Za prikaz preizkusov vpišite razred brez presledkov (npr. 4.b).

RazredDatumPredmet
2.a10. 11. 2020Matematika
2.a27. 11. 2020Spoznavanje okolja
2.a17. 12. 2020Slovenščina
2.a12. 1. 2021Matematika
2.a20. 1. 2021Slovenščina
2.b10. 11. 2020Matematika
2.b27. 11. 2020Spoznavanje okolja
2.b17. 12. 2020Slovenščina
2.b12. 1. 2021Matematika
2.b20. 1. 2021Slovenščina
2.c10. 11. 2020Matematika
2.c27. 11. 2020Spoznavanje okolja
2.c17. 12. 2020Slovenščina
2.c12. 1. 2021Matematika
2.c20. 1. 2021Slovenščina
3.a23. 10. 2020Slovenščina
3.a10. 11. 2020Spoznavanje okolja
3.a26. 11. 2020Matematika
3.a10. 12. 2020Slovenščina
3.b23. 10. 2020Slovenščina
3.b10. 11. 2020Spoznavanje okolja
3.b17. 11. 2020Angleščina
3.b26. 11. 2020Matematika
3.b10. 12. 2020Slovenščina
4.a8. 10. 2020Matematika
4.a16. 10. 2020Slovenščina
4.a20. 10. 2020Družba
4.a5. 11. 2020Naravoslovje in tehnika
4.a18. 11. 2020Slovenščina
4.a26. 11. 2020Glasbena umetnost
4.a2. 12. 2020Angleščina
4.a14. 1. 2021Matematika
4.b8. 10. 2020Matematika
4.b16. 10. 2020Slovenščina
4.b21. 10. 2020Družba
4.b5. 11. 2020Naravoslovje in tehnika
4.b18. 11. 2020Slovenščina
4.b26. 11. 2020Glasbena umetnost
4.b2. 12. 2020Angleščina
4.b14. 1. 2021Matematika
5.a1. 10. 2020Družba
5.a6. 10. 2020Slovenščina
5.a3. 11. 2020Matematika
5.a24. 11. 2020Naravoslovje in tehnika
5.a25. 11. 2020Angleščina
5.a4. 12. 2020Matematika
5.a10. 12. 2020Družba
5.a6. 1. 2021Gospodinjstvo
5.a13. 1. 2021Slovenščina
5.b1. 10. 2020Družba
5.b6. 10. 2020Slovenščina
5.b3. 11. 2020Matematika
5.b24. 11. 2020Naravoslovje
5.b4. 12. 2020Matematika
5.b10. 12. 2020Družba
5.b6. 1. 2021Gospodinjstvo
5.b13. 1. 2021Slovenščina
6.a30. 9. 2020Matematika
6.a1. 10. 2020Angleščina
6.a8. 10. 2020Slovenščina
6.a19. 11. 2020Slovenščina
6.a30. 11. 2020Naravoslovje
6.a2. 12. 2020Matematika
6.a8. 12. 2020Geografija
6.a16. 12. 2020NIP: Nemščina
6.b30. 9. 2020Matematika
6.b1. 10. 2020Angleščina
6.b8. 10. 2020Slovenščina
6.b19. 11. 2020Slovenščina
6.b30. 11. 2020Angleščina
6.b1. 12. 2020Matematika
6.b16. 12. 2020NIP: Nemščina
7.a28. 9. 2020Matematika
7.a29. 9. 2020Angleščina
7.a8. 10. 2020Slovenščina
7.a16. 10. 2020Naravoslovje
7.a21. 10. 2020Zgodovina
7.a3. 12. 2020Geografija
7.a8. 12. 2020Nemščina 1
7.a14. 12. 2020Domovinska in državljanska kultura in etika
7.a7. 1. 2021Slovenščina
7.b28. 9. 2020Matematika
7.b29. 9. 2020Angleščina
7.b8. 10. 2020Slovenščina
7.b16. 10. 2020Naravoslovje
7.b22. 10. 2020Zgodovina
7.b30. 11. 2020Matematika
7.b3. 12. 2020Geografija
7.b8. 12. 2020Nemščina 1
7.b14. 12. 2020Domovinska in državljanska kultura in etika
7.b7. 1. 2021Slovenščina
7.c28. 9. 2020Matematika
7.c2. 10. 2020Angleščina
7.c8. 10. 2020Slovenščina
7.c16. 10. 2020Naravoslovje
7.c21. 10. 2020Zgodovina
7.c30. 11. 2020Matematika
7.c4. 12. 2020Geografija
7.c8. 12. 2020Nemščina 1
7.c14. 12. 2020Domovinska in državljanska kultura in etika
7.c7. 1. 2021Slovenščina
8.a21. 9. 2020Slovenščina
8.a29. 9. 2020Angleščina
8.a1. 10. 2020Matematika
8.a9. 10. 2020Fizika
8.a20. 10. 2020Zgodovina
8.a17. 11. 2020Kemija
8.a19. 11. 2020Biologija
8.a27. 11. 2020Fizika
8.a30. 11. 2020Slovenščina
8.a3. 12. 2020Matematika
8.a10. 12. 2020Geografija
8.a16. 12. 2020Domovinska in državljanska kultura in etika
8.b21. 9. 2020Slovenščina
8.b29. 9. 2020Angleščina
8.b1. 10. 2020Matematika
8.b9. 10. 2020Fizika
8.b19. 10. 2020Zgodovina
8.b17. 11. 2020Kemija
8.b19. 11. 2020Biologija
8.b27. 11. 2020Fizika
8.b30. 11. 2020Slovenščina
8.b3. 12. 2020Matematika
8.b9. 12. 2020Geografija
8.b14. 12. 2020Domovinska in državljanska kultura in etika
8.b17. 12. 2020Nemščina 2
8.c17. 9. 2020Nemščina 2
8.c21. 9. 2020Slovenščina
8.c29. 9. 2020Angleščina
8.c1. 10. 2020Matematika
8.c9. 10. 2020Fizika
8.c19. 10. 2020Zgodovina
8.c17. 11. 2020Kemija
8.c19. 11. 2020Biologija
8.c27. 11. 2020Fizika
8.c3. 12. 2020Matematika
8.c11. 12. 2020Geografija
8.c15. 12. 2020Domovinska in državljanska kultura in etika
9.a21. 9. 2020Kemija
9.a23. 9. 2020Slovenščina
9.a29. 9. 2020Matematika
9.a2. 10. 2020Angleščina
9.a3. 11. 2020Zgodovina
9.a17. 11. 2020Nemščina 3
9.a18. 11. 2020Geografija
9.a24. 11. 2020Matematika
9.a2. 12. 2020Biologija
9.a7. 12. 2020Kemija
9.a7. 12. 2020Kemija
9.a20. 12. 2020Fizika
9.a12. 1. 2021Slovenščina
9.b21. 9. 2020Kemija
9.b23. 9. 2020Slovenščina
9.b29. 9. 2020Matematika
9.b2. 10. 2020Angleščina
9.b20. 10. 2020Fizika
9.b3. 11. 2020Zgodovina
9.b17. 11. 2020Geografija
9.b24. 11. 2020Matematika
9.b2. 12. 2020Biologija
9.b7. 12. 2020Kemija
9.b10. 12. 2020Fizika
9.b17. 12. 2020Nemščina 3
9.b12. 1. 2021Slovenščina