Šolska knjižnica se nahaja v tretjem nadstropju šolske stavbe. Knjižnični fond obsega približno 16.000 enot gradiva. Šolska knjižnica deluje v sistemu Cobiss, ki omogoča tako obdelavo kot tudi izposojo gradiva. Prav tako je mogoč elektronski vpogled v zalogo knjižnega gradiva skozi iskalno okno na spletni strani šole. Na ta način je vidno, ali je določeno gradivo na zalogi ali je prosto oziroma izposojeno.

Vsi učenci so člani šolske knjižnice in imajo članske izkaznice, ki jih potrebujejo ob vsakem obisku knjižnice. Za učence prvih razredov je v mesecu septembru predviden obisk šolske knjižnice, kjer prejmejo članske izkaznice, si ogledajo knjižnico in se seznanijo z njenimi pravili. Za učence višjih razredov je predviden bibliopedagoški obisk knjižnice, v okviru katerega aktivno sodelujejo pri uporabi knjižnice v šolske namene.

Učenci si gradivo lahko izposodijo na dom. Rok izposoje je 14 dni in se lahko podaljša. Pri knjigah za domače branje in bralno priznanje podaljšanje roka izposoje ni mogoče. Izgubljene ali uničene knjige je potrebno nadomestiti z novimi.

Za branje v čitalnici so na voljo tudi številne otroške in mladinske revije: Pikapolonica, Zmajček, Ciciban, Cici Zabavnik, PIL, GEA in druge. 

Učencem sta v knjižnici na voljo fotokopirni stroj in računalnik, s pomočjo katerih lahko izdelujejo plakate ali pišejo seminarske naloge, raziskovalne naloge in druga besedila.

Da bi med učenci spodbudili zanimanje za branje, bodo najuspešnejši bralci tudi v tem šolskem letu primerno nagrajeni.

V okviru šolske knjižnice se odvijajo tudi nekateri zanimivi projekti, kot so: večer branja, izmenjava knjižnih kazalk, knjižna uganka in Naša mala knjižnica.