DatumVrsta prireditveVodja
1. 9. 20231. šolski danJože Berk
1. 9. 2023 1. šolski dan za učence 1. r.Lidija Ulaga
28. 10. 2023Komemoracija ob dnevu mrtvihPatricija Jakop
24. 11. 2023Sprejem učencev 1. r. v ŠSURazredniki 1. r.
19. 12. 2023Glasbeni idol HudinjeMateja Hrastnik
21. 12. 2023Novoletna prireditevPetra Zidar
23. 12. 2023Dan samostojnosti in enotnosti Nataša G. Ključarič
10. 2. 2024Slovenski kulturni praznik Olga Kožel
20. 3. 2024Srečanje mladih raziskovalcevJože Berk
april 2024Razredna prireditev Pomlad na Hudinjirazredničarke
24. 5. 2024 Zaključek Bralne značke RSUrška Kostanjšek
24. 5. 2024Zaključek Bralne značke PSMateja Turk
28. 5. 2024Glasbeni večer in koncertPeter Oset
31. 5. 2024Dan šole (predaja ključa)Jože Berk
13. 6. 2024ValetaOlga Kožel
24. 6. 2024Zaključna prireditev in dan državnosti (RS)Maja Kmecl
24. 6. 2024Zaključna prireditev in dan državnosti (PS)Mateja Hrastnik
Izdelava scen za vse šolske prireditve: Lilijana JELEN.

Prireditve izven šole:

1. MEDGENERACIJSKO SREČANJE (MČ Hudinja), mentorica: Patricija JAKOP;

2. CELJE – PRAVLJIČNO MESTO (OŠ Hudinja – MO Celje), mentorica: Tjaša Skrbinek;

3. PRIREDITEV ZA UPOKOJENCE (OŠ Hudinja – Dom ob Savinji), mentorica: Maruša Zorko;

4. EVROPSKA VAS, mentorja: N. Cvirn, P. Oset.

Vodja prireditve pripravi program (scenarij), poskrbi za vaje in po potrebi angažira sodelavce, ki pomagajo pri pripravi in izvedbi prireditve. Naloga vodje je tudi poročilo o izvedbi oziroma promocija dogodka in nastopajočih.