V šolski svetovalni službi bosta v tem šolskem letu delo opravljali:

  • Tea ŽGAJNER, profesorica pedagogike in angleščine in
  • Deja BRGANT, pedagoginja.

Delovni čas svetovalne službe:

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

od 7.30 

do 14.30

od 7.30 

do 14.30

od 7.30 

do 14.30

od 7.30 

do 14.30

od 7.30 

do 13.30

 

Poglavitne naloge šolske svetovalne službe (ŠSS) so:

  • sodelovanje z učenci, starši, strokovnimi delavci šole in zunanjimi ustanovami,
  • vpis šolskih novincev,
  • skupinsko in individualno reševanje vzgojne in učne problematike,
  • svetovanje in pomoč pri socialni problematiki (šolska prehrana, učbeniki, šola v naravi …),
  • spodbujanje raznovrstnih oblik sodelovanja in vključevanja staršev v vzgojno-izobraževalni proces,
  • poklicno svetovanje in usmerjanje,
  • odkrivanje in spremljava nadarjenih učencev,
  • organizacija in izvajanje preventivnih dejavnosti za učence in starše (razredne ure in roditeljski sestanki).

Naloge, ki jih ŠSS opravlja skupaj z učitelji: evidentiranje otrok s težavami v razvoju in učenju, diagnosticiranje v sodelovanju s pristojno komisijo za usmerjanje, izdelava individualnega programa dela z otrokom, določitev oblik in načinov dela, sistematična individualna obravnava otrok, spremljanje in evalvacija otrokovega razvoja, sodelovanje s starši.

V želji omogočiti vsem učencem čim bolj bogato in trdno znanje, posvečamo pozornost tako tistim, ki za uspešno napredovanje potrebujejo dodatno pomoč, kot tudi tistim, ki jim zaradi njihovih sposobnosti, poleg rednega pouka, lahko nudimo tudi različne programe za obogatitev njihovega znanja.

Učenci imajo na naši šoli veliko ugodnosti in zagotovljen visok standard uresničevanja pravic, hkrati pa od njih pričakujemo tudi izpolnjevanje obveznosti in odgovornosti ter pravil lepega vedenja.