Za prikaz preizkusov vpišite razred brez presledkov (npr. 4.b).

RazredDanDatumNaziv predmeta
2.apetek11.11.2022Matematika
2.asreda30.11.2022Spoznavanje okolja
2.ačetrtek15.12.2022Slovenščina
2.ačetrtek12.01.2023Matematika
2.atorek17.01.2023Slovenščina
2.bpetek11.11.2022Matematika
2.btorek29.11.2022Spoznavanje okolja
2.bčetrtek15.12.2022Slovenščina
2.bčetrtek12.01.2023Matematika
2.btorek17.01.2023Slovenščina
2.cpetek11.11.2022Matematika
2.csreda30.11.2022Spoznavanje okolja
2.cčetrtek15.12.2022Slovenščina
2.cčetrtek12.01.2023Matematika
2.ctorek17.01.2023Slovenščina
3.ačetrtek20.10.2022Slovenščina
3.atorek15.11.2022Angleščina
3.ačetrtek24.11.2022Spoznavanje okolja
3.asreda07.12.2022Matematika
3.asreda14.12.2022Slovenščina
3.bčetrtek20.10.2022Slovenščina
3.btorek15.11.2022Angleščina
3.bčetrtek24.11.2022Spoznavanje okolja
3.bsreda07.12.2022Matematika
3.bsreda14.12.2022Slovenščina
4.apetek07.10.2022Slovenščina
4.ačetrtek13.10.2022Matematika
4.atorek18.10.2022Naravoslovje in tehnika
4.asreda26.10.2022Družba
4.ačetrtek17.11.2022Slovenščina
4.apetek25.11.2022Glasbena umetnost
4.asreda30.11.2022Angleščina
4.asreda14.12.2022Matematika
4.bpetek07.10.2022Slovenščina
4.bčetrtek13.10.2022Matematika
4.btorek18.10.2022Naravoslovje in tehnika
4.bsreda26.10.2022Družba
4.bčetrtek17.11.2022Slovenščina
4.bpetek25.11.2022Glasbena umetnost
4.bsreda30.11.2022Angleščina
4.bsreda14.12.2022Matematika
4.cpetek07.10.2022Slovenščina
4.cčetrtek13.10.2022Matematika
4.ctorek18.10.2022Naravoslovje in tehnika
4.csreda26.10.2022Družba
4.cčetrtek17.11.2022Slovenščina
4.cpetek25.11.2022Glasbena umetnost
4.csreda30.11.2022Angleščina
4.csreda14.12.2022Matematika
5.atorek11.10.2022Slovenščina
5.ačetrtek27.10.2022Matematika
5.apetek11.11.2022Družba
5.apetek18.11.2022Angleščina
5.atorek22.11.2022Naravoslovje in tehnika
5.asreda30.11.2022Glasbena umetnost
5.asreda07.12.2022Matematika
5.aponedeljek16.01.2023Slovenščina
5.asreda18.01.2023Družba
5.btorek11.10.2022Slovenščina
5.bčetrtek27.10.2022Matematika
5.bpetek11.11.2022Družba
5.bpetek18.11.2022Angleščina
5.btorek22.11.2022Naravoslovje in tehnika
5.bsreda30.11.2022Glasbena umetnost
5.bsreda07.12.2022Matematika
5.bponedeljek16.01.2023Slovenščina
5.bsreda18.01.2023Družba
6.asreda05.10.2022Matematika
6.apetek14.10.2022Slovenščina
6.atorek15.11.2022Angleščina
6.apetek18.11.2022Slovenščina
6.ačetrtek24.11.2022Naravoslovje
6.asreda30.11.2022Matematika
6.ačetrtek05.01.2023Geografija
6.asreda11.01.2023NIP: Nemščina
6.bsreda05.10.2022Matematika
6.bpetek14.10.2022Slovenščina
6.btorek15.11.2022Angleščina
6.bpetek18.11.2022Slovenščina
6.bčetrtek24.11.2022Naravoslovje
6.bsreda30.11.2022Matematika
6.bponedeljek09.01.2023Geografija
6.bsreda11.01.2023Nemščina 1
7.atorek27.09.2022Matematika
7.ačetrtek13.10.2022Zgodovina
7.ačetrtek20.10.2022Geografija
7.atorek25.10.2022Slovenščina
