V skladu z veljavno zakonodajo za šolske prevoze skrbi ustanovitelj šole, Mestna občina Celje. Zaradi nevarne šolske poti bo v šolskem letu 2018/19 za naše učence brezplačni prevoz v šolo in nazaj zagotovljen v naslednji obliki:

Redna linija Hudinja – Škofja vas

Z redno linijo se vozijo učenci, ki so doma v delu Škofje vasi, ki ima urejen pločnik ob cestišču in prehod za pešce.

Šolski avtobus Hudinja – Prekorje – Šmarjeta

S prekorskim avtobusom se vozijo učenci, ki so doma na Prekorju in v Šmarjeti.

Kombi Šmarjeta, Škofja vas, Runtole

Kombi bo vozil učence, stanujoče na vzhodni strani Šmarjete, učence, stanujoče v delu Škofje vasi, ki nima urejenega pločnika, in učence iz Runtol. Ta kombi bo opravil krožno pot ob Šmartinskem jezeru do Nove vasi in na Hudinjo.

Po končanem pouku učence na šolski avtobus spremlja uslužbenec šole, učenci pa so dolžni upoštevati njegova navodila in ravnati v skladu s predpisi prometne varnosti. Pri čakanju na avtobus in med vožnjo morajo učenci upoštevati pravila lepega vedenja: na avtobusu ne kričimo, se ne prerivamo in se ne sprehajamo. Učenci morajo na avtobusu upoštevati navodila voznika.