Za prikaz preizkusov vpišite razred brez presledkov (npr. 4.b).

OddelekDatumNaziv predmeta
2.a06.05.2021Matematika
2.a12.05.2021Slovenščina
2.a19.05.2021Spoznavanje okolja
2.b06.05.2021Matematika
2.b12.05.2021Slovenščina
2.b19.05.2021Spoznavanje okolja
2.c06.05.2021Matematika
2.c12.05.2021Slovenščina
2.c19.05.2021Spoznavanje okolja
3.a22.04.2021Spoznavanje okolja
3.a13.05.2021Angleščina
3.a20.05.2021Matematika
3.b22.04.2021Spoznavanje okolja
3.b13.05.2021Angleščina
3.b20.05.2021Matematika
4.a23.03.2021Glasbena umetnost
4.a01.04.2021Družba
4.a14.04.2021Angleščina
4.a19.04.2021Naravoslovje in tehnika
4.a12.05.2021Matematika
4.a25.05.2021Slovenščina
4.b25.03.2021Glasbena umetnost
4.b01.04.2021Družba
4.b14.04.2021Angleščina
4.b19.04.2021Naravoslovje in tehnika
4.b12.05.2021Matematika
4.b25.05.2021Slovenščina
5.a07.04.2021Matematika
5.a13.04.2021Družba
5.a22.04.2021Glasbena umetnost
5.a13.05.2021Naravoslovje in tehnika
5.a21.05.2021Slovenščina
5.a26.05.2021Angleščina
5.b07.04.2021Matematika
5.b13.04.2021Družba
5.b19.04.2021Glasbena umetnost
5.b21.04.2021Slovenščina
5.b13.05.2021Naravoslovje in tehnika
5.b26.05.2021Angleščina
6.a26.03.2021Zgodovina
6.a02.04.2021Angleščina
6.a09.04.2021Slovenščina
6.a14.04.2021Matematika
6.a20.04.2021Geografija
6.a13.05.2021Naravoslovje
6.b25.03.2021Zgodovina
6.b02.04.2021Angleščina
6.b09.04.2021Slovenščina
6.b14.04.2021Matematika
6.b20.04.2021Geografija
6.b13.05.2021Naravoslovje
7.a09.04.2021Slovenščina
7.a15.04.2021Geografija
7.a20.04.2021Matematika
7.a06.05.2021Naravoslovje
7.a10.05.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
7.a25.05.2021Angleščina
7.c09.04.2021Slovenščina
7.c15.04.2021Geografija
7.c20.04.2021Matematika
7.c06.05.2021Naravoslovje
7.c13.05.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
7.c25.05.2021Angleščina
8.a23.03.2021Biologija
8.a29.03.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
8.a07.04.2021Angleščina
8.a14.04.2021Fizika
8.a20.04.2021Matematika
8.a05.05.2021Kemija
8.a14.05.2021Geografija
8.a25.05.2021Slovenščina
8.b23.03.2021Biologija
8.b30.03.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
8.b07.04.2021Angleščina
8.b14.04.2021Fizika
8.b20.04.2021Matematika
8.b05.05.2021Kemija
8.b14.05.2021Geografija
8.b25.05.2021Slovenščina
8.c23.03.2021Biologija
8.c01.04.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
8.c08.04.2021Angleščina
8.c14.04.2021Fizika
8.c20.04.2021Matematika
8.c05.05.2021Kemija
8.c14.05.2021Geografija
8.c25.05.2021Slovenščina
9.a17.03.2021Zgodovina
9.a26.03.2021Angleščina
9.a29.03.2021Fizika
9.a08.04.2021Kemija
9.a14.04.2021Slovenščina
9.a19.04.2021Matematika
9.a25.05.2021Geografija
9.b17.03.2021Zgodovina
9.b26.03.2021Angleščina
9.b29.03.2021Fizika
9.b08.04.2021Kemija
9.b14.04.2021Slovenščina
9.b19.04.2021Matematika
9.b25.05.2021Geografija
OddelekDatumNaziv predmeta
7.b09.04.2021Slovenščina
7.b15.04.2021Geografija
7.b20.04.2021Matematika
7.b06.05.2021Naravoslovje
7.b14.05.2021Domovinska in državljanska kultura in etika
7.b25.05.2021Angleščina