Za prikaz preizkusov vpišite razred brez presledkov (npr. 4.b).

RazredDanDatumNaziv predmeta
2.ačetrtek16.11.2023Matematika
2.asreda29.11.2023Spoznavanje okolja
2.asreda13.12.2023Slovenščina
2.apetek12.01.2024Matematika
2.asreda24.01.2024Slovenščina
2.apetek29.03.2024Matematika
2.aponedeljek15.04.2024Slovenščina
2.asreda24.04.2024Spoznavanje okolja
2.asreda15.05.2024Slovenščina
2.apetek24.05.2024Matematika
2.asreda05.06.2024Spoznavanje okolja
2.bčetrtek16.11.2023Matematika
2.bsreda29.11.2023Spoznavanje okolja
2.bsreda13.12.2023Slovenščina
2.bpetek12.01.2024Matematika
2.bsreda24.01.2024Slovenščina
2.bpetek29.03.2024Matematika
2.bponedeljek15.04.2024Slovenščina
2.bsreda24.04.2024Spoznavanje okolja
2.bsreda15.05.2024Slovenščina
2.bpetek24.05.2024Matematika
2.bsreda05.06.2024Spoznavanje okolja
2.cčetrtek16.11.2023Matematika
2.csreda29.11.2023Spoznavanje okolja
2.csreda13.12.2023Slovenščina
2.cpetek12.01.2024Matematika
2.csreda24.01.2024Slovenščina
2.cpetek29.03.2024Matematika
2.cponedeljek15.04.2024Slovenščina
2.csreda24.04.2024Spoznavanje okolja
2.csreda15.05.2024Slovenščina
2.cpetek24.05.2024Matematika
2.csreda05.06.2024Spoznavanje okolja
3.atorek24.10.2023Slovenščina
3.asreda15.11.2023Angleščina
3.ačetrtek23.11.2023Matematika
3.atorek28.11.2023Spoznavanje okolja
3.apetek15.12.2023Slovenščina
3.ačetrtek07.03.2024Slovenščina
3.apetek22.03.2024Matematika
3.ačetrtek04.04.2024Spoznavanje okolja
3.atorek09.04.2024Angleščina
3.asreda24.04.2024Glasbena umetnost
3.asreda22.05.2024Matematika
3.aponedeljek27.05.2024Spoznavanje okolja
3.btorek24.10.2023Slovenščina
3.bsreda15.11.2023Angleščina
3.bčetrtek23.11.2023Matematika
3.btorek28.11.2023Spoznavanje okolja
3.bpetek15.12.2023Slovenščina
3.bčetrtek07.03.2024Slovenščina
3.bpetek22.03.2024Matematika
3.bčetrtek04.04.2024Spoznavanje okolja
3.btorek09.04.2024Angleščina
3.btorek23.04.2024Glasbena umetnost
3.bsreda22.05.2024Matematika
3.bponedeljek27.05.2024Spoznavanje okolja
3.ctorek24.10.2023Slovenščina
3.csreda15.11.2023Angleščina
3.cčetrtek23.11.2023Matematika
3.ctorek28.11.2023Spoznavanje okolja
3.cpetek15.12.2023Slovenščina
3.cčetrtek07.03.2024Slovenščina
3.cpetek22.03.2024Matematika
3.cčetrtek04.04.2024Spoznavanje okolja
3.ctorek09.04.2024Angleščina
3.csreda24.04.2024Glasbena umetnost
3.csreda22.05.2024Matematika
3.cponedeljek27.05.2024Spoznavanje okolja
4.atorek17.10.2023Naravoslovje in tehnika
4.ačetrtek16.11.2023Slovenščina
4.asreda22.11.2023Glasbena umetnost
4.atorek28.11.2023Angleščina
4.apetek01.12.2023Matematika
4.asreda13.12.2023Družba
4.ačetrtek15.02.2024Slovenščina
4.asreda06.03.2024Matematika
4.aponedeljek18.03.2024Družba
4.aponedeljek15.04.2024Angleščina
4.atorek23.04.2024Naravoslovje in tehnika
4.asreda15.05.2024Slovenščina
4.ačetrtek23.05.2024Matematika
4.btorek17.10.2023Naravoslovje in tehnika
4.bčetrtek16.11.2023Slovenščina
4.bsreda22.11.2023Glasbena umetnost
4.btorek28.11.2023Angleščina
4.bpetek01.12.2023Matematika
4.bsreda13.12.2023Družba
4.bčetrtek15.02.2024Slovenščina
4.bsreda06.03.2024Matematika
4.bponedeljek18.03.2024Družba
4.bponedeljek15.04.2024Angleščina
4.btorek23.04.2024Naravoslovje in tehnika
4.bsreda15.05.2024Slovenščina
4.bčetrtek23.05.2024Matematika
