Za prikaz preizkusov vpišite razred brez presledkov (npr. 4.b).

RazredDanDatumNaziv predmeta
2.apetek11.11.2022Matematika
2.asreda30.11.2022Spoznavanje okolja
2.ačetrtek15.12.2022Slovenščina
2.ačetrtek12.01.2023Matematika
2.atorek17.01.2023Slovenščina
2.asreda29.03.2023Matematika
2.ačetrtek13.04.2023Slovenščina
2.aponedeljek24.04.2023Spoznavanje okolja
2.asreda17.05.2023Slovenščina
2.asreda24.05.2023Matematika
2.aponedeljek29.05.2023Spoznavanje okolja
2.bpetek11.11.2022Matematika
2.btorek29.11.2022Spoznavanje okolja
2.bčetrtek15.12.2022Slovenščina
2.bčetrtek12.01.2023Matematika
2.btorek17.01.2023Slovenščina
2.bčetrtek30.03.2023Matematika
2.bsreda12.04.2023Slovenščina
2.btorek25.04.2023Spoznavanje okolja
2.bsreda17.05.2023Slovenščina
2.bsreda24.05.2023Matematika
2.bponedeljek29.05.2023Spoznavanje okolja
2.cpetek11.11.2022Matematika
2.csreda30.11.2022Spoznavanje okolja
2.cčetrtek15.12.2022Slovenščina
2.cčetrtek12.01.2023Matematika
2.ctorek17.01.2023Slovenščina
2.cčetrtek30.03.2023Matematika
2.csreda12.04.2023Slovenščina
2.ctorek25.04.2023Spoznavanje okolja
2.csreda17.05.2023Slovenščina
2.csreda24.05.2023Matematika
2.cponedeljek29.05.2023Spoznavanje okolja
3.ačetrtek20.10.2022Slovenščina
3.atorek15.11.2022Angleščina
3.ačetrtek24.11.2022Spoznavanje okolja
3.asreda07.12.2022Matematika
3.asreda14.12.2022Slovenščina
3.atorek28.02.2023Slovenščina
3.apetek24.03.2023Matematika
3.ačetrtek30.03.2023Spoznavanje okolja
3.apetek21.04.2023Glasbena umetnost
3.ačetrtek18.05.2023Spoznavanje okolja
3.atorek23.05.2023Matematika
3.bčetrtek20.10.2022Slovenščina
3.btorek15.11.2022Angleščina
3.bčetrtek24.11.2022Spoznavanje okolja
3.bsreda07.12.2022Matematika
3.bsreda14.12.2022Slovenščina
3.btorek28.02.2023Slovenščina
3.bpetek24.03.2023Matematika
3.bčetrtek30.03.2023Spoznavanje okolja
3.bpetek21.04.2023Glasbena umetnost
3.bčetrtek18.05.2023Spoznavanje okolja
3.btorek23.05.2023Matematika
4.apetek07.10.2022Slovenščina
4.ačetrtek13.10.2022Matematika
4.atorek18.10.2022Naravoslovje in tehnika
4.asreda26.10.2022Družba
4.ačetrtek17.11.2022Slovenščina
4.apetek25.11.2022Glasbena umetnost
4.asreda30.11.2022Angleščina
4.asreda14.12.2022Matematika
4.asreda01.03.2023Družba
4.atorek21.03.2023Matematika
4.atorek18.04.2023Naravoslovje in tehnika
4.asreda19.04.2023Angleščina
4.atorek16.05.2023Slovenščina
4.bpetek07.10.2022Slovenščina
4.bčetrtek13.10.2022Matematika
4.btorek18.10.2022Naravoslovje in tehnika
4.bsreda26.10.2022Družba
4.bčetrtek17.11.2022Slovenščina
4.bpetek25.11.2022Glasbena umetnost
4.bsreda30.11.2022Angleščina
4.bsreda14.12.2022Matematika
4.bsreda01.03.2023Družba
4.btorek21.03.2023Matematika
4.btorek18.04.2023Naravoslovje in tehnika
4.bsreda19.04.2023Angleščina
4.btorek16.05.2023Slovenščina
4.cpetek07.10.2022Slovenščina
4.cčetrtek13.10.2022Matematika
4.ctorek18.10.2022Naravoslovje in tehnika
4.csreda26.10.2022Družba
4.cčetrtek17.11.2022Slovenščina
4.cpetek25.11.2022Glasbena umetnost
4.csreda30.11.2022Angleščina
4.csreda14.12.2022Matematika
4.csreda01.03.2023Družba
4.ctorek21.03.2023Matematika
4.ctorek18.04.2023Naravoslovje in tehnika
4.csreda19.04.2023Angleščina
4.ctorek16.05.2023Slovenščina
5.atorek11.10.2022Slovenščina
