Napovednik

 • 05. 06. 2020

  Dan šole

 • 08. 06. 2020

  NPZ iz SLO – 9. r (poskusno)

 • 09. 06. 2020

  NPZ iz MAT – 9. r (poskusno)

 • 11. 06. 2020

  Zaključna ocenjevalna konferenca za učence 9. r

 • 12. 06. 2020

  Zaključni piknik za učence 9. r – s presenečenjem

 • 15. 06. 2020

  Zadnji dan pouka za 9. razred

 • 15. 06. 2020

  Slovesna podelitev zaključnih spričeval

 • 15. 06. 2020

  Sprejem najuspešnejših učencev pri županu

 • 16. 06. 2020

  Informacija staršem bodočih učencev 1. razreda

 • 18. 06. 2020

  Zaključna ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 8. r

 • 22. 06. 2020

  5. športni dan (1.. – 4. r)

 • 23. 06. 2020

  5. športni dan (5. – 8. r)

 • 24. 06. 2020

  Zadnji dan pouka

 • 24. 06. 2020

  Zadnji dan pouka v šolskem letu 2019/20

 

 

Ob 60-letnici delovanja Osnovne šole Hudinja, bo v mesecu maju izšla jubilejna številka šolskega glasila Hudinjček.

 

 
 
 • Osnovna šola Hudinja

  Od vsakega učenca, ki se bo vpisal na našo šolo pričakujemo, da bo kar najbolj izkoristil svoje sposobnosti. Smo šola kvalitetnega pouka, številnih obšolskih in prostočasnih aktivnosti ter urejenega, za učenje spodbudnega okolja.

 

Vrnitev vseh učencev v šolo

Spoštovani starši!

Upam, da ste bili veseli današnjega sklepa Vlade RS, ki omogoča, da se bodo prihodnji teden v šole vrnili vsi učenci in se tako pridružili učencem 1., 2., in 3. razreda,  ki so se v šolo vrnili  18. 5. 2020 in učencem 9. razreda, ki so prišli v šolo ta teden, 25. 5. 2020. Na naši šoli smo te odločitve zelo veseli, saj se nam zdi pomembno, da učenci še pred koncem šolskega leta pridejo nazaj v šolo in verjamemo, da bomo lahko v dnevih, ki so nam še na razpolago, naredili veliko koristnega za otroke. Če bi se učenci vrnili v šole šele septembra, bi bili odsotni pol leta in posledice bi bile veliko hujše. Z vrnitvijo v juniju bodo učenci ponovno pridobili nekatere rutine in delovne navade, ki so za razvoj otrok zelo pomembne in to bo dobro za uspešen začetek novega šolskega leta v septembru. Pomemben je tudi socializacijski vidik vrnitve v šolo, druženje s sošolci ter pridobitev občutka varnosti in zaupanja. Vračanje učencev v šolo bo potekalo v dveh časovnih terminih:

 • -   v ponedeljek, 1. 6. 2020: učenci 4. in 5. razreda in  
 • -   v sredo, 3. 6. 2020: učenci 6., 7. in 8. razreda.

 Pouk v tem času bo v prvi vrsti namenjen preverjanju, utrjevanju in poglabljanju znanja ter odpravljanju morebitnih vrzeli v znanju. Nobene bojazni ni, da bi bili učenci pod pritiskom zaradi ocenjevanja – že v prejšnjih obvestilih smo vam večkrat napisali, da se bodo pri zaključevanju ocen upoštevale predvsem ocene, ki so jih učenci pridobili do 16. 3. 2020. Nekateri učenci bodi imeli možnost »izboljšanja« ocen in popravljanja negativnih ocen. In kako bo organizirano delo na šoli? Najpomembneje je, da bodo od ponedeljka, 1. 6. 2020 dalje ponovno oblikovani oddelki, kot smo jih imeli pred epidemijo – zaradi ugodne epidemiološke slike je NIJZ umaknil zahtevo po delitvi učencev v manjše skupine. To velja za vse razrede. Kljub temu pa bomo morali upoštevati nekatere higienske in varnostne ukrepe: redno umivanje rok, pravilno kihanje in kašljanje, izogibanje dotikanja obraza z nečistimi rokami ter fizična distanca med učenci. Vsak oddelek bo imel svojo učilnico, kjer bo potekal ves pouk – v učilnico bodo prihajali le učitelji, ki bodo izvajali pouk. Prvo uro pouka bo imel razrednik, ki bo učencem predstavil nova pravila in se z njimi pogovoril o tem, kako so preživeli dva meseca pouka na daljavo. Verjamem, da si bodo imeli veliko za povedati. Tudi ostala organizacija dela na šoli, ki se nanaša na prihajanje v šolo, prehranjevanje, odhajanje na stranišče in drugo, bo nekoliko prilagojena. Učenci bodo z novimi pravili seznanjeni prvo šolsko uro na dan vrnitve v šolo in prepričan sem, da  s tem ne bo nobenih posebnih težav. To so dokazali tudi učenci 1., 2., 3. in 9. razreda, ki so se zelo hitro navadili na nova pravila in jih lahko javno pohvalim za dosledno izvajanje in zelo zrel odnos do spoštovanja navodil.  Starše bi pozval, da se z učenci pogovorite o tem, da je virus še vedno prisoten in upoštevati je treba priporočila strokovnjakov. V šoli morajo biti navodila varna za zelo širok spekter ljudi. Za otroke, zaposlene in ne nazadnje tudi za domače. Nobene potrebe ni, da bi bilo otroke strah – zavedati se morajo, da lahko z zelo preprostimi ukrepi poskrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih ljudi. Vsekakor velja, da lahko pridejo v šolo le zdravi otroci in zdravi zaposleni – gre za veliko odgovornost in pri tem računamo na zavest staršev in zaposlenih.