5.asreda11.10.2023Slovenščina
5.asreda25.10.2023Matematika
5.apetek10.11.2023Družba
5.ačetrtek16.11.2023Angleščina
5.ačetrtek23.11.2023Naravoslovje in tehnika
5.ačetrtek30.11.2023Glasbena umetnost
5.aponedeljek11.12.2023Matematika
5.atorek16.01.2024Slovenščina
5.ačetrtek18.01.2024Družba
5.ačetrtek15.02.2024Naravoslovje in tehnika
5.asreda21.02.2024Gospodinjstvo
5.aponedeljek11.03.2024Družba
5.atorek19.03.2024Matematika
5.ačetrtek18.04.2024Glasbena umetnost
5.asreda24.04.2024Matematika
5.apetek17.05.2024Naravoslovje in tehnika
5.asreda22.05.2024Angleščina
5.apetek24.05.2024Družba
5.atorek28.05.2024Slovenščina
5.bsreda11.10.2023Slovenščina
5.bsreda25.10.2023Matematika
5.bčetrtek16.11.2023Angleščina
5.bčetrtek23.11.2023Naravoslovje in tehnika
5.bčetrtek30.11.2023Glasbena umetnost
5.bponedeljek11.12.2023Matematika
5.btorek16.01.2024Slovenščina
5.bčetrtek18.01.2024Družba
5.bpetek16.02.2024Naravoslovje in tehnika
5.bponedeljek11.03.2024Družba
5.btorek19.03.2024Matematika
5.bčetrtek18.04.2024Glasbena umetnost
5.bsreda24.04.2024Matematika
5.bpetek17.05.2024Naravoslovje in tehnika
5.bpetek24.05.2024Družba
5.btorek28.05.2024Slovenščina
5.csreda11.10.2023Slovenščina
5.csreda25.10.2023Matematika
5.cpetek10.11.2023Družba
5.cčetrtek23.11.2023Naravoslovje in tehnika
5.cčetrtek30.11.2023Glasbena umetnost
5.cponedeljek11.12.2023Matematika
5.ctorek16.01.2024Slovenščina
5.cpetek19.01.2024Družba
5.cpetek16.02.2024Naravoslovje in tehnika
5.cponedeljek19.02.2024Gospodinjstvo
5.cčetrtek07.03.2024Angleščina
5.cpetek15.03.2024Družba
5.ctorek19.03.2024Matematika
5.csreda17.04.2024Glasbena umetnost
5.csreda24.04.2024Matematika
5.cpetek17.05.2024Naravoslovje in tehnika
5.cčetrtek23.05.2024Angleščina
5.cpetek24.05.2024Družba
5.ctorek28.05.2024Slovenščina
6.atorek03.10.2023Matematika
6.atorek17.10.2023Slovenščina
6.atorek14.11.2023Angleščina
6.atorek21.11.2023Slovenščina
6.aponedeljek27.11.2023Naravoslovje
6.atorek05.12.2023Matematika
6.atorek12.12.2023Zgodovina
6.aponedeljek08.01.2024Geografija
6.apetek16.02.2024Slovenščina
6.atorek20.02.2024Matematika
6.apetek23.02.2024Angleščina
6.atorek26.03.2024Glasbena umetnost
6.ačetrtek11.04.2024Naravoslovje
6.apetek19.04.2024Slovenščina
6.asreda24.04.2024Matematika
6.apetek26.04.2024Angleščina
6.asreda15.05.2024Tehnika in tehnologija
6.ačetrtek16.05.2024Tehnika in tehnologija
6.aponedeljek20.05.2024Geografija
6.btorek03.10.2023Matematika
6.btorek17.10.2023Slovenščina
6.btorek14.11.2023Angleščina
6.btorek21.11.2023Slovenščina
6.bponedeljek27.11.2023Naravoslovje
6.btorek05.12.2023Matematika
6.bsreda13.12.2023Zgodovina
6.bponedeljek08.01.2024Geografija
6.bpetek16.02.2024Slovenščina
6.btorek20.02.2024Matematika
6.bpetek23.02.2024Angleščina
6.bponedeljek18.03.2024Gospodinjstvo
6.bsreda27.03.2024Glasbena umetnost
6.bčetrtek11.04.2024Naravoslovje
6.bpetek19.04.2024Slovenščina
6.btorek23.04.2024Matematika
6.bpetek26.04.2024Angleščina
6.bčetrtek16.05.2024Tehnika in tehnologija
6.bponedeljek20.05.2024Geografija
6.ctorek03.10.2023Matematika
6.ctorek17.10.2023Slovenščina
6.ctorek14.11.2023Angleščina
6.ctorek21.11.2023Slovenščina
6.cponedeljek27.11.2023Naravoslovje
6.ctorek05.12.2023Matematika
6.ctorek12.12.2023Zgodovina
6.cponedeljek08.01.2024Geografija
