Dodatni pouk

Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje zahtevnejših učnih ciljev. Dodatni pouk je organiziran skozi celo šolsko leto. Dodatni pouk poteka pred ali po pouku.

Dopolnilni pouk

Če učenec pri določenem predmetu začuti potrebo po dodatnih vajah oziroma ponovni ali dodatni razlagi učne snovi, se lahko vključi v dopolnilni pouk, ki je namenjen učencem s slabšim učnim uspehom oziroma učencem s stalnimi ali občasnimi učnimi težavami. Učenec lahko obiskuje dopolnilni pouk skozi vse šolsko leto ali občasno – po potrebi. Dopolnilni pouk poteka pred ali po pouku.

Pomembno

Na predmetni stopnji pri določenih predmetih dopolnilni in dodatni pouk potekata po dogovoru z učenci ob terminih, ki so objavljeni v spodnji tabeli. V primeru, da sta v istem terminu dva različna predmeta, poteka pri enem dopolnilni, pri drugem pa dodatni pouk.

RazredPredmetUčiteljTermin
1.aSlovenščina, MatematikaUlaga Lidijasreda, 5. ura
1.bMatematika, SlovenščinaRojc Tanjatorek, 5. ura
2.aSlovenščina, MatematikaLubej Anitatorek, 0. ura
2.bMatematika, SlovenščinaJeran Darjatorek, 0. ura
2.cSlovenščina, MatematikaZorko Marušatorek, 0. ura
3.aSlovenščina, MatematikaVoršič Lidijatorek, 0. ura
3.bMatematika, SlovenščinaTurnšek Simonatorek, 0. ura
3.cMatematika, SlovenščinaSkrbinek Tjašatorek, 0. ura
4.aMatematika, SlovenščinaMesojedec Simonasreda, 0. ura
4.bSlovenščina, MatematikaFlis Martasreda, 0. ura
5.aSlovenščina, MatematikaBrešan Tanjatorek, 0. ura
5.bMatematika, SlovenščinaKostanjšek Urškasreda, 0. ura
5.cMatematika, SlovenščinaPodgoršek Sanjatorek, 0. ura
6.a, 6.b, 6.cAngleščinaGajšek Ključarič Natašasreda, 6. ura
6.a, 6.b, 6.cMatematikaNovak Marjetkaponedeljek, 0. ura
6.a, 6.b, 6.cSlovenščinaZidar Petraponedeljek, 0. ura
6.a, 6.b, 6.cZgodovinaPodbregar Romanatorek, 0. ura
6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.bNaravoslovjeRandl Andrejasreda, 6. ura
6.b, 6.a, 6.cAngleščinaCvirn Nikasreda, 6. ura
7.a, 7.bAngleščinaJecl Mirelatorek, 0. ura
7.a, 7.bMatematikaŠkrabe Tinasreda, 0. ura
7.a, 7.bSlovenščinaZidar Petratorek, 0. ura
7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.bZgodovinaPodbregar Romanaponedeljek, 0. ura
7.b, 7.a, 6.c, 6.b, 6.aGeografijaŠarman Sandisreda, 0. ura
8.a, 8.b, 8.cFizikaBerk Jožesreda, 0. ura
8.a, 8.b, 8.cKemijaŠtih Boštjančetrtek, 0. ura
8.a, 8.b, 8.cMatematikaŠkrabe Tinasreda, 0. ura
8.a, 8.b, 8.cSlovenščinaHrastnik Matejaponedeljek, 0. ura
8.a, 8.b, 8.cSlovenščinaKožel Olgatorek, 0. ura
8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.bAngleščinaCvirn Nikačetrtek, 0. ura
8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.bAngleščinaGajšek Ključarič Natašačetrtek, 0. ura
9.a, 9.bBiologijaŠkorjanc Gril Andrejačetrtek, 0. ura
9.a, 9.bFizikaKalar Uroštorek, 0. ura
9.a, 9.bKemijaŠtih Boštjansreda, 0. ura
9.a, 9.bMatematikaNovak Marjetkačetrtek, 0. ura
9.a, 9.bSlovenščinaKožel Olgačetrtek, 0. ura
9.a, 9.bSlovenščinaHrastnik Matejačetrtek, 0. ura