V skladu z veljavno zakonodajo za šolske prevoze skrbi ustanovitelj šole, Mestna občina Celje. Zaradi nevarne šolske poti bo v šolskem letu 2020/21 za naše učence brezplačen avtobusni prevoz zagotovljen v naslednji obliki:

Redna linija Celebus

S to linijo se vozijo učenci, ki so doma v Škofji vasi. Učenci prejmejo kartico s čipom in je uporabna za vse linije Celebusa.

Šolski avtobus RuntolePrekorjeHudinja

S tem avtobusom se vozijo učenci, ki so doma na Prekorju in v Runtolah. Avtobus ima en odhod pred poukom in en odhod po pouku.

Po končanem pouku imajo učenci, ki se vozijo s šolskim avtobusom organizirano varstvo, ki so ga zaradi varnosti dolžni obiskovati. Uslužbenec šole spremlja učence na avtobus, kjer so le-ti dolžni upoštevati njegova navodila in ravnati v skladu s predpisi prometne varnosti ter lepega vedenja. Med vožnjo morajo učenci upoštevati navodila voznika.