V šolskem letu 2018/19 smo bili ponovno zmagovalci v zbiranju odpadnega papirja v celjski regiji, saj smo zbrali približno 140 ton papirja, kar je šoli prineslo tudi znatna finančna sredstva. Po dogovoru smo polovico zbranega denarja namenili za razredne potrebe (zaključne ekskurzije), polovico pa za pomoč socialno ogroženim učencem. Veliko zaslug za tako dobre rezultate imate učenci, v mnogih primerih pa tudi starši, ki pri zbiranju pridno pomagate. Z zbiranjem odpadnega papirja pomembno prispevamo k pridobivanju surovin za proizvodnjo papirja in tako posredno ohranjamo gozdove.
Tudi letos bomo organizirali tri zbiralne akcije, ki bodo predvidoma potekale v času od 15.00 do 18.00 na parkirišču pred šolo, in sicer:

  • sreda, 9. oktober 2019,
  • sreda, 18. marec 2020 in
  • sreda, 13. maj 2020.

V primeru večjih količin odpadnega papirja (npr. nad 500 kg) lahko papir odpeljete na SIMBIO in potrdilo prinesete razredniku ali gospe Heiligstein. Prosimo vas, da je papir povezan oziroma zlepljen v pakete, saj bo to močno olajšalo potek zbiranja. Ker gre za razredno akcijo, je prav, da sodelujejo vsi učenci v razredu. Najboljši trije razredi bodo na koncu leta še simbolično nagrajeni.