Izposoja knjig poteka vsak dan od 11.45 do 14.45. Delo knjižničarke opravljata ga. Vida Geršak in ga. Petra Galič.
Šolska knjižnica se nahaja v tretjem nadstropju šolske stavbe. Knjižnični fond obsega približno 16.000 enot gradiva. Šolska knjižnica deluje v sistemu Cobiss, ki omogoča tako obdelavo kot tudi izposojo gradiva. Mogoč je tudi elektronski vpogled v zalogo knjižnega gradiva skozi iskalno okno na spletni strani šole. Na ta način je vidno, ali je določeno gradivo na zalogi ali je prosto oziroma izposojeno.
Vsi učenci so člani šolske knjižnice in imajo članske izkaznice, ki jih potrebujejo ob vsakem obisku knjižnice. Za učence prvih razredov je v mesecu septembru predviden obisk šolske knjižnice, kjer prejmejo članske izkaznice, si ogledajo knjižnico in se seznanijo z njenimi pravili. Za učence višjih razredov je predviden bibliopedagoški obisk knjižnice, v okviru katerega aktivno sodelujejo pri uporabi knjižnice v šolske namene.
Učenci si gradivo lahko izposodijo na dom. Rok izposoje je 14 dni in se lahko podaljša. Pri knjigah za domače branje in bralno priznanje podaljšanje roka izposoje ni mogoče. Izgubljene ali uničene knjige je potrebno nadomestiti z novimi.
Za branje v čitalnici so na voljo tudi številne revije: Ciciban, Kekec, Zmajček, Gea, Pil Plus, Pil, Mali moj planet in številne druge.
Učencem sta v knjižnici na voljo fotokopirni stroj in računalnik, s pomočjo katerih lahko izdelujejo plakate ali pišejo seminarske naloge, raziskovalne naloge in druga besedila.
Da bi med učenci spodbudili zanimanje za branje, bodo najuspešnejši bralci tudi v tem šolskem letu primerno nagrajeni.