Za prikaz preizkusov vpišite razred brez presledkov (npr. 4.b).

RazredDanDatumNaziv predmeta
2.ačetrtek24.02.2022Spoznavanje okolja
2.asreda23.03.2022Matematika
2.asreda06.04.2022Slovenščina
2.apetek13.05.2022Slovenščina
2.atorek24.05.2022Matematika
2.bčetrtek24.02.2022Spoznavanje okolja
2.bsreda23.03.2022Matematika
2.bsreda06.04.2022Slovenščina
2.bpetek13.05.2022Slovenščina
2.btorek24.05.2022Matematika
3.aponedeljek21.02.2022Slovenščina
3.ačetrtek24.03.2022Matematika
3.aponedeljek28.03.2022Spoznavanje okolja
3.ačetrtek07.04.2022Angleščina
3.ačetrtek21.04.2022Glasbena umetnost
3.apetek20.05.2022Matematika
3.ačetrtek26.05.2022Spoznavanje okolja
3.bponedeljek21.02.2022Slovenščina
3.bčetrtek24.03.2022Matematika
3.bponedeljek28.03.2022Spoznavanje okolja
3.bčetrtek07.04.2022Angleščina
3.bčetrtek21.04.2022Glasbena umetnost
3.bpetek20.05.2022Matematika
3.bčetrtek26.05.2022Spoznavanje okolja
3.cponedeljek21.02.2022Slovenščina
3.cčetrtek24.03.2022Matematika
3.cponedeljek28.03.2022Spoznavanje okolja
3.cčetrtek07.04.2022Angleščina
3.cčetrtek21.04.2022Glasbena umetnost
3.cpetek20.05.2022Matematika
3.cčetrtek26.05.2022Spoznavanje okolja
4.asreda16.02.2022Naravoslovje in tehnika
4.aponedeljek14.03.2022Družba
4.atorek05.04.2022Matematika
4.atorek12.04.2022Angleščina
4.ačetrtek14.04.2022Glasbena umetnost
4.asreda18.05.2022Slovenščina
4.bsreda16.02.2022Naravoslovje in tehnika
4.btorek15.03.2022Družba
4.btorek05.04.2022Matematika
4.btorek12.04.2022Angleščina
4.btorek19.04.2022Glasbena umetnost
4.bsreda18.05.2022Slovenščina
5.ačetrtek10.02.2022Naravoslovje in tehnika
5.apetek11.02.2022Slovenščina
5.atorek15.02.2022Angleščina
5.ačetrtek10.03.2022Matematika
5.apetek11.03.2022Družba
5.atorek05.04.2022Matematika
5.aponedeljek11.04.2022Glasbena umetnost
5.atorek12.04.2022Gospodinjstvo
5.ačetrtek12.05.2022Naravoslovje in tehnika
5.atorek17.05.2022Angleščina
5.aponedeljek23.05.2022Družba
5.ačetrtek26.05.2022Slovenščina
5.bčetrtek10.02.2022Naravoslovje in tehnika
5.bpetek11.02.2022Slovenščina
5.btorek15.02.2022Angleščina
5.bsreda09.03.2022Matematika
5.bponedeljek14.03.2022Družba
5.btorek05.04.2022Matematika
5.bponedeljek11.04.2022Glasbena umetnost
5.bsreda20.04.2022Gospodinjstvo
5.bčetrtek12.05.2022Naravoslovje in tehnika
5.btorek17.05.2022Angleščina
5.bponedeljek23.05.2022Družba
5.bčetrtek26.05.2022Slovenščina
6.atorek15.02.2022Slovenščina
6.asreda16.02.2022Matematika
6.aponedeljek21.02.2022Angleščina
6.asreda23.02.2022Zgodovina
6.ačetrtek17.03.2022Geografija
6.atorek22.03.2022Nemščina 1
6.atorek12.04.2022Naravoslovje
6.ačetrtek14.04.2022Tehnika in tehnologija
6.asreda20.04.2022Matematika
6.atorek24.05.2022Slovenščina
6.apetek27.05.2022Angleščina
6.btorek15.02.2022Slovenščina
6.bsreda16.02.2022Matematika
6.bponedeljek21.02.2022Angleščina
6.btorek22.02.2022Zgodovina
6.bponedeljek14.03.2022Nemščina 1
6.bčetrtek17.03.2022Geografija
6.bponedeljek11.04.2022Naravoslovje
6.bsreda13.04.2022Tehnika in tehnologija
6.bsreda20.04.2022Matematika
6.btorek24.05.2022Slovenščina
6.bpetek27.05.2022Angleščina
6.ctorek15.02.2022Slovenščina
6.csreda16.02.2022Matematika
6.cponedeljek21.02.2022Angleščina
6.ctorek22.02.2022Zgodovina
6.cponedeljek14.03.2022NIP: Nemščina
6.cpetek18.03.2022Geografija
6.cponedeljek11.04.2022Naravoslovje
6.csreda13.04.2022Tehnika in tehnologija
6.csreda20.04.2022Matematika
6.ctorek24.05.2022Slovenščina
6.cpetek27.05.2022Angleščina
7.ačetrtek17.02.2022Angleščina
7.asreda23.02.2022Naravoslovje
7.atorek15.03.2022Geografija
7.ačetrtek17.03.2022Slovenščina
7.atorek22.03.2022Matematika