5.aponedeljek17.10.2022Gospodinjstvo
5.ačetrtek27.10.2022Matematika
5.apetek11.11.2022Družba
5.apetek18.11.2022Angleščina
5.atorek22.11.2022Naravoslovje in tehnika
5.asreda30.11.2022Glasbena umetnost
5.asreda07.12.2022Matematika
5.aponedeljek16.01.2023Slovenščina
5.asreda18.01.2023Družba
5.atorek14.02.2023Naravoslovje in tehnika
5.apetek24.02.2023Angleščina
5.ačetrtek09.03.2023Družba
5.atorek14.03.2023Matematika
5.atorek18.04.2023Glasbena umetnost
5.ačetrtek20.04.2023Matematika
5.atorek09.05.2023Gospodinjstvo
5.atorek16.05.2023Naravoslovje in tehnika
5.apetek19.05.2023Angleščina
5.aponedeljek22.05.2023Družba
5.apetek26.05.2023Slovenščina
5.btorek11.10.2022Slovenščina
5.bčetrtek27.10.2022Matematika
5.bpetek11.11.2022Družba
5.bpetek18.11.2022Angleščina
5.btorek22.11.2022Naravoslovje in tehnika
5.bsreda30.11.2022Glasbena umetnost
5.bsreda07.12.2022Matematika
5.bponedeljek16.01.2023Slovenščina
5.bsreda18.01.2023Družba
5.btorek14.02.2023Naravoslovje in tehnika
5.bčetrtek09.03.2023Družba
5.btorek14.03.2023Matematika
5.bponedeljek17.04.2023Glasbena umetnost
5.bčetrtek20.04.2023Matematika
5.btorek16.05.2023Naravoslovje in tehnika
5.bponedeljek22.05.2023Družba
5.bpetek26.05.2023Slovenščina
6.asreda05.10.2022Matematika
6.apetek14.10.2022Slovenščina
6.atorek15.11.2022Angleščina
6.apetek18.11.2022Slovenščina
6.ačetrtek24.11.2022Naravoslovje
6.asreda30.11.2022Matematika
6.ačetrtek05.01.2023Geografija
6.asreda11.01.2023NIP: Nemščina
6.apetek17.02.2023Slovenščina
6.asreda22.02.2023Matematika
6.asreda15.03.2023Zgodovina
6.apetek24.03.2023Angleščina
6.aponedeljek03.04.2023Tehnika in tehnologija
6.ačetrtek06.04.2023Tehnika in tehnologija
6.asreda19.04.2023Matematika
6.apetek21.04.2023Naravoslovje
6.atorek25.04.2023Glasbena umetnost
6.asreda17.05.2023Nemščina 1
6.apetek19.05.2023Slovenščina
6.asreda24.05.2023Geografija
6.apetek26.05.2023Angleščina
6.bsreda05.10.2022Matematika
6.bpetek14.10.2022Slovenščina
6.btorek15.11.2022Angleščina
6.bpetek18.11.2022Slovenščina
6.bčetrtek24.11.2022Naravoslovje
6.bsreda30.11.2022Matematika
6.bponedeljek09.01.2023Geografija
6.bsreda11.01.2023Nemščina 1
6.bpetek17.02.2023Slovenščina
6.bsreda22.02.2023Matematika
6.bsreda15.03.2023Zgodovina
6.bpetek24.03.2023Angleščina
6.bponedeljek03.04.2023Tehnika in tehnologija
6.bčetrtek06.04.2023Tehnika in tehnologija
6.btorek18.04.2023Naravoslovje
6.bsreda19.04.2023Matematika
6.btorek25.04.2023Glasbena umetnost
6.bsreda17.05.2023Nemščina 1
6.bpetek19.05.2023Slovenščina
6.bponedeljek22.05.2023Geografija
6.bpetek26.05.2023Angleščina
7.atorek27.09.2022Matematika
7.ačetrtek13.10.2022Zgodovina
7.ačetrtek20.10.2022Geografija
7.atorek25.10.2022Slovenščina
7.ačetrtek10.11.2022Naravoslovje
7.asreda16.11.2022Angleščina
7.atorek29.11.2022Matematika
7.aponedeljek05.12.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
7.ačetrtek05.01.2023Geografija
7.atorek10.01.2023Slovenščina
7.ačetrtek16.02.2023Zgodovina
7.ačetrtek23.02.2023Naravoslovje
7.atorek28.02.2023Matematika
7.atorek14.03.2023Angleščina
7.atorek21.03.2023Slovenščina
7.aponedeljek27.03.2023Geografija
7.asreda19.04.2023Glasbena umetnost
7.atorek25.04.2023Slovenščina
7.atorek09.05.2023Matematika
7.ačetrtek11.05.2023Naravoslovje
