Dodatni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje zahtevnejših učnih ciljev. Dodatni pouk je organiziran skozi celo šolsko leto. Dodatni pouk poteka pred ali po pouku.

Dopolnilni pouk

Če učenec pri določenem predmetu začuti potrebo po dodatnih vajah oziroma ponovni ali dodatni razlagi učne snovi, se lahko vključi v dopolnilni pouk, ki je namenjen učencem s slabšim učnim uspehom oziroma učencem s stalnimi ali občasnimi učnimi težavami. Učenec lahko obiskuje dopolnilni pouk skozi vse šolsko leto ali občasno – po potrebi. Dopolnilni pouk poteka pred ali po pouku.

Pomembno

Na predmetni stopnji pri določenih predmetih dopolnilni in dodatni pouk potekata po dogovoru z učenci ob terminih, ki so objavljeni v spodnji tabeli. V primeru, da sta v istem terminu dva različna predmeta, poteka pri enem dopolnilni, pri drugem pa dodatni pouk.

RazredPredmetPriimek in ime učiteljaDan in ura
1.aMatematikaUlaga Lidijasreda, 5. ura
1.aSlovenščinaUlaga Lidijasreda, 5. ura
1.aSpoznavanje okoljaUlaga Lidijasreda, 5. ura
1.bMatematikaRojc Tanjatorek, 5. ura
1.bSlovenščinaRojc Tanjatorek, 5. ura
2.aMatematikaLubej Anitatorek, 0. ura
2.aSlovenščinaLubej Anitatorek, 0. ura
2.bMatematikaJeran Darjatorek, 0. ura
2.bSlovenščinaJeran Darjatorek, 0. ura
2.cMatematikaZorko Marušatorek, 0. ura
2.cSlovenščinaZorko Marušatorek, 0. ura
3.aMatematikaVoršič Lidijačetrtek, 0. ura
3.aSlovenščinaVoršič Lidijačetrtek, 0. ura
3.bMatematikaTurnšek Simonačetrtek, 0. ura
3.bSlovenščinaTurnšek Simonačetrtek, 0. ura
3.cMatematikaSkrbinek Tjašačetrtek, 0. ura
3.cSlovenščinaSkrbinek Tjašačetrtek, 0. ura
4.aMatematikaMesojedec Simonasreda, 0. ura
4.bDružbaFlis Martasreda, 0. ura
4.bMatematikaFlis Martasreda, 0. ura
4.bNaravoslovje in tehnikaFlis Martasreda, 0. ura
4.bSlovenščinaFlis Martasreda, 0. ura
5.aMatematikaBrešan Tanjatorek, 0. ura
5.aSlovenščinaBrešan Tanjatorek, 0. ura
5.bMatematikaKostanjšek Urškačetrtek, 0. ura
5.bSlovenščinaKostanjšek Urškačetrtek, 0. ura
5.cDružbaPodgoršek Sanjačetrtek, 0. ura
5.cMatematikaPodgoršek Sanjačetrtek, 0. ura
5.cNaravoslovje in tehnikaPodgoršek Sanjačetrtek, 0. ura
5.cSlovenščinaPodgoršek Sanjačetrtek, 0. ura
6.aAngleščinaCvirn Nikačetrtek, 6. ura
6.aGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
6.aMatematikaNovak Marjetkasreda, 0. ura
6.aNaravoslovjeRandl Andrejasreda, 6. ura
6.aSlovenščinaZidar Petrasreda, 0. ura
6.aZgodovinaPodbregar Romanasreda, 0. ura
6.bAngleščinaCvirn Nikačetrtek, 6. ura
6.bGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
6.bMatematikaNovak Marjetkasreda, 0. ura
6.bNaravoslovjeRandl Andrejasreda, 6. ura
6.bSlovenščinaZidar Petrasreda, 0. ura
6.bZgodovinaPodbregar Romanasreda, 0. ura
6.cAngleščinaGajšek Ključarič Natašačetrtek, 0. ura
