Izbrani šport (odbojka za dekleta in nogomet za fante)

V naslednjem šolskem letu boš pred pomembnimi življenjskimi odločitvami. Pot do poklica, ki si ga boš izbral v življenju vodi preko čim boljšega učnega uspeha in dobre telesne kondicije. Z vključitvijo v izbirni predmet IZBRANI ŠPORT si boš lahko olajšal napore, ki te čakajo na tej poti, saj je znano, da sta dobro telesno zdravje in počutje pogoj za uspešno delo na vseh področjih.

Vsebine predmeta bodo vezane na izbrani šport, ki bo eden od športov z žogo: košarka, odbojka, rokomet ali nogomet. Izbira je odvisna od interesa tistih, ki se bodo vključili v ta predmet. V okviru predmeta boš lahko izpopolnil tehnike igranja določenega športa, razvijal zdravo tekmovalnost ter hkrati prijateljstvo in pripadnost kolektivu.


Retorika

Pred tabo je množica, pa niti enega človeka, ki bi ti v tistem trenutku pomagal. Srepo upiraš pogled v poslušalce, nekaj jecljaš, sredi množice si tako sam. Ko skušaš spregovoriti, te glas ne uboga. Tresejo se ti noge, postaja ti čedalje bolj vroče – grozijo ti strah, trema, tesnoba. Konec! Žarometi ugasnejo. Oder zapustiš in se z grenkim občutkom umakneš daleč stran. Pa vendar! Ko neprijetni občutki sčasoma zbledijo, začutiš željo, da bi popravil vtis in se otresel strahu. Če se želiš znebiti bremen, ki ti preprečujejo, da bi svoje zamisli, sklepe povedal jasno, razumljivo in prepričljivo, brez živčnosti, miselne zmedenosti in plahosti, se nam pridruži pri predmetu retorika.

Delo bo pestro, saj se bomo učili tehnik, ki nam pomagajo do boljšega spomina in zbranosti, seznanili se bomo z načini in oblikami, kako se sprostiti, premagati uničujočo tremo ter si okrepiti samozavest.

Govor je slika duše. (slovenski pregovor)


Kemija v življenju

Po enem letu pouka kemije dobijo učenci dovolj predznanja in spretnosti za izvajanje zahtevnejših eksperimentov. Kot že naslov predmeta pove, bodo eksperimenti temeljili na snoveh iz vsakdanjega življenja. Vsebine pa so razdeljene v tri sklope:

 • SNOVI TEKMUJEJO
 • SVET BREZ BARV BI BIL DOLGOČASEN
 • KEMIJA TUDI DIŠI

Med drugim bodo učenci izdelovali okrasni papir, ločevali barvila s tenkoplastno kromatografijo, barvali jajca in tkanine z naravnimi barvili in pridobivali dišave iz cvetov, listov in sadežev.

Ocenjevali bomo predvsem eksperimentalne spretnosti ter kreativnost in izvirnost pri izvedbi eksperimenta. Delo bo temeljilo na samostojni izvedbi eksperimenta. Pri delu se bodo učenci posluževali raznih baz podatkov na zgoščenkah in internetu, zato bo delo potekalo tudi v računalniški učilnici.


Računalniška omrežja

V devetem razredu naj bi učenci že obvladali osnovna računalniška orodja. Ker je danes pomen prave informacije neprecenljiv, smo se v osmem razredu naučili, kako informacije predstaviti sošolcem. V devetem razredu pa bomo informacije predstavili širšemu krogu ljudi, in sicer na spletni strani.

Učenci bodo izdelali spletne strani, vanje dodali grafične in zvočne elemente ter stran postavili na strežnik, kjer bodo vidne najširšemu krogu obiskovalcev. Naučili se bodo vpisati stran v različne iskalnike ter podrobneje spoznali programe za elektronsko pošto. Seznanili pa se bodo tudi s pomenom kvalitetnih protivirusnih programov in požarnih zidov.

