V šolskem letu 2017/18 smo bili ponovno zmagovalci v zbiranju odpadnega papirja v celjski regiji, saj smo zbrali približno 140 ton papirja, kar je šoli prineslo tudi znatna finančna sredstva. Po dogovoru smo polovico zbranega denarja namenili za razredne potrebe (zaključne ekskurzije), polovico pa za pomoč socialno ogroženim učencem. Veliko zaslug za tako dobre rezultate imate učenci, v mnogih primerih pa tudi starši, ki pri zbiranju pridno pomagate. Z zbiranjem odpadnega papirja pomembno prispevamo k pridobivanju surovin za proizvodnjo papirja in tako posredno ohranjamo gozdove.
Tudi letos bomo organizirali tri zbiralne akcije, ki bodo predvidoma potekale v času od 15.00 do 18.00 na parkirišču pred šolo, in sicer:

  • sreda, 10. oktober 2018,
  • sreda, 20. marec 2019 in
  • sreda, 15. maj 2019.

V primeru večjih količin odpadnega papirja (npr. nad 500 kg) lahko papir odpeljete na SIMBIO in potrdilo prinesete razredniku ali gospe Heiligstein. Prosimo vas, da je papir povezan oziroma zlepljen v pakete, saj bo to močno olajšalo potek zbiranja. Ker gre za razredno akcijo, je prav, da sodelujejo vsi učenci v razredu. Najboljši trije razredi bodo na koncu leta še simbolično nagrajeni.


V 3. zbiralni akciji odpadnega papirja smo v sredo, 22. 5. 2019 zbrali 37 t 771 kg papirja. Skupaj smo v treh zbiralnih akcijah v tem šolskem letu zbrali 148 t 253 kg odpadnega papirja. Pri tehtanju so nam pridno pomagali Žiga Horvat, Lan Plazar, Matic Kovač, Jasko Rahimić, Luka Operčkal, Stefanio Arčan, Leon Glinšek, Izidor Slapnik, Bleart Lutolli, Kristjan Lorenčič in Kristjan Reichard. Zahvaljujemo se tudi gospodu Simonu Antleju, Petru Osetu, Petri Horvat in Maji Kmecl. Hvala vsem staršem, sorodnikom, prijateljem in učiteljem, ki ste pripomogli k tako čudovitemu rezultatu. Tehtalne akcije pred šolo bodo ponovno v mesecu oktobru 2019. Zbiranje papirja se nadaljuje, lahko ga odpeljite na odlagališče Simbio v Bukovžlak, tehtalne lističe pa prinesete svojim razrednikom ali gospe Darji Heiligstein.

Mentorica Darja Heiligstein

TRENUTNA AKCIJA SKUPNI REZULTAT
Mesto Razred Količina Mesto Razred Količina
1. 4.a 4823 kg 1. 4.a 16882 kg
2. 2.b 3154 kg 2. 9.b 12510 kg
3. 8.a 3115 kg 3. 5.b 12078 kg
4. 5.b 2963 kg 4. 7.a 11085 kg
5. 6.b 2525 kg 5. 6.b 10499 kg
6. 8.b 2271 kg 6. 6.a 8758 kg
7. 2.a 2230 kg 7. 7.b 7965 kg
8. 7.a 2136 kg 8. 3.a 7492 kg
9. 9.b 2031 kg 9. 2.a 6953 kg
10. 1.a 1764 kg 10. 8.b 6855 kg
11. 3.a 1395 kg 11. 2.b 6729 kg
12. 9.a 1332 kg 12. 9.a 5957 kg
13. 6.a 1317 kg 13. 8.a 5697 kg
14. 7.b 1225 kg 14. 4.b 5291 kg
15. 3.b 1133 kg 15. 1.a 4474 kg
16. 1.b 1035 kg 16. 5.a 4177 kg
17. 5.a 994 kg 17. 5.c 3910 kg
18. 4.b 952 kg 18. 3.b 3814 kg
19. 5.c 823 kg 19. 6.c 3752 kg
20. 6.c 553 kg 20. 1.b 3375 kg
SKUPAJ 37771 kg SKUPAJ 148253 kg