V šolskem letu 2022/23  smo zbrali približno 120 ton papirja, kar je šoli prineslo tudi znatna finančna sredstva. Polovico zbranega denarja namenimo za razredne potrebe (zaključne ekskurzije), polovico pa v šolski sklad. Z zbiranjem odpadnega papirja prispevamo k pridobivanju surovin za proizvodnjo papirja in tako ohranjamo gozdove. Ker gre za razredno akcijo, je prav, da sodelujejo vsi učenci v razredu.

V šol. letu 2023/24 bodo potekale tri zbiralne akcije v času od 15.00 do 18.00:

  • sreda, 11. oktober 2023,
  • sreda, 27. marec 2024 in
  • sreda, 15. maj 2024.