Verstva in etika 1

Ali veš, kaj povezuje Budo, Mohameda in Jezusa? Bili so začetniki največjih svetovnih religij.

Hodili so po deželah in širili svojo vero. Kaj pa so sinagoga, bazilika, džamija in pagoda? Zakaj ljudje verujejo v različne bogove in kateri je resnično pravi? Odgovore na ta in podobna vprašanja boš našel v različnih učbenikih, leksikonih, pa tudi pri predmetu VERSTVA IN ETIKA. Verstva so že od nekdaj vplivala na življenje ljudi, držav in civilizacij. Krojila so usodo posameznika ter narodov in marsikdaj v preteklosti risala politične meje. Pri urah verstev in etike bomo spoznavali različne svetovne religije, njihovo razširjenost in značilnosti. Raziskovali bomo, kako se posamezne vere prepletajo s vsakdanjim življenjem ljudi.

Pouk bo deloma potekal v učilnici, kjer bomo izdelovali plakate in referate ter se pogovarjali o raznolikosti religij. Del pouka se bo odvijal na terenu, kjer si bomo ogledali različne verske objekte in se pogovarjali s predstavniki različnih verskih skupnosti.

Vsak učenec je resni kandidat za petico! Ali jo boš imel tudi na koncu leta, pa je odvisno od tvojega sodelovanja pri pouku, izdelanih plakatov in referatov ter terenskega dela.

Predmet je trileten , od 7. do 9. razreda. Učni načrt pa učencem omogoča, da lahko izberejo predmet le za eno ali dve šolski leti.


Likovno snovanje 1

Te zanima risanje in slikanje z različnimi materiali in orodji – tudi z računalnikom? Risanje stripa, oblikovanje ovitka za CD ploščo, risanje grafita, oblikovanje modnih dodatkov po tvojih zamislih … Svojo inovativnost in ročne spretnosti pa boš razvijal-a v izdelovanju reliefov in kipov …

Pridruži se izbirnemu predmetu likovne vzgoje – LIKOVNEMU SNOVANJU 1, ki dopolnjuje vsebine rednega predmeta likovna vzgoja.

Posamezni učni koraki omogočajo razvoj učenčeve likovne ustvarjalnosti, razvoj motoričnih spretnosti, pa tudi samostojnega pridobivanja znanja, pozitivnega odnosa do dela in delovnih navad. Na likovnih področjih: risanje, slikanje in kiparstvo bomo ustvarjali pol leta po 2 uri skupaj.


Etnologija- Srečanje s kulturami

Etnologiji lahko drugače rečemo kar »zgodovina človekovega življenja«. V našem življenju nas spremljajo različne šege in navade, ki so povezane z etnologijo. Začenjajo se z rojstvom (krst, »obred« pri rojstvu otroka), nadaljujejo s šolanjem (valeta, matura …), poroko in na koncu s smrtjo. Tudi koledarsko leto je prepredeno z različnimi šegami in navadami, ki dneve naredijo drugačne in prijetnejše (pust, velika noč, kresovanje, božič, novo leto …).

Pri urah etnologije bomo spoznavali različne šege in navade, ki so povezane z življenjem in odnosi v družini, šoli in ožji ter širši okolici. Na terenu bomo spoznavali ljudske običaje, hodili v muzeje, se srečevali s strokovnjaki – etnologi in spoznavali njihovo delo. Zbirali bomo različne predmete, ki so jih nekoč uporabljali pri vsakdanjem delu, danes pa so žal pozabljeni.

Pri delu bomo uporabljali različne metode: intervju, anketa, risanje, fotografiranje, raziskovalno delo, zbiranje starinskih predmetov … Raziskovali bomo ali se šege in navade spreminjajo in zakaj je temu tako. Na koncu šolskega leta pa bomo svoje znanje, izkušnje in delo pokazali s kakšno razstavo igrač, starih fotografij ali celo s pokušino dobrih – a žal pozabljenih jedi, ki so jih kuhale naše babice. Vso tvoje delo se bo vrednotilo in splača se ti potruditi.

Če te veseli raziskovati svet preteklosti, se nam pridruži!


