Dodatni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje zahtevnejših učnih ciljev. Dodatni pouk je organiziran skozi celo šolsko leto. Dodatni pouk poteka pred ali po pouku.

Dopolnilni pouk

Če učenec pri določenem predmetu začuti potrebo po dodatnih vajah oziroma ponovni ali dodatni razlagi učne snovi, se lahko vključi v dopolnilni pouk, ki je namenjen učencem s slabšim učnim uspehom oziroma učencem s stalnimi ali občasnimi učnimi težavami. Učenec lahko obiskuje dopolnilni pouk skozi vse šolsko leto ali občasno – po potrebi. Dopolnilni pouk poteka pred ali po pouku.

Pomembno

Na predmetni stopnji pri določenih predmetih dopolnilni in dodatni pouk potekata po dogovoru z učenci ob terminih, ki so objavljeni v spodnji tabeli. V primeru, da sta v istem terminu dva različna predmeta, poteka pri enem dopolnilni, pri drugem pa dodatni pouk.

RazredPredmetDanUra
1.a-sreda5. ura
1.b-četrtek5. ura
1.c-ponedeljek5. ura
2.a 2.b 2.c-sreda0. ura
3.a 3.b-petek0. ura
4.a 4.b 4.c-sreda0. ura
5.a-četrtek0. ura
5.b-sreda0. ura
6.a 6.bGEOtorek0. ura
6.a 6.bMATtorek0. ura
6.a 6.bZGOsreda7. ura
6.a 6.bTJAčetrtek0. ura
6.a 6.bSLJčetrtek7. ura
7.a 7.b 7.cZGOponedeljek0. ura
7.a 7.b 7.cGEOtorek0. ura
7.a 7.b 7.cMATtorek0. ura
7.a 7.b 7.cTJAsreda7. ura
7.a 7.b 7.cSLJpetek0. ura
8.a 8.bGEOtorek0. ura
8.a 8.bMATtorek0. ura
8.a 8.bKEMsreda0. ura
8.a 8.bZGOčetrtek0. ura
8.a 8.bTJAčetrtek0. ura
8.a 8.bFIZpetek0. ura
8.a 8.bSLJpetek0. ura
9.a 9.b 9.cSLJponedeljek0. ura
9.a 9.b 9.cZGOponedeljek0. ura
9.a 9.b 9.cTJAponedeljek7. ura
9.a 9.b 9.cGEOsreda0. ura
9.a 9.b 9.cMATsreda7. ura
9.a 9.b 9.cFIZčetrtek0. ura
9.a 9.b 9.cKEMčetrtek0. ura