7.aponedeljek15.05.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
7.atorek16.05.2023Tehnika in tehnologija
7.aponedeljek22.05.2023Geografija
7.ačetrtek25.05.2023Matematika
7.atorek30.05.2023Angleščina
7.btorek27.09.2022Matematika
7.bsreda12.10.2022Zgodovina
7.bčetrtek20.10.2022Geografija
7.btorek25.10.2022Slovenščina
7.bčetrtek10.11.2022Naravoslovje
7.bsreda16.11.2022Angleščina
7.bčetrtek17.11.2022Nemščina 1
7.btorek29.11.2022Matematika
7.bčetrtek08.12.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
7.bčetrtek05.01.2023Geografija
7.btorek10.01.2023Slovenščina
7.bsreda15.02.2023Zgodovina
7.bpetek24.02.2023Naravoslovje
7.btorek28.02.2023Matematika
7.btorek14.03.2023Angleščina
7.btorek21.03.2023Slovenščina
7.bponedeljek27.03.2023Geografija
7.bčetrtek20.04.2023Glasbena umetnost
7.btorek25.04.2023Slovenščina
7.btorek09.05.2023Matematika
7.bčetrtek11.05.2023Naravoslovje
7.bsreda17.05.2023Tehnika in tehnologija
7.bčetrtek18.05.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
7.btorek23.05.2023Geografija
7.bčetrtek25.05.2023Nemščina 1
7.ctorek27.09.2022Matematika
7.ctorek11.10.2022Zgodovina
7.cpetek21.10.2022Geografija
7.ctorek25.10.2022Slovenščina
7.cpetek11.11.2022Naravoslovje
7.csreda16.11.2022Angleščina
7.ctorek22.11.2022Matematika
7.cponedeljek05.12.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
7.cpetek06.01.2023Geografija
7.ctorek10.01.2023Slovenščina
7.cčetrtek16.02.2023Zgodovina
7.cčetrtek23.02.2023Naravoslovje
7.ctorek28.02.2023Matematika
7.ctorek14.03.2023Angleščina
7.ctorek21.03.2023Slovenščina
7.cponedeljek27.03.2023Geografija
7.cponedeljek17.04.2023Glasbena umetnost
7.ctorek25.04.2023Slovenščina
7.ctorek09.05.2023Matematika
7.cčetrtek11.05.2023Naravoslovje
7.ctorek16.05.2023Tehnika in tehnologija
7.cčetrtek18.05.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
7.cčetrtek25.05.2023Nemščina 1
7.ctorek30.05.2023Angleščina
8.asreda28.09.2022Matematika
8.apetek21.10.2022Fizika
8.atorek25.10.2022Slovenščina
8.asreda09.11.2022Geografija
8.aponedeljek14.11.2022Angleščina
8.ačetrtek17.11.2022Kemija
8.aponedeljek21.11.2022Zgodovina
8.asreda23.11.2022Biologija
8.asreda30.11.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
8.atorek06.12.2022Matematika
8.apetek09.12.2022Fizika
8.aponedeljek09.01.2023Slovenščina
8.apetek17.02.2023Geografija
8.ačetrtek23.02.2023Angleščina
8.apetek24.02.2023Slovenščina
8.aponedeljek27.02.2023Zgodovina
8.ačetrtek02.03.2023Matematika
8.apetek10.03.2023Fizika
8.asreda22.03.2023Kemija
8.aponedeljek27.03.2023Biologija
8.atorek18.04.2023Tehnika in tehnologija
8.asreda19.04.2023Tehnika in tehnologija
8.atorek25.04.2023Glasbena umetnost
8.ačetrtek11.05.2023Matematika
8.apetek12.05.2023Fizika
8.ačetrtek18.05.2023Angleščina
8.apetek19.05.2023Slovenščina
8.asreda24.05.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
8.apetek26.05.2023Geografija
8.aponedeljek05.06.2023Biologija
8.btorek27.09.2022Matematika
8.bpetek21.10.2022Fizika
8.btorek25.10.2022Slovenščina
8.bčetrtek10.11.2022Geografija
8.bponedeljek14.11.2022Angleščina
8.bčetrtek17.11.2022Kemija
8.bponedeljek21.11.2022Zgodovina
8.btorek22.11.2022Biologija
8.bpetek02.12.2022Domovinska in državljanska kultura in etika