Delali bomo v računalniški učilnici na sodobnih osebnih računalnikih z dostopom do interneta. Ocenjevali bomo predvsem napredek pri nastajanju spletne strani, kvaliteto uporabljenega gradiva ter lastno kreativnost.


Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Kakšne kamnine prevladujejo na Hudinji? Kako globoka je podtalnica? Kolikšen je pretok reke Hudinje in Savinje? Ali so prsti v naši okolici rodovitne in primerne za kmetijstvo? Kako merimo hitrost vetra? Koliko avtomobilov se pelje vsak dan po Mariborski cesti? Koliko otrok se vsako leto rodi v Celju? V katerih gospodarskih dejavnostih so zaposleni ljudje v okolici naše šole?

Na ta in podobna vprašanja bomo iskali odgovore pri izbirnem predmetu Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja. Vse to pa lahko spoznamo le na terenu v okolici šole. Pouk bo zato večinoma potekal v obliki raziskovalnega dela v našem kraju. Pri oceni bo tako najpomembnejše tvoje delo na terenu ter poročila, ki jih boš izdelal(a).


Zvezde in vesolje

Ali je vesolje končno ali neskončno velik prostor? Ali obstaja življenje samo na Zemlji ali tudi drugje? Kako daleč je nam najbližja zvezda? Kaj je črna luknja v vesolju? Kaj so galaksije in kako nastanejo? Kako merimo razdalje v vesolju? Takšna in podobna vprašanja si bomo zastavljali pri izbirnem predmetu ZVEZDE in VESOLJE.

Bistveni cilj predmeta je, da učenci razvijajo abstraktno mišljenje in pridobivajo nova spoznanja ter predstave o širšem vesolju – vendar ne teoretično, ampak praktično, skozi opazovanja in poskuse. Opazovanja so za astronomijo bistvena, pomembno pa je tudi to, da jih spremljajo poskusi, ki razložijo pomen opaženega. Delo bo vsekakor pestro in zanimivo, ocene pa bodo pridobljene na osnovi seminarskih nalog.


Verstva in etika

Ali veš, kaj povezuje Budo, Mohameda in Jezusa? Bili so začetniki največjih svetovnih religij. Hodili so po deželah in širili svojo vero. Kaj pa so sinagoga, bazilika, džamija in pagoda? Zakaj ljudje verujejo v različne bogove in kateri je resnično pravi?

Odgovore na ta in podobna vprašanja boš našel v različnih učbenikih, leksikonih, pa tudi pri predmetu VERSTVA IN ETIKA.

Verstva so že od nekdaj vplivala na življenje ljudi, držav in civilizacij. Krojila so usodo posameznika ter narodov in marsikdaj v preteklosti risala politične meje. Pri urah verstev in etike bomo spoznavali različne svetovne religije, njihovo razširjenost in značilnosti. Raziskovali bomo, kako se posamezne vere prepletajo s vsakdanjim življenjem ljudi.

Pouk bo deloma potekal v učilnici, kjer bomo izdelovali plakate in referate ter se pogovarjali o raznolikosti religij. Del pouka se bo odvijal na terenu, kjer si bomo ogledali različne verske objekte in se pogovarjali s predstavniki različnih verskih skupnosti.

Predmet je trileten , od 7. do 9. razreda. Učni načrt pa učencem omogoča, da lahko izberejo predmet le za eno ali dve šolski leti.


Glasbeni projekt

V vsakem posamezniku se skriva dar, ki ga je potrebno le na pravilen način odviti in to je tudi naš glavni cilj glasbene delavnice. V okviru delavnice bomo povezali vaša glasbila in glasove v harmonijo. Skupaj bomo ustvarjali lastne melodije, besedila in glasbene aranžmaje, se naučili delati v skupini in gradili na lepih medsebojnih odnosih, ki so pogoj za uspešno delo v skupinah. Ustvarili bomo tudi nastop, katerega bomo lahko tudi predstavili na kakšni šolski prireditvi. Življenje z glasbo je lepše. Učenci ob glasbenih vrednotah uzaveščajo pomen uresničevanja višjih kulturnih potreb, ob glasbi se sproščajo, z njo se ukvarjajo tudi v prostem času, ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke.