6.cpetek16.02.2024Slovenščina
6.ctorek20.02.2024Matematika
6.cpetek23.02.2024Angleščina
6.ctorek19.03.2024Gospodinjstvo
6.cčetrtek28.03.2024Glasbena umetnost
6.cpetek12.04.2024Naravoslovje
6.cpetek19.04.2024Slovenščina
6.ctorek23.04.2024Matematika
6.cpetek26.04.2024Angleščina
6.csreda15.05.2024Tehnika in tehnologija
6.cponedeljek20.05.2024Geografija
7.asreda04.10.2023Matematika
7.aponedeljek09.10.2023Zgodovina
7.atorek17.10.2023Naravoslovje
7.atorek24.10.2023Slovenščina
7.asreda25.10.2023Geografija
7.atorek14.11.2023Angleščina
7.asreda06.12.2023Matematika
7.atorek12.12.2023Naravoslovje
7.ačetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
7.atorek09.01.2024Slovenščina
7.apetek12.01.2024Nemščina 1
7.asreda17.01.2024Geografija
7.aponedeljek12.02.2024Zgodovina
7.ačetrtek22.02.2024Angleščina
7.asreda13.03.2024Matematika
7.ačetrtek28.03.2024Glasbena umetnost
7.atorek09.04.2024Slovenščina
7.apetek12.04.2024Naravoslovje
7.asreda15.05.2024Matematika
7.ačetrtek16.05.2024Angleščina
7.atorek21.05.2024Slovenščina
7.asreda22.05.2024Geografija
7.aponedeljek27.05.2024Nemščina 1
7.atorek28.05.2024Domovinska in državljanska kultura in etika
7.bsreda04.10.2023Matematika
7.bponedeljek09.10.2023Zgodovina
7.btorek17.10.2023Naravoslovje
7.btorek24.10.2023Slovenščina
7.bsreda25.10.2023Geografija
7.btorek14.11.2023Angleščina
7.bsreda06.12.2023Matematika
7.btorek12.12.2023Naravoslovje
7.bčetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
7.btorek09.01.2024Slovenščina
7.bpetek12.01.2024Nemščina 1
7.bsreda17.01.2024Geografija
7.bponedeljek12.02.2024Zgodovina
7.bčetrtek22.02.2024Angleščina
7.bsreda13.03.2024Matematika
7.btorek26.03.2024Glasbena umetnost
7.btorek09.04.2024Slovenščina
7.bpetek12.04.2024Naravoslovje
7.bsreda15.05.2024Matematika
7.bčetrtek16.05.2024Angleščina
7.btorek21.05.2024Slovenščina
7.bsreda22.05.2024Geografija
7.bponedeljek27.05.2024Nemščina 1
7.btorek28.05.2024Domovinska in državljanska kultura in etika
7.bčetrtek06.06.2024Tehnika in tehnologija
8.apetek06.10.2023Matematika
8.apetek20.10.2023Fizika
8.aponedeljek23.10.2023Slovenščina
8.ačetrtek26.10.2023Kemija
8.atorek14.11.2023Geografija
8.apetek17.11.2023Nemščina 2
8.aponedeljek20.11.2023Angleščina
8.apetek24.11.2023Zgodovina
8.atorek05.12.2023Biologija
8.apetek08.12.2023Matematika
8.atorek12.12.2023Fizika
8.ačetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
8.aponedeljek08.01.2024Slovenščina
8.asreda14.02.2024Angleščina
8.aponedeljek19.02.2024Geografija
8.asreda21.02.2024Slovenščina
8.ačetrtek07.03.2024Zgodovina
8.ačetrtek14.03.2024Matematika
8.apetek15.03.2024Fizika
8.ačetrtek21.03.2024Kemija
8.aponedeljek25.03.2024Glasbena umetnost
8.asreda10.04.2024Biologija
8.asreda24.04.2024Angleščina
8.apetek26.04.2024Tehnika in tehnologija
8.atorek14.05.2024Matematika
8.ačetrtek16.05.2024Kemija
8.ačetrtek23.05.2024Domovinska in državljanska kultura in etika
8.apetek24.05.2024Fizika
8.atorek28.05.2024Slovenščina
8.bpetek06.10.2023Matematika
8.bpetek20.10.2023Fizika
8.bponedeljek23.10.2023Slovenščina
8.bčetrtek26.10.2023Kemija
8.btorek14.11.2023Geografija
8.bpetek17.11.2023Nemščina 2
8.bponedeljek20.11.2023Angleščina
8.bsreda22.11.2023Zgodovina
8.btorek05.12.2023Biologija