7.ačetrtek10.11.2022Naravoslovje
7.asreda16.11.2022Angleščina
7.atorek29.11.2022Matematika
7.aponedeljek05.12.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
7.ačetrtek05.01.2023Geografija
7.atorek10.01.2023Slovenščina
7.btorek27.09.2022Matematika
7.bsreda12.10.2022Zgodovina
7.bčetrtek20.10.2022Geografija
7.btorek25.10.2022Slovenščina
7.bčetrtek10.11.2022Naravoslovje
7.bsreda16.11.2022Angleščina
7.bčetrtek17.11.2022Nemščina 1
7.btorek29.11.2022Matematika
7.bčetrtek08.12.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
7.bčetrtek05.01.2023Geografija
7.btorek10.01.2023Slovenščina
7.ctorek27.09.2022Matematika
7.ctorek11.10.2022Zgodovina
7.cpetek21.10.2022Geografija
7.ctorek25.10.2022Slovenščina
7.cpetek11.11.2022Naravoslovje
7.csreda16.11.2022Angleščina
7.ctorek22.11.2022Matematika
7.cponedeljek05.12.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
7.cpetek06.01.2023Geografija
7.ctorek10.01.2023Slovenščina
8.asreda28.09.2022Matematika
8.apetek21.10.2022Fizika
8.atorek25.10.2022Slovenščina
8.asreda09.11.2022Geografija
8.aponedeljek14.11.2022Angleščina
8.ačetrtek17.11.2022Kemija
8.aponedeljek21.11.2022Zgodovina
8.asreda23.11.2022Biologija
8.asreda30.11.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
8.atorek06.12.2022Matematika
8.apetek09.12.2022Fizika
8.aponedeljek09.01.2023Slovenščina
8.btorek27.09.2022Matematika
8.bpetek21.10.2022Fizika
8.btorek25.10.2022Slovenščina
8.bčetrtek10.11.2022Geografija
8.bponedeljek14.11.2022Angleščina
8.bčetrtek17.11.2022Kemija
8.bponedeljek21.11.2022Zgodovina
8.btorek22.11.2022Biologija
8.bpetek02.12.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
8.btorek06.12.2022Matematika
8.bpetek09.12.2022Fizika
8.btorek10.01.2023Slovenščina
9.ačetrtek15.09.2022Kemija
9.asreda21.09.2022Slovenščina
9.asreda28.09.2022Matematika
9.ačetrtek13.10.2022Fizika
9.ačetrtek20.10.2022Biologija
9.atorek25.10.2022Zgodovina
9.asreda16.11.2022Angleščina
9.aponedeljek21.11.2022Kemija
9.ačetrtek24.11.2022Slovenščina
9.apetek02.12.2022Geografija
9.asreda07.12.2022Matematika
9.apetek06.01.2023Nemščina 3
9.bčetrtek15.09.2022Kemija
9.bsreda21.09.2022Slovenščina
9.bsreda28.09.2022Matematika
9.bčetrtek13.10.2022Fizika
9.bsreda19.10.2022Biologija
9.btorek25.10.2022Zgodovina
9.bsreda16.11.2022Angleščina
9.bponedeljek21.11.2022Kemija
9.bčetrtek24.11.2022Slovenščina
9.bpetek02.12.2022Geografija
9.bsreda07.12.2022Matematika
9.bpetek06.01.2023Nemščina 3
9.bčetrtek12.01.2023Fizika
9.cčetrtek15.09.2022Kemija
9.csreda21.09.2022Slovenščina
9.csreda28.09.2022Matematika
9.cčetrtek13.10.2022Fizika
9.cčetrtek20.10.2022Biologija
9.csreda26.10.2022Zgodovina
9.csreda16.11.2022Angleščina
9.cponedeljek21.11.2022Kemija
9.cčetrtek24.11.2022Slovenščina
9.cpetek02.12.2022Geografija
9.csreda07.12.2022Matematika
9.cpetek06.01.2023Nemščina 3
9.cčetrtek12.01.2023Fizika