Likovno snovanje 3

Imaš zamisel, kako bi spremenil-a prostorsko ureditev Celja? S pomočjo fotomontaže lahko to tudi uresničiš …

V skladu s svojimi poklicnimi željami boš oblikoval-a svoj znak – logo. Fotografiral-a boš različne motive in vanj vnašal-a lastne ideje… Vsakih 14 dni bomo v blok uri združili likovna spoznanja na teoretičnem in praktičnem področju iz vsebin risanja, kiparstva, prostorskega oblikovanja in vizualnih komunikacij, ter eksperimentirali s sodobnimi načini oblikovanja – fotografiranje, skeniranje, projiciranje …

Pri izbirnem predmetu LIKOVNO SNOVANJE 3 učenec dopolnjuje spoznanja iz osnovnega programa likovne vzgoje in razvija domišljijo in ročne spretnosti. Poglablja razumevanje prostora, izraža občutja, oblikuje stališča in vrednote.


Elektronika z robotiko

 • Spoznajo osnovne elektronske gradnike
 • Spoznajo in izdelajo enostavno elektronsko vezje (s praktično uporabo)
 • Spoznajo osnove programiranja
 • Spoznajo, kako prenesti program na mikrokrmilnik
 • Spoznajo, kako povezati različne elektronske elemente z mikrokrmilnikom
 • Izdelajo robota

Ocenjevanje:

 • izdelava vezij in izdelkov z električnim vezjem
 • izdelava seminarskih nalog
 • izdelava mehaniziranega izdelka
 • raziskovanje in sodelovanje pri pouku.

Vabim vas, da skupaj odkrijemo brezmejne možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija.


Obdelava gradiv – kovine

Pri izbirnem predmetu obdelava kovin bomo razširili znanja o kovinah, ki smo ga pridobili v 8. razredu. Izdelali bomo več izdelkov – svetilko, igračko, izvijač … Izdelke bomo kombinirali tudi z drugimi materiali. Veščine o obdelovalnih postopkov bomo razširili, spoznali in preizkusili bomo npr. kaljenje, električne vezave … Vsak učenec bo izdelal svoj izdelek. Spoznali bomo še serijsko proizvodnjo. Načrtovali bomo s pomočjo računalniškega programa. Znanje o motorjih bomo dopolnili z gradnjo modelov z zbirkami Fisher technik. Pri predmetu boš dobil najmanj tri ocene, ki bodo temeljile na izdelku, upoštevanju varnosti pri delu ter zapiskov v zvezku – skice in načrte.


Nemščina 3

Z željo po razumevanju  z govorci drugih jezikov si se lotil učenja nemščine. Spoznaval si nov, drugačen jezik, si pridobil različna znanja o tujih deželah in ljudeh. Sprejmi nadaljnji prirastek znanja, ki bo zadostoval za osnovno sporazumevanje v nemškem jeziku, lahko pa ta pričakovanja v marsičem preseže. Teme v pri nemščini so prilagojene Tebi, dragi odraščajoči učenec, ki stopaš na pomembno pot odraščanja in s tem tudi sprejemaš odločitve o nadaljnjem življenju.

Spoznaval boš poklice in sestavljal življenjepis, kar Ti bo zagotovo koristilo. Pojavljajo se tudi  že prve ljubezni – verzi, pesmi in zgodbe Ti bodo pomagale izraziti čustva. Opazuješ svet okoli sebe, ki se spreminja iz dneva v dan. Evropo boš spoznaval na popotovanjih po zemljevidu, sestavljal predloge za izlete in potovanja, spoznaval običaje nemško govorečih dežel,  se pogovarjal o varstvu okolja …

In ob koncu šolskega leta boš z gotovostjo in zanosom zapel: »Ich verstehe, was Sie sagen!«