Za prikaz preizkusov vpišite razred brez presledkov (npr. 4.b).

RazredDanDatumNaziv predmeta
2.bčetrtek16.11.2023Matematika
2.bsreda29.11.2023Spoznavanje okolja
2.bsreda13.12.2023Slovenščina
2.bpetek12.01.2024Matematika
2.bsreda24.01.2024Slovenščina
2.cčetrtek16.11.2023Matematika
2.csreda29.11.2023Spoznavanje okolja
2.csreda13.12.2023Slovenščina
2.cpetek12.01.2024Matematika
2.csreda24.01.2024Slovenščina
3.atorek24.10.2023Slovenščina
3.asreda15.11.2023Angleščina
3.ačetrtek23.11.2023Matematika
3.atorek28.11.2023Spoznavanje okolja
3.apetek15.12.2023Slovenščina
3.btorek24.10.2023Slovenščina
3.bsreda15.11.2023Angleščina
3.bčetrtek23.11.2023Matematika
3.btorek28.11.2023Spoznavanje okolja
3.bpetek15.12.2023Slovenščina
3.ctorek24.10.2023Slovenščina
3.csreda15.11.2023Angleščina
3.cčetrtek23.11.2023Matematika
3.ctorek28.11.2023Spoznavanje okolja
3.cpetek15.12.2023Slovenščina
4.atorek17.10.2023Naravoslovje in tehnika
4.ačetrtek16.11.2023Slovenščina
4.asreda22.11.2023Glasbena umetnost
4.atorek28.11.2023Angleščina
4.apetek01.12.2023Matematika
4.asreda13.12.2023Družba
4.btorek17.10.2023Naravoslovje in tehnika
4.bponedeljek13.11.2023Družba
4.bčetrtek16.11.2023Slovenščina
4.bsreda22.11.2023Glasbena umetnost
4.btorek28.11.2023Angleščina
4.bpetek01.12.2023Matematika
5.asreda11.10.2023Slovenščina
5.asreda25.10.2023Matematika
5.apetek10.11.2023Družba
5.ačetrtek16.11.2023Angleščina
5.ačetrtek23.11.2023Naravoslovje in tehnika
5.ačetrtek30.11.2023Glasbena umetnost
5.aponedeljek11.12.2023Matematika
5.atorek16.01.2024Slovenščina
5.ačetrtek18.01.2024Družba
5.bsreda11.10.2023Slovenščina
5.bsreda25.10.2023Matematika
5.bčetrtek16.11.2023Angleščina
5.bčetrtek23.11.2023Naravoslovje in tehnika
5.bčetrtek30.11.2023Glasbena umetnost
5.bponedeljek11.12.2023Matematika
5.btorek16.01.2024Slovenščina
5.bčetrtek18.01.2024Družba
5.csreda11.10.2023Slovenščina
5.csreda25.10.2023Matematika
5.cpetek10.11.2023Družba
5.cčetrtek23.11.2023Naravoslovje in tehnika
5.cčetrtek30.11.2023Glasbena umetnost
5.cponedeljek11.12.2023Matematika
5.ctorek16.01.2024Slovenščina
5.cpetek19.01.2024Družba
6.atorek03.10.2023Matematika
6.atorek17.10.2023Slovenščina
6.atorek14.11.2023Angleščina
6.atorek21.11.2023Slovenščina
6.aponedeljek27.11.2023Naravoslovje
6.atorek05.12.2023Matematika
6.atorek12.12.2023Zgodovina
6.aponedeljek08.01.2024Geografija
6.btorek03.10.2023Matematika
6.btorek17.10.2023Slovenščina
6.btorek14.11.2023Angleščina
6.btorek21.11.2023Slovenščina
6.bponedeljek27.11.2023Naravoslovje
6.btorek05.12.2023Matematika
6.bsreda13.12.2023Zgodovina
6.bponedeljek08.01.2024Geografija
6.ctorek03.10.2023Matematika
6.ctorek17.10.2023Slovenščina
6.ctorek14.11.2023Angleščina
6.ctorek21.11.2023Slovenščina
6.cponedeljek27.11.2023Naravoslovje
6.ctorek05.12.2023Matematika
