Šolski projekti
 ProjektKoordinator
1.Božično-novoletni bazar Mikic Šega Lidija
2.Bralna značka Kožel Olga
3.Ciciban planinec in Mladi planinec Mikic Šega Lidija
4.Ekošola (delovne akcije) Breznik Lea
5.Ekskurzija v Anglijo Hrastnik Koštomaj Karmen
6.Elektronska oglasna deskaPančur Gregor
7.Akustična in video podpora prireditvamPančur Gregor
8.Knjiga me(ne) brigaKožel Olga
9.Koordinacija tekmovanj iz znanja Farčnik Urška
10.Likovna umetnost za nadarjene – RS Klarer Magdalena
11.Sobotna šola za nadarjeneČede Jani, Bitenc Saša, Kalar Uroš
12.Šola lepega vedenjaŠarman Sandi
13.Šolska fotokronika Kalar Uroš
14.Šolska kronika Galič Petra
15.Šolska spletna stran Štih Boštjan
16.Šolski radio Hudinjček Hrastnik Mateja
17.Šolsko glasilo Hudinjček Galič Petra, Kalar Uroš
18.Tematske razredne ure Žgajner Tea
19.Zlata knjiga OŠ Hudinja Zorko Maruša
20.Umetnik mesecaVoršič Lidija, Bitenc Saša
21. Varno s soncem Brešan Tanja
Občinski in državni projekti
 ProjektKoordinator
1.Celje, pravljično mestoSkrbinek Tjaša
2.Evropska vasGalič Petra
3.Jumbo plakatBitenc Saša
5.Novoletni lampijoniKlarer Maglalena
6.KrpanBreznik Lea
7.Raziskovalna dejavnostŠtih Boštjan
8.Shema šolskega sadjaŠkorjanc Gril Andreja
9.Sodelovanje z MČ Hudinja Turk Mateja
10.Šolski parlamentPodgoršek Sanja
11.Športno-vzgojni kartoniBraček Tatjana
12.Teden vseživljenjskega učenjaFarčnik Urška
13.Ulični festival CeljeKožel Olga
14.Uporaba šolske telovadnice Braček Tatjana
15.Zbiralna akcija papirjaHeiligstein Darja  
16.Zlati sončekJeran Darja
17.Zdrava šola Ulaga Lidija