8.bpetek08.12.2023Matematika
8.bčetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
8.bpetek15.12.2023Fizika
8.bponedeljek08.01.2024Slovenščina
8.bsreda14.02.2024Angleščina
8.bponedeljek19.02.2024Geografija
8.bsreda21.02.2024Slovenščina
8.bčetrtek07.03.2024Zgodovina
8.bčetrtek14.03.2024Matematika
8.bpetek15.03.2024Fizika
8.bčetrtek21.03.2024Kemija
8.bčetrtek28.03.2024Glasbena umetnost
8.bsreda10.04.2024Biologija
8.bponedeljek22.04.2024Tehnika in tehnologija
8.bsreda24.04.2024Angleščina
8.btorek14.05.2024Matematika
8.bčetrtek16.05.2024Kemija
8.bčetrtek23.05.2024Domovinska in državljanska kultura in etika
8.bpetek24.05.2024Fizika
8.btorek28.05.2024Slovenščina
8.cpetek06.10.2023Matematika
8.cpetek20.10.2023Fizika
8.cponedeljek23.10.2023Slovenščina
8.cčetrtek26.10.2023Kemija
8.ctorek14.11.2023Geografija
8.cpetek17.11.2023Nemščina 2
8.cponedeljek20.11.2023Angleščina
8.csreda22.11.2023Zgodovina
8.ctorek05.12.2023Biologija
8.cpetek08.12.2023Matematika
8.cčetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
8.cpetek15.12.2023Fizika
8.cponedeljek08.01.2024Slovenščina
8.csreda14.02.2024Angleščina
8.cponedeljek19.02.2024Geografija
8.csreda21.02.2024Slovenščina
8.cčetrtek07.03.2024Zgodovina
8.cčetrtek14.03.2024Matematika
8.cpetek15.03.2024Fizika
8.cčetrtek21.03.2024Kemija
8.ctorek26.03.2024Glasbena umetnost
8.csreda10.04.2024Biologija
8.cponedeljek22.04.2024Tehnika in tehnologija
8.csreda24.04.2024Angleščina
8.csreda08.05.2024Tehnika in tehnologija
8.ctorek14.05.2024Matematika
8.cčetrtek16.05.2024Kemija
8.cčetrtek23.05.2024Domovinska in državljanska kultura in etika
8.cpetek24.05.2024Fizika
8.ctorek28.05.2024Slovenščina
9.ačetrtek21.09.2023Slovenščina
9.ačetrtek28.09.2023Matematika
9.atorek17.10.2023Zgodovina
9.ačetrtek19.10.2023Fizika
9.ačetrtek09.11.2023Biologija
9.asreda15.11.2023Geografija
9.apetek17.11.2023Angleščina
9.asreda22.11.2023Kemija
9.apetek24.11.2023Slovenščina
9.ačetrtek07.12.2023Matematika
9.ačetrtek14.12.2023Fizika
9.atorek13.02.2024Geografija
9.asreda14.02.2024Kemija
9.atorek20.02.2024Angleščina
9.asreda21.02.2024Slovenščina
9.ačetrtek07.03.2024Matematika
9.apetek22.03.2024Biologija
9.asreda27.03.2024Glasbena umetnost
9.atorek09.04.2024Fizika
9.aponedeljek15.04.2024Likovna umetnost
9.asreda24.04.2024Slovenščina
9.ačetrtek25.04.2024Matematika
9.atorek14.05.2024Angleščina
9.asreda15.05.2024Kemija
9.aponedeljek20.05.2024Zgodovina
9.atorek21.05.2024Geografija
9.bčetrtek21.09.2023Slovenščina
9.bčetrtek28.09.2023Matematika
9.bponedeljek16.10.2023Fizika
9.btorek24.10.2023Zgodovina
9.bpetek10.11.2023Biologija
9.bsreda15.11.2023Geografija
9.bpetek17.11.2023Angleščina
9.bsreda22.11.2023Kemija
9.bpetek24.11.2023Slovenščina
9.bčetrtek07.12.2023Matematika
9.bčetrtek14.12.2023Fizika
9.btorek13.02.2024Geografija
9.bsreda14.02.2024Kemija
9.btorek20.02.2024Angleščina
9.bsreda21.02.2024Slovenščina
9.bčetrtek07.03.2024Matematika
9.bpetek22.03.2024Biologija
9.bčetrtek28.03.2024Glasbena umetnost
9.btorek09.04.2024Fizika
9.bpetek19.04.2024Likovna umetnost
9.bsreda24.04.2024Slovenščina
9.bčetrtek25.04.2024Matematika
9.btorek14.05.2024Angleščina
9.bsreda15.05.2024Kemija
9.bponedeljek20.05.2024Zgodovina
9.btorek21.05.2024Geografija