6.ctorek12.12.2023Zgodovina
6.cponedeljek08.01.2024Geografija
7.asreda04.10.2023Matematika
7.aponedeljek09.10.2023Zgodovina
7.atorek17.10.2023Naravoslovje
7.atorek24.10.2023Slovenščina
7.asreda25.10.2023Geografija
7.atorek14.11.2023Angleščina
7.asreda06.12.2023Matematika
7.atorek12.12.2023Naravoslovje
7.ačetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
7.atorek09.01.2024Slovenščina
7.apetek12.01.2024Nemščina 1
7.asreda17.01.2024Geografija
7.bsreda04.10.2023Matematika
7.bponedeljek09.10.2023Zgodovina
7.btorek17.10.2023Naravoslovje
7.btorek24.10.2023Slovenščina
7.bsreda25.10.2023Geografija
7.btorek14.11.2023Angleščina
7.bsreda06.12.2023Matematika
7.btorek12.12.2023Naravoslovje
7.bčetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
7.btorek09.01.2024Slovenščina
7.bpetek12.01.2024Nemščina 1
7.bsreda17.01.2024Geografija
8.apetek06.10.2023Matematika
8.atorek17.10.2023Kemija
8.apetek20.10.2023Fizika
8.aponedeljek23.10.2023Slovenščina
8.atorek14.11.2023Geografija
8.apetek17.11.2023Nemščina 2
8.aponedeljek20.11.2023Angleščina
8.apetek24.11.2023Zgodovina
8.atorek05.12.2023Biologija
8.apetek08.12.2023Matematika
8.atorek12.12.2023Fizika
8.ačetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
8.aponedeljek08.01.2024Slovenščina
8.bpetek06.10.2023Matematika
8.btorek17.10.2023Kemija
8.bpetek20.10.2023Fizika
8.bponedeljek23.10.2023Slovenščina
8.btorek14.11.2023Geografija
8.bpetek17.11.2023Nemščina 2
8.bponedeljek20.11.2023Angleščina
8.bsreda22.11.2023Zgodovina
8.btorek05.12.2023Biologija
8.bpetek08.12.2023Matematika
8.bčetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
8.bpetek15.12.2023Fizika
8.bponedeljek08.01.2024Slovenščina
8.cpetek06.10.2023Matematika
8.ctorek17.10.2023Kemija
8.cpetek20.10.2023Fizika
8.cponedeljek23.10.2023Slovenščina
8.ctorek14.11.2023Geografija
8.cpetek17.11.2023Nemščina 2
8.cponedeljek20.11.2023Angleščina
8.csreda22.11.2023Zgodovina
8.ctorek05.12.2023Biologija
8.cpetek08.12.2023Matematika
8.cčetrtek14.12.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
8.cpetek15.12.2023Fizika
8.cponedeljek08.01.2024Slovenščina
9.ačetrtek21.09.2023Slovenščina
9.ačetrtek28.09.2023Matematika
9.atorek17.10.2023Zgodovina
9.ačetrtek19.10.2023Fizika
9.ačetrtek09.11.2023Biologija
9.asreda15.11.2023Geografija
9.apetek17.11.2023Angleščina
9.asreda22.11.2023Kemija
9.apetek24.11.2023Slovenščina
9.ačetrtek07.12.2023Matematika
9.ačetrtek14.12.2023Fizika
9.bčetrtek21.09.2023Slovenščina
9.bčetrtek28.09.2023Matematika
9.bponedeljek16.10.2023Fizika
9.btorek17.10.2023Zgodovina
9.bpetek10.11.2023Biologija
9.bsreda15.11.2023Geografija
9.bpetek17.11.2023Angleščina
9.bsreda22.11.2023Kemija
9.bpetek24.11.2023Slovenščina
9.bčetrtek07.12.2023Matematika
9.bčetrtek14.12.2023Fizika