Za prikaz preizkusov vpišite razred brez presledkov (npr. 4.b).

RazredDanDatumNaziv predmeta
3.asreda10.11.2021Slovenščina
3.atorek16.11.2021Spoznavanje okolja
3.ačetrtek18.11.2021Angleščina
3.apetek26.11.2021Matematika
3.atorek14.12.2021Slovenščina
3.bsreda10.11.2021Slovenščina
3.btorek16.11.2021Spoznavanje okolja
3.bčetrtek18.11.2021Angleščina
3.bpetek26.11.2021Matematika
3.btorek14.12.2021Slovenščina
4.ačetrtek30.09.2021Matematika
4.asreda13.10.2021Naravoslovje in tehnika
4.atorek19.10.2021Družba
4.ačetrtek21.10.2021Slovenščina
4.ačetrtek18.11.2021Slovenščina
4.apetek26.11.2021Glasbena umetnost
4.aponedeljek29.11.2021Angleščina
4.ačetrtek09.12.2021Matematika
4.bčetrtek30.09.2021Matematika
4.bsreda13.10.2021Naravoslovje in tehnika
4.btorek19.10.2021Družba
4.bčetrtek21.10.2021Slovenščina
4.bčetrtek18.11.2021Slovenščina
4.bpetek26.11.2021Glasbena umetnost
4.bponedeljek29.11.2021Angleščina
4.bčetrtek09.12.2021Matematika
5.asreda06.10.2021Angleščina
5.atorek12.10.2021Slovenščina
5.ačetrtek14.10.2021Družba
5.atorek09.11.2021Matematika
5.apetek26.11.2021Glasbena umetnost
5.atorek30.11.2021Naravoslovje in tehnika
5.atorek07.12.2021Matematika
5.asreda08.12.2021Angleščina
5.atorek21.12.2021Družba
5.ačetrtek23.12.2021Gospodinjstvo
5.asreda12.01.2022Slovenščina
5.bsreda06.10.2021Angleščina
5.btorek12.10.2021Slovenščina
5.bčetrtek14.10.2021Družba
5.btorek09.11.2021Matematika
5.bpetek26.11.2021Glasbena umetnost
5.btorek30.11.2021Naravoslovje in tehnika
5.btorek07.12.2021Matematika
5.bsreda08.12.2021Angleščina
5.btorek21.12.2021Družba
5.bčetrtek23.12.2021Gospodinjstvo
5.bsreda12.01.2022Slovenščina
6.aponedeljek27.09.2021Nemščina 1
6.atorek05.10.2021Angleščina
6.asreda13.10.2021Matematika
6.aponedeljek18.10.2021Slovenščina
6.asreda17.11.2021Glasbena umetnost
6.asreda01.12.2021Matematika
6.asreda08.12.2021Naravoslovje
6.bponedeljek27.09.2021NIP: Nemščina
6.btorek05.10.2021Angleščina
6.bsreda13.10.2021Matematika
6.bponedeljek18.10.2021Slovenščina
6.btorek16.11.2021Slovenščina
6.bsreda17.11.2021Glasbena umetnost
6.bsreda01.12.2021Matematika
6.bsreda08.12.2021Naravoslovje
6.cponedeljek27.09.2021Nemščina 1
6.ctorek05.10.2021Angleščina
6.csreda13.10.2021Matematika
6.cponedeljek18.10.2021Slovenščina
6.cponedeljek15.11.2021Glasbena umetnost
6.ctorek16.11.2021Slovenščina
6.csreda01.12.2021Matematika
6.csreda08.12.2021Naravoslovje
7.aponedeljek27.09.2021Nemščina 1
7.asreda29.09.2021Matematika
7.aponedeljek04.10.2021Angleščina
7.atorek05.10.2021Slovenščina
7.atorek12.10.2021Zgodovina
7.ačetrtek21.10.2021Geografija
7.ačetrtek09.12.2021Naravoslovje
7.apetek10.12.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