7.aponedeljek28.03.2022Zgodovina
7.ačetrtek14.04.2022Slovenščina
7.asreda20.04.2022Nemščina 1
7.asreda04.05.2022Naravoslovje
7.aponedeljek09.05.2022Glasbena umetnost
7.atorek10.05.2022Matematika
7.aponedeljek16.05.2022Angleščina
7.atorek24.05.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
7.ačetrtek26.05.2022Tehnika in tehnologija
7.atorek31.05.2022Geografija
7.bčetrtek17.02.2022Angleščina
7.bčetrtek24.02.2022Naravoslovje
7.btorek15.03.2022Geografija
7.bčetrtek17.03.2022Slovenščina
7.btorek22.03.2022Matematika
7.bponedeljek28.03.2022Zgodovina
7.bčetrtek14.04.2022Slovenščina
7.bsreda20.04.2022Nemščina 1
7.bčetrtek05.05.2022Naravoslovje
7.btorek10.05.2022Matematika
7.bsreda11.05.2022Glasbena umetnost
7.bponedeljek16.05.2022Angleščina
7.bponedeljek23.05.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
7.bsreda25.05.2022Tehnika in tehnologija
7.btorek31.05.2022Geografija
8.apetek11.02.2022Angleščina
8.apetek18.02.2022Fizika
8.ačetrtek17.03.2022Matematika
8.ačetrtek24.03.2022Zgodovina
8.aponedeljek28.03.2022Slovenščina
8.ačetrtek31.03.2022Geografija
8.atorek05.04.2022Tehnika in tehnologija
8.asreda06.04.2022Biologija
8.atorek12.04.2022Slovenščina
8.asreda13.04.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
8.ačetrtek05.05.2022Kemija
8.aponedeljek09.05.2022Angleščina
8.apetek13.05.2022Fizika
8.asreda25.05.2022Glasbena umetnost
8.ačetrtek26.05.2022Matematika
8.bčetrtek10.02.2022Angleščina
8.bpetek18.02.2022Fizika
8.bponedeljek14.03.2022Nemščina 2
8.bčetrtek17.03.2022Matematika
8.bčetrtek24.03.2022Zgodovina
8.bponedeljek28.03.2022Slovenščina
8.bpetek01.04.2022Geografija
8.bponedeljek04.04.2022Tehnika in tehnologija
8.btorek05.04.2022Biologija
8.bponedeljek11.04.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
8.btorek12.04.2022Slovenščina
8.bčetrtek05.05.2022Kemija
8.btorek10.05.2022Angleščina
8.bpetek13.05.2022Fizika
8.bsreda25.05.2022Glasbena umetnost
8.bčetrtek26.05.2022Matematika
8.cčetrtek10.02.2022Angleščina
8.cpetek18.02.2022Fizika
8.cponedeljek14.03.2022Nemščina 2
8.cčetrtek17.03.2022Matematika
8.csreda23.03.2022Zgodovina
8.cponedeljek28.03.2022Slovenščina
8.cčetrtek31.03.2022Geografija
8.cponedeljek04.04.2022Tehnika in tehnologija
8.csreda06.04.2022Biologija
8.cponedeljek11.04.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
8.ctorek12.04.2022Slovenščina
8.cčetrtek05.05.2022Kemija
8.cponedeljek09.05.2022Angleščina
8.cpetek13.05.2022Fizika
8.ctorek24.05.2022Glasbena umetnost
8.cčetrtek26.05.2022Matematika
9.asreda16.02.2022Geografija
9.atorek22.02.2022Matematika
9.ačetrtek24.02.2022Angleščina
9.atorek29.03.2022Fizika
9.asreda06.04.2022Zgodovina
9.atorek12.04.2022Matematika
9.ačetrtek14.04.2022Angleščina
9.asreda20.04.2022Kemija
9.ačetrtek21.04.2022Slovenščina
9.apetek13.05.2022Nemščina 3
9.asreda25.05.2022Geografija
9.aponedeljek30.05.2022Biologija
9.btorek15.02.2022Geografija
9.btorek22.02.2022Matematika
9.bčetrtek24.02.2022Angleščina
9.btorek29.03.2022Fizika
9.bpetek08.04.2022Zgodovina
9.btorek12.04.2022Matematika
9.bčetrtek14.04.2022Angleščina
9.bsreda20.04.2022Kemija
9.bčetrtek21.04.2022Slovenščina
9.bpetek13.05.2022Nemščina 3
9.btorek24.05.2022Geografija
9.bponedeljek30.05.2022Biologija
9.csreda16.02.2022Geografija
9.ctorek22.02.2022Matematika
9.cčetrtek24.02.2022Angleščina
9.ctorek29.03.2022Fizika
9.cpetek08.04.2022Zgodovina
9.ctorek12.04.2022Matematika
9.cčetrtek14.04.2022Angleščina
9.csreda20.04.2022Kemija
9.cčetrtek21.04.2022Slovenščina
9.cpetek13.05.2022Nemščina 3
9.csreda25.05.2022Geografija
9.cpetek27.05.2022Biologija