V šolskem letu 2021/22 smo bili ponovno zmagovalci v zbiranju odpadnega papirja v celjski regiji, saj smo zbrali približno 125 ton papirja, kar je šoli prineslo tudi znatna finančna sredstva. Po dogovoru polovico zbranega denarja namenimo za razredne potrebe (zaključne ekskurzije), polovico pa v šolski sklad. Z zbiranjem odpadnega papirja prispevamo k pridobivanju surovin za proizvodnjo papirja in tako ohranjamo gozdove. Tudi letos bomo organizirali tri zbiralne akcije, ki bodo potekale v času od 15.00 do 18.00 na parkirišču pred šolo, in sicer:

  • sreda, 12. oktober 2022,
  • sreda, 22. marec 2023 in
  • sreda, 17. maj 2023.

Ker gre za razredno akcijo, je prav, da sodelujejo vsi učenci v razredu. Najboljši trije razredi bodo na koncu leta še simbolično nagrajeni.