8.btorek06.12.2022Matematika
8.bpetek09.12.2022Fizika
8.btorek10.01.2023Slovenščina
8.bponedeljek20.02.2023Geografija
8.bčetrtek23.02.2023Angleščina
8.bpetek24.02.2023Slovenščina
8.btorek28.02.2023Zgodovina
8.bčetrtek02.03.2023Matematika
8.bpetek10.03.2023Fizika
8.bsreda22.03.2023Kemija
8.bponedeljek27.03.2023Biologija
8.bsreda19.04.2023Tehnika in tehnologija
8.bčetrtek20.04.2023Tehnika in tehnologija
8.bsreda26.04.2023Glasbena umetnost
8.bčetrtek11.05.2023Matematika
8.bpetek12.05.2023Fizika
8.bčetrtek18.05.2023Angleščina
8.bpetek19.05.2023Slovenščina
8.bpetek26.05.2023Domovinska in državljanska kultura in etika
8.bponedeljek29.05.2023Geografija
8.bponedeljek05.06.2023Biologija
9.ačetrtek15.09.2022Kemija
9.asreda21.09.2022Slovenščina
9.asreda28.09.2022Matematika
9.ačetrtek13.10.2022Fizika
9.ačetrtek20.10.2022Biologija
9.atorek25.10.2022Zgodovina
9.asreda16.11.2022Angleščina
9.aponedeljek21.11.2022Kemija
9.ačetrtek24.11.2022Slovenščina
9.apetek02.12.2022Geografija
9.asreda07.12.2022Matematika
9.apetek06.01.2023Nemščina 3
9.atorek14.02.2023Geografija
9.asreda15.02.2023Slovenščina
9.asreda22.02.2023Angleščina
9.ačetrtek02.03.2023Matematika
9.aponedeljek13.03.2023Retorika
9.asreda22.03.2023Biologija
9.asreda29.03.2023Glasbena umetnost
9.ačetrtek06.04.2023Fizika
9.ačetrtek13.04.2023Zgodovina
9.aponedeljek17.04.2023Kemija
9.ačetrtek20.04.2023Matematika
9.asreda26.04.2023Slovenščina
9.asreda17.05.2023Angleščina
9.atorek23.05.2023Geografija
9.ačetrtek25.05.2023Nemščina 3
9.bčetrtek15.09.2022Kemija
9.bsreda21.09.2022Slovenščina
9.bsreda28.09.2022Matematika
9.bčetrtek13.10.2022Fizika
9.bsreda19.10.2022Biologija
9.btorek25.10.2022Zgodovina
9.bsreda16.11.2022Angleščina
9.bponedeljek21.11.2022Kemija
9.bčetrtek24.11.2022Slovenščina
9.bpetek02.12.2022Geografija
9.bsreda07.12.2022Matematika
9.bpetek06.01.2023Nemščina 3
9.bčetrtek12.01.2023Fizika
9.btorek14.02.2023Geografija
9.bsreda15.02.2023Slovenščina
9.bsreda22.02.2023Angleščina
9.bčetrtek02.03.2023Matematika
9.bponedeljek13.03.2023Retorika
9.btorek21.03.2023Biologija
9.bpetek31.03.2023Glasbena umetnost
9.bčetrtek06.04.2023Fizika
9.bčetrtek13.04.2023Zgodovina
9.bponedeljek17.04.2023Kemija
9.bčetrtek20.04.2023Matematika
9.bsreda26.04.2023Slovenščina
9.bsreda17.05.2023Angleščina
9.btorek23.05.2023Geografija
9.bčetrtek25.05.2023Nemščina 3
9.cčetrtek15.09.2022Kemija
9.csreda21.09.2022Slovenščina
9.csreda28.09.2022Matematika
9.cčetrtek13.10.2022Fizika
9.cčetrtek20.10.2022Biologija
9.csreda26.10.2022Zgodovina
9.csreda16.11.2022Angleščina
9.cponedeljek21.11.2022Kemija
9.cčetrtek24.11.2022Slovenščina
9.cpetek02.12.2022Geografija
9.csreda07.12.2022Matematika
9.cpetek06.01.2023Nemščina 3
9.cčetrtek12.01.2023Fizika
9.cnedelja12.02.2023Geografija
9.csreda15.02.2023Slovenščina
9.csreda22.02.2023Angleščina
9.cčetrtek23.02.2023Matematika
9.cponedeljek13.03.2023Retorika
9.ctorek21.03.2023Biologija
9.csreda05.04.2023Glasbena umetnost
9.cčetrtek06.04.2023Fizika
9.cpetek14.04.2023Zgodovina
9.cponedeljek17.04.2023Kemija
9.cčetrtek20.04.2023Matematika
9.csreda26.04.2023Slovenščina
9.csreda17.05.2023Angleščina
9.csreda24.05.2023Geografija
9.cčetrtek25.05.2023Nemščina 3