredOrigamiStilin Uroščetrtek14.15 - 15.00
3. razredIgre z žogoVoršič Lidijatorek14.15 - 15.00
3. razredLego krožekTurnšek Simonasreda14.15 - 15.00
4. razredAngleška bralna značkaKmecl Majatorek14.15 - 15.00
4. razredŠportni krožekKalar Urošponedeljek14.15 - 15.00
4. razredVesela šolaMesojedec Simonatorek14.15 - 15.00
4. razredUmetniški krožekLubej Anitasreda14.15 - 15.00
4. razredDružabne igreFlis Martasreda14.15 - 15.00
4. razredABC računalništvaGajšek Ključarič Natašačetrtek14.15 - 15.00
4. razredLego krožekKostanjšek Urškaponedeljek14.15 - 15.00
5. razredLikovne ustvarjalniceJelen Lilijanasreda14.15 - 15.00
5. razredBibliotekarski krožekTurk Matejatorek14.15 - 15.00
5. razredPrva pomočKožel Olgačetrtek14.15 - 15.00
5. razredRačunalniški krožekNovak Marjetkasreda14.15 - 15.00
5. razredAtletikaBrešan Tanjaponedeljek14.15 - 15.00
5. razredPlesni krožekHrastnik Matejaponedeljek14.15 - 15.00
PSTehnični krožekŠteger Milica
PSŠolska glasbena skupinaOset Peter
PSMladinski pevski zborJakop Patricija
PSVesela šolaZidar Petra
PSLiga malega nogometaŠarman Sandi