5. razred: Celjski dom v Baški

termin: 16. 9. 2019–20. 9. 2019

Učenci 5. razredov se bodo v času od 16. 9. do 20. 9. 2019 udeležili poletne šole v naravi v Baški na otoku Krku. Učenci bodo nastanjeni v prenovljenem Celjskem domu v Baški. Celjski dom leži v neposredni bližini ene najlepših plaž jadranskega morja, Vele plaže v Baški. Obdan je s travnato površino, ki ponuja prostor za oddih, aktivno preživetje prostega časa in piknik kotiček. V otroškem delu je za namen kolonije in šole v naravi pripravljenih 10 sob z nadstropnimi posteljami, v skupni kapaciteti 80 ležišč, s tremi večjimi skupnimi kopalnicami, veliko jedilnico in pokritim prireditvenim prostorom.
Poudarek šole v naravi bo na učenju plavanja in izpopolnjevanju plavalnih veščin. V okviru šole v naravi bodo poleg plavanja izvedeni naravoslovni in tehniški dnevi (družboslovje, naravoslovje), vožnja z ladjico, obisk akvarija, ogled mesta in okolice ter pohodništvo in kolesarstvo. Učenci imajo na voljo tudi veliko športnih in sprostitvenih dejavnosti.
Cena 5-dnevnega letovanja je 146,24 €. V ceno je vključeno: 4-krat polni penzion (zajtrk, kosilo, popoldanska malica, večerja), neomejena količina napitkov, dodatno kosilo pred odhodom, sendviči in napitek ob odhodu, vaditelji plavanja in prevoz. Za vsakega učenca državni proračun prispeva 67,60 €, kar pomeni, da bo dejanska cena šole v naravi za posameznega učenca v resnici 78,64 €. Starši boste plačali stroške šole v naravi v treh mesečnih obrokih po izstavljenih položnicah.
Osnovni motiv za organizacijo šole v naravi v Baški je, da vsi učenci v času osnovne šole preživijo en teden na morju in v naravnem okolju izpopolnijo plavalne veščine.

7. razred: Dom CŠOD Bohinj

termin: 8. 6. 2019–12. 6. 2020

Bohinj je ledeniška pokrajina s številnimi geomorfološkimi posebnostmi, ki jih je oblikovalo vodovje in kraška podlaga. Prebivalstvo z naselji in poselitvijo, kmetijstvom, planšarstvom, železarstvom, zimskim in letnim turizmom ter prometom sooblikuje pokrajino skozi čas in zgodovino. V dolini lahko spoznamo različne gospodarske dejavnosti, pomen varovanja naravne pokrajine, rastlinstvo in živalstvo, kulturno in naravno pokrajino ter vpliv človeka na preoblikovanje naravne pokrajine. Naravno okolje doma CŠOD je ledeniška dolina v Alpah z alpskim podnebjem in geološkimi posebnostmi alpskega sveta. V neposredni bližini je Bohinjsko jezero, številne tekoče vode, rastlinstvo in živalstvo alpskega sveta, termofilna flora in favna, nedaleč pa tudi pragozd Lopata na Voglovi Jelovici in mokrišča v okolici jezera – trstišče v Ukancu.

Šola v naravi je podpora in nadgradnja učnega načrta različnih šolskih predmetov. Program šole v naravi je namenjen prepletanju aktivnosti v naravi, spoznavanju okolja ter osebnostnega in socialnega razvoja. Šola v naravi lahko vključuje tudi dneve dejavnosti (kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve). Večdnevno bivanje je enkratna priložnost za razvijanje pristnih stikov z vrstniki, socialnih spretnosti in delovnih navad.

Učenci bodo pred odhodom dobili še natančen časovni razpored življenja in dela v domu. Šola v naravi bo trajala 5 dni. Prispevek na udeleženca je 66,40 €, k tej vsoti pa je potrebno prišteti še stroške avtobusnega prevoza.