Vzor Hudinje

V vsakem razredu na koncu šolskega leta učenci skupaj s svojim razrednikom izberejo učenko oziroma učenca, ki izstopa po pozitivnih vedenjskih in osebnostnih lastnostih. Izbrani učenec prejme pohvalo na zaključni prireditvi.

Posebna pohvala razrednika

Na svečani prireditvi, ki poteka zadnji šolski dan, dobi en učenec iz vsakega razreda posebno pohvalo razrednika. To pohvalo dobi učenec, ki si po mnenju razrednika zasluži javno priznanje za posebno prizadevnost, odnos do dela ali katero drugo pozitivno osebnostno lastnost oziroma kvaliteto.

Najuspešnejši učenci in knjižne nagrad

Najuspešnejši učenec izstopa po odličnih učnih rezultatih, je aktiven in uspešen na področju tekmovanj in ostalih dejavnosti z razširjenega programa dela šole ter je vzor ostalim v lepem vedenju. Šola na koncu leta nagradi dva najuspešnejša učenca iz vsakega oddelka s knjižno nagrado, v 9. razredu pa prejme knjižno nagrado najuspešnejših 20 % učencev. Najuspešnejši učenec 9. razreda prejme še posebno spominsko darilo.
Pri izboru se upošteva povprečna ocena vseh zaključenih ocen v spričevalih od 4. do 9. razreda, spremenjena v točke kot 100-kratnik: npr. povprečna ocena 4,96 pomeni 496 točk. K temu številu se prištejejo po tri točke za vsako zlato, dve točki za vsako srebrno in ena točka za vsako bronasto priznanje na tekmovanjih iz znanja in raziskovalnega dela od 7. do 9. razreda. K seštevku točk se prišteje še ena točka za osvojeno zlato bralno priznanje in ena točka za nadpovprečne dosežke na športnem, tehničnem ali umetniškem področju.

Zlata knjiga

Učenci, ki izstopajo po odličnih učnih rezultatih, se zadnji šolski dan na svečani prireditvi vpišejo v Zlato knjigo Osnovne šole Hudinja. Ta posebna čast pripada učencem 9. razreda, ki imajo v zaključnem spričevalu od 3. do 9. razreda pri vseh predmetih prav dobro ali odlično oceno in imajo v vsakem razredu vsaj polovico ocen zaključenih z oceno odlično.

Svečani sprejem najuspešnejših učencev 9. razreda pri županu

Na koncu šolanja v osnovni šoli se najuspešnejši učenci z vseh osnovnih šol v Narodnem domu v Celju udeležijo svečanega sprejema pri županu Mestne občine Celje. Z vsake šole se lahko sprejema udeleži šest učencev 9. razreda, ki so najuspešnejši po učnem uspehu (zaključene ocene od 4. do 9. razreda in kot dodatna kriterija povprečje vseh ocen ter dosežek na NPZ) in tekmovalnih dosežkih. Udeležnci sprejema morajo biti vzorni tudi po lepem vedenju in upoštevanju šolskih pravil. Nagrajeni učenci prejmejo pisno pohvalo in knjižno darilo.

Bodi vzor Hudinje

Na naši šoli posebej poudarjamo pomen lepega vedenja, primernega odnosa do soljudi in spoštovanja dogovorjenih pravil. Učence, ki bodo v razredu najbolj izstopali po naštetih vedenjskih kvalitetah, bomo lepo nagradili. Ker je lepo vzgojen človek vreden velikega spoštovanja, jim bomo upravičeno podelili naziv »VZOR HUDINJE«.

Šola lepega vedenja

Razen spremljanja lepega vedenja posameznikov na naši šoli spodbujamo in nagrajujemo tudi primerno vedenje in upoštevanje pravil celotnih razredov na predmetni stopnji. S tem želimo sporočiti učencem, da je spoštovanje šolskih pravil in bontona vrednota, ki jo na šoli opazimo in cenimo.
V okviru akcije »Šola lepega vedenja« v vseh razredih od 6. do 9. razreda vsako uro ocenimo vedenje razreda pri pouku. Ob koncu tedna izračunamo seštevek oziroma povprečno oceno, na koncu meseca pa razglasimo mesečne zmagovalce. Posebno nagrado ob zaključku akcije prejmejo trije najbolje ocenjeni razredi, ki se v mesecu juniju, v času, ko imajo ostali učenci na šoli pouk, udeležijo ogleda kinopredstave.
In kaj upoštevamo pri ocenjevanju?
Pomembno je, da so učenci na začetku ure na svojih mestih in imajo na klopeh pripravljene stvari za delo, med poukom upoštevajo navodila učitelja in pravila lepega vedenja, reditelja pa na koncu ure poskrbita za čisto tablo in urejenost učilnice. Učitelj na koncu ure javno sporoči oceno, jo zapiše na obrazec v dnevniku in učencem pove, zakaj takšna ocena.