Šport za sprostitev

Sam pomen besede »ŠPORT ZA SPROSTITEV« ponuja veliko možnosti za psihofizični razvoj. Sodelovanje v programu prinaša prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in

načinov ravnanja, spodbuja medsebojno sodelovanje in spoštovanje različnosti, pomaga razumeti dileme sodobnega športa, doživljanja sprostitvenega vpliva športne vadbe, razvija kulturen odnos do narave in okolja ter oblikuje odgovoren odnos do lastnega zdravja (redno ukvarjanje s športom v šoli in v prostem času, ravnovesje med delom in počitkom, telesna nega, zdrava prehrana). Program obsega letno 35 ur dejavnosti, kar pomeni eno šolsko uro tedensko. Večina ur bo potekala v prostorih šolske telovadnice, kjer imamo zelo dobre pogoje za tovrstno dejavnost. Nekatere aktivnosti pa bomo izvajali tudi v drugih športnih objektih v Celju.


Obdelava gradiv – umetne snovi

Umetne mase poznamo že več kot sto let, intenzivno pa smo jih začeli uporabljati po drugi svetovni vojni. Uporaba umetnih snovi pa se je danes že tako razširila, da bi le težko živeli brez njih. Spremljajo nas od jutra do večera in obkrožajo nas v kuhinji, kopalnici in drugih prostorih. Tudi v šolo se odpeljemo z avtomobilom, ki ima v svoji zgradbi ogromno delov iz umetnih snovi.

Morda bi rad izvedel kaj več o umetnih masah? Kako jih izdelujemo, kakšne lastnosti imajo, kaj izdelujemo iz njih, katera orodja in stroje uporabljamo pri obdelavi umetnih snovi boš lahko izvedel ravno pri tem predmetu. Izdelal si boš tudi veliko uporabnih izdelkov.


Turistična vzgoja

Turizem je najpomembnejša gospodarska panoga v številnih državah na svetu. Tudi Slovenija je pomembna turistična država. Število zaposlenih v turizmu iz leta v leto narašča, prav tako tudi v dejavnostih, ki so s turizmom naposredno povezane (gostinstvo, promet, trgovina …). Pri pouku in na terenu bomo spoznavali pogoje za razvoj turizma, najpomembnejša turistična območja v svetu, Evropi in Sloveniji, vrste turizma, turistične objekte, poklice v turizmu ipd. Pri oceni znanja pri predmetu turistična vzgoja se bo upoštevalo tvoje sodelovanje pri pouku, izdelovanje plakatov, poročil s terena … Vabim te torej, da se nam pridružiš in spoznaš turizem z zanimive plati.


Računalništvo – urejanje besedil

Zanesljiva vremenska napoved, varni poleti z letali, natančnost pri izdelavi zdravil – vse to se nam zdi povsem samoumevno, čeprav tega brez uporabe računalnikov ne bi mogli doseči. Računalnik je posebna naprava, ki sicer ne zna razmišljati tako kot mi, vendar pa lahko v kratkem času opravi veliko nalog. Mnogi imajo doma, v službi ali v šoli osebne računalnike, ki so namenjeni predvsem osebni uporabi. Tudi na šoli imamo na novo opremljeno računalniško učilnico. Lahko se nam pridružiš pri predmetu računalništvo – urejanje besedil.

Kako bo potekalo delo? Vsak učenec bo imel svoj računalnik. Na urniku bo ena ura na teden.

Kaj vse se boš pri predmetu Računalništvo v 7. razredu lahko naučil?

 • Seznanil se boš s strojno in programsko opremo ter spoznal računalniške enote in znal razložiti, za kaj jih uporabljamo.
 • Spoznal boš temeljna pravila oblikovanja besedil.
 • V besedilo se boš naučil vstaviti sliko (tudi z interneta), izdelati tabele, pripraviti kazalo.
 • Dokument boš shranil v svojo mapo ter ga znal poiskati in odpreti.
 • Kako boš svoje znanje pokazal? Na kratko: z izdelkom. Izbral si boš temo, ki te zanima. Predstavil jo boš v projektni nalogi (npr. glasbena skupina, šport, domači kraj, domača žival …). Uporabil boš različne knjižne in elektronske vire. Naloga bo vsebovala poleg besedila tudi slike in tabele. Obseg strani: 4-6 strani. Na tak način se boš dovolj usposobil za pisanje referatov in seminarskih nalog.

Astronomija – daljnogledi in planeti

V sklopu predmeta bodo učenci:

 • spoznali svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja;
 • spoznali, kako nastane slika predmeta;
 • spoznali preslikave z lečami ter zgradbo različnih vrst daljnogledov;
 • pridobili spretnosti pri rokovanju s teleskopom;
 • s teleskopom in daljnogledi opazovali planete in njihove lune;
 • na podlagi opazovanj nočnega neba določali lego planetov in risali spreminjanje njihovega položaja na zvezdni karti;
 • spoznali sončni sistem;
 • spoznali značilnosti planetov in primerjali razmere na njih;
 • odkrivali občutljivost ekološkega ravnovesja na Zemlji.