7.atorek11.01.2022Slovenščina
7.bponedeljek27.09.2021Nemščina 1
7.bsreda29.09.2021Matematika
7.bponedeljek04.10.2021Angleščina
7.btorek05.10.2021Slovenščina
7.btorek12.10.2021Zgodovina
7.btorek19.10.2021Geografija
7.bsreda08.12.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
7.bčetrtek09.12.2021Naravoslovje
7.btorek11.01.2022Slovenščina
8.atorek21.09.2021Matematika
8.aponedeljek27.09.2021Angleščina
8.aponedeljek04.10.2021Nemščina 2
8.ačetrtek07.10.2021Kemija
8.asreda13.10.2021Slovenščina
8.apetek15.10.2021Fizika
8.asreda20.10.2021Zgodovina
8.atorek16.11.2021Matematika
8.ačetrtek02.12.2021Biologija
8.atorek07.12.2021Geografija
8.apetek17.12.2021Fizika
8.atorek11.01.2022Kemija
8.asreda12.01.2022Slovenščina
8.btorek21.09.2021Matematika
8.bponedeljek27.09.2021Angleščina
8.bponedeljek04.10.2021Nemščina 2
8.bčetrtek07.10.2021Kemija
8.bsreda13.10.2021Slovenščina
8.bpetek15.10.2021Fizika
8.bsreda20.10.2021Zgodovina
8.btorek16.11.2021Matematika
8.bponedeljek29.11.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
8.bčetrtek02.12.2021Biologija
8.bpetek10.12.2021Geografija
8.bpetek17.12.2021Fizika
8.btorek11.01.2022Kemija
8.bsreda12.01.2022Slovenščina
8.ctorek21.09.2021Matematika
8.cponedeljek27.09.2021Angleščina
8.cponedeljek04.10.2021Nemščina 2
8.cčetrtek07.10.2021Kemija
8.csreda13.10.2021Slovenščina
8.cpetek15.10.2021Fizika
8.csreda20.10.2021Zgodovina
8.ctorek16.11.2021Matematika
8.ctorek30.11.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
8.cčetrtek02.12.2021Biologija
8.csreda08.12.2021Geografija
8.cpetek17.12.2021Fizika
9.asreda15.09.2021Kemija
9.ačetrtek23.09.2021Slovenščina
9.asreda29.09.2021Angleščina
9.ačetrtek07.10.2021Matematika
9.atorek12.10.2021Fizika
9.apetek12.11.2021Biologija
9.asreda17.11.2021Zgodovina
9.ačetrtek18.11.2021Slovenščina
9.ačetrtek02.12.2021Geografija
9.asreda08.12.2021Kemija
9.ačetrtek16.12.2021Matematika
9.atorek11.01.2022Fizika
9.bsreda15.09.2021Kemija
9.bčetrtek23.09.2021Slovenščina
9.bsreda29.09.2021Angleščina
9.bčetrtek07.10.2021Matematika
9.btorek12.10.2021Fizika
9.bčetrtek11.11.2021Biologija
9.bsreda17.11.2021Zgodovina
9.bčetrtek18.11.2021Slovenščina
9.bčetrtek02.12.2021Geografija
9.bsreda08.12.2021Kemija
9.bčetrtek16.12.2021Matematika
9.btorek11.01.2022Fizika
9.csreda15.09.2021Kemija
9.cčetrtek23.09.2021Slovenščina
9.csreda29.09.2021Angleščina
9.cčetrtek07.10.2021Matematika
9.csreda13.10.2021Fizika
9.cčetrtek11.11.2021Biologija
9.csreda17.11.2021Zgodovina
9.cčetrtek18.11.2021Slovenščina
9.cčetrtek02.12.2021Geografija
9.csreda08.12.2021Kemija
9.cčetrtek16.12.2021Matematika
9.ctorek11.01.2022Fizika