6.cGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
6.cMatematikaNovak Marjetkasreda, 0. ura
6.cNaravoslovjeRandl Andrejasreda, 6. ura
6.cSlovenščinaZidar Petrasreda, 0. ura
6.cZgodovinaPodbregar Romanasreda, 0. ura
7.aAngleščinaJecl Mirelatorek, 0. ura
7.aGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
7.aMatematikaŠkrabe Tinačetrtek, 6. ura
7.aNaravoslovjeRandl Andrejasreda, 6. ura
7.aSlovenščinaZidar Petrapetek, 0. ura
7.aZgodovinaPodbregar Romanasreda, 0. ura
7.bAngleščinaJecl Mirelatorek, 0. ura
7.bGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
7.bMatematikaŠkrabe Tinačetrtek, 6. ura
7.bNaravoslovjeRandl Andrejasreda, 6. ura
7.bSlovenščinaZidar Petrapetek, 0. ura
7.bZgodovinaPodbregar Romanasreda, 0. ura
8.aAngleščinaCvirn Nikapetek, 6. ura
8.aAngleščinaGajšek Ključarič Natašapetek, 6. ura
8.aBiologijaŠkorjanc Gril Andrejasreda, 7. ura
8.aFizikaBerk Jožepetek, 0. ura
8.aGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
8.aKemijaŠtih Boštjanpetek, 0. ura
8.aMatematikaŠkrabe Tinasreda, 0. ura
8.aSlovenščinaHrastnik Matejatorek, 0. ura
8.aSlovenščinaKožel Olgatorek, 0. ura
8.aZgodovinaPodbregar Romanaponedeljek, 0. ura
8.bAngleščinaCvirn Nikapetek, 6. ura
8.bAngleščinaGajšek Ključarič Natašapetek, 6. ura
8.bFizikaBerk Jožepetek, 0. ura
8.bGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
8.bKemijaŠtih Boštjanpetek, 0. ura
8.bMatematikaŠkrabe Tinasreda, 0. ura
8.bSlovenščinaHrastnik Matejatorek, 0. ura
8.bSlovenščinaKožel Olgatorek, 0. ura
8.bZgodovinaPodbregar Romanaponedeljek, 0. ura
8.cAngleščinaGajšek Ključarič Natašapetek, 6. ura
8.cAngleščinaCvirn Nikapetek, 6. ura
8.cFizikaBerk Jožepetek, 0. ura
8.cGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
8.cKemijaŠtih Boštjanpetek, 0. ura
8.cMatematikaŠkrabe Tinasreda, 0. ura
8.cSlovenščinaHrastnik Matejatorek, 0. ura
8.cSlovenščinaKožel Olgatorek, 0. ura
8.cZgodovinaPodbregar Romanaponedeljek, 0. ura
9.aAngleščinaGajšek Ključarič Natašapetek, 6. ura
9.aAngleščinaCvirn Nikapetek, 6. ura
9.aBiologijaŠkorjanc Gril Andrejasreda, 7. ura
9.aFizikaKalar Uroštorek, 0. ura
9.aGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
9.aKemijaŠtih Boštjančetrtek, 0. ura
9.aMatematikaNovak Marjetkapetek, 0. ura
9.aSlovenščinaKožel Olgaponedeljek, 0. ura
9.aSlovenščinaHrastnik Matejaponedeljek, 0. ura
9.aZgodovinaPodbregar Romanaponedeljek, 0. ura
9.bAngleščinaGajšek Ključarič Natašapetek, 6. ura
9.bAngleščinaCvirn Nikapetek, 6. ura
9.bBiologijaŠkorjanc Gril Andrejasreda, 7. ura
9.bFizikaKalar Uroštorek, 0. ura
9.bGeografijaŠarman Sanditorek, 0. ura
9.bKemijaŠtih Boštjančetrtek, 0. ura
9.bMatematikaNovak Marjetkapetek, 0. ura
9.bSlovenščinaKožel Olgaponedeljek, 0. ura
9.bSlovenščinaHrastnik Matejaponedeljek, 0. ura
9.bZgodovinaPodbregar Romanaponedeljek, 0. ura