Zapisniki
Svet staršev
15. 2. 2019Potrjevanje zapisnikaodpri
20. 9. 2019Zapisnik 1. sejeodpri
14. 2. 2019Zapisnik 2. sejeodpri
16. 5. 2019Osnutek zapisnika 3. sejeodpri
Svet zavoda
27. 9. 2019Zapisnik 1. sejeodpri
28. 2. 2019Zapisnik 2. sejeodpri
Gradiva za seje
Svet staršev
16. 5. 2019Predlog delovnih zvezkovodpri
16. 5. 2019Predlog nadstandardnega programaodpri