Ocenjevanje:

 • eksperimentalno delo v razredu
 • izdelki
 • seminarske naloge
 • terenske vaje
 • raziskovanje in sodelovanje pri pouku.

Vabim vas, da skupaj odpotujemo in raziščemo delček brezmejnega vesolja.


Nemščina 1

Ljudje smo po naravi družabni. Zakaj bi sklepali nova poznanstva samo doma?! Za spremembo »skočimo« tudi malo čez mejo, med bližnje in tudi malo bolj oddaljene sosede. Prijatelje imamo lahko po celem svetu, samo od nas samih je odvisno, kje jih bomo iskali. Pri sklepanju novih poznanstev preko meja, je pogosta ovira jezik.

Če te zanima, kako živijo tvoji vrstniki v nemško govorečih deželah, kakšni so njihovi običaji, način življenja in vrste zabave, potem začni obiskovati izbirni predmet nemščina, kjer bomo spoznali vse to in še marsikaj zanimivega.

In kaj te čaka ob koncu šolskega leta? BOLJŠE POZNAVANJE IN RAZUMEVANJE NEMŠČINE.


Sodobna priprava hrane

»Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.« Ta star ljudski pregovor dokazuje, da se ljudje že dolgo zavedamo pomena zdrave in kvalitetne hrane za ohranjanje in krepitev zdravja. Danes, ko nam prehranska industrija ponuja polne police najrazličnejše bolj ali manj predelane hrane, je še posebej pomembno, da znamo izbrati tisto, ki bo zadovoljila potrebe našega organizma. Seveda je zelo pomembno tudi, da znamo hrano pravilno in okusno pripraviti.

K sodelovanju vabim vse, ki radi kuhate, dobro jeste in razveselite svojo družino z okusnim obrokom. Še posebej pa je predmet namenjen tistim, ki razmišljate, da bi šolanje nadaljevali na agro-živilski, turistično-gostinski ali zdravstveni šoli.

Delo bo zanimivo, potekalo bo v sklopih po dve šolski uri. Uporabljali bomo sodoben učbenik in delovni zvezek, teoretično znanje pa bomo dopolnjevali s praktičnim delom. Ustrezno predznanje si pridobil/a pri predmetu Gospodinjstvo. Pri oceni znanja bo upoštevano tvoje sodelovanje pri urah ter ustvarjalnost in samostojno delo pri referatih, ki jih boš predstavil/a sošolcem.


Slovenščina – šolsko novinarstvo

Ko se med številnimi predmeti odločaš za šolsko novinarstvo, imaš nedvomno v mislih, da boš v druščini sošolk in sošolcev sodeloval/-a pri oblikovanju svojega časopisa. Imaš morda s tem že kakšne izkušnje? Z veseljem prebiraš časopis, mladinski tisk, revije? Skratka, imaš predstavo o tem, kaj naj bralcem prinaša in kakšen naj bo videti tak časopis?

Če hočeš postati novinar, si moraš pridobiti nekaj znanja. Z njim bo ob uspešnem delu rasla tudi tvoja samozavest. Ko osvojiš osnove novinarskega sporočanja, pa pride na vrsto »pravo« delo, ustvarjanje šolskega časopisa.

In o čem se bomo pri predmetu učili? Predstavljam ti nekaj kratkih vsebin:

 • Zgodovina tiska, začetki tiska na Slovenskem
 • Kaj je razredni in šolski časopis
 • Kako deluje časopis
 • Katere so informativne zvrsti (vest, poročilo, intervju)
 • Katere so interpretativne zvrsti (komentar, uvodnik, ocena, kolumna)
 • Kaj je novinarska etika
 • In še marsikaj …

Šah 1 – šahovske osnove

 

ŠAH

Množica črnih in belih kvadratov,

množica črnih in belih figur

V nepodkupljivem tiktakanju ur

od prvih potez do remijev in matov.

Med vzporedniki in meridiani,

vsi smo v tej igri zaznamovani.

Z njo mehanizem mojstrskih ur

meri življenje navadnih figur.
Kajetan KOVIČ

 • Spoznal boš zgodovinski razvoj šahovske igre in najpomembnejše šahiste.
 • Naučil se boš osnovne otvoritve in končnice.
 • Svoje znanje boš utrjeval in preverjal v računalniški učilnici.
 • Sodeloval boš na šolskem prvenstvu in meril moči z učenci drugih šol.