Na naši šoli se bomo zelo potrudili, da bo zaključek šolskega leta za učence uspešen in hkrati prijeten. Želimo si, da bi jim to šolsko leto, kljub izrednim razmeram, ostalo v lepem spominu. V življenju je pogosto tako, da se iz težkih preizkušenj lahko naučimo veliko koristnega in prepričan sem, da bomo iz tega obdobja odrasli in otroci odnesli tudi pozitivne izkušnje in spoznanja. Če ne drugo, bomo znali bolj ceniti stvari, ki so nam bile še pred kratkim samoumevne.

V svojem imenu in v imenu sodelavcev se vam za ves vloženi napor in konstruktivno sodelovanje v času pouka na daljavo iskreno zahvaljujem in verjamem, da bomo šolsko leto 2019/20 uspešno zaključili.

Lep pozdrav!

   J. Berk, ravnatelj

 

Zbiralna akcija papirja

Druge in tretje tehtalne akcije pred šolo ni bilo, zaradi izrednih razmer. Pohvaliti vas moramo, ker ste papir tako pridno vozili na odlagališče Simbio v Bukovžlak. Hvala vsem učencem, staršem, učiteljem in ostalemu sorodstvu za pomoč pri zbiranju starega papirja. V tej akciji smo s skupnimi močmi zbrali 59 t 549 kg papirja. Ponovno smo dokazali, da je v slogi moč. Skupaj smo v šolskem letu 2019/20 zbrali 100 t 312 kg odpadnega papirja. Zbiranje se nadaljuje še naprej. Odpeljite papir na odlagališče Simbio v Bukovžlak, tehtalne lističe pa skrbno shranite, ali pa jih prinesite ga. Darji Heiligstein. Papir zbiramo že za novo šolsko leto 2020/21.

Mentorica: Darja Heiligstein


TRENUTNA AKCIJA   SKUPNI REZULTAT
Mesto Razred Količina   Mesto Razred Količina
1. 4.a 7340 kg   1. 4.a 11411 kg
2. 6.b 5396 kg   2. 6.b 9209 kg
3. 7.b 4420 kg   3. 7.a 8107 kg
4. 7.a 4373 kg   4. 7.b 6916 kg
5. 3.b 4310 kg   5. 5.a 6798 kg
6. 2.a 4210 kg   6. 8.a 6709 kg
7. 8.a 3720 kg   7. 3.b 6500 kg
8. 5.a 3390 kg   8. 2.a 5692 kg
9. 6.c 3290 kg   9. 3.a 4965 kg
10. 3.a 3260 kg   10. 8.b 4910 kg
11. 1.c 3040 kg   11. 6.c 4134 kg
12. 8.b 2450 kg   12. 1.c 3731 kg
13. 9.a 2093 kg   13. 6.a 3199 kg
14. 4.b 1830 kg   14. 9.a 3094 kg
15. 1.a 1383 kg   15. 4.b 3075 kg
16. 7.c 1217 kg   16. 7.c 2344 kg
17. 5.b 1020 kg   17. 1.a 2238 kg
18. 6.a 1000 kg   18. 9.b 2191 kg
19. 2.b 620 kg   19. 5.b 1895 kg
20. 1.b 600 kg   20. 2.b 1882 kg
21. 9.b 587 kg   21. 1.b 1312 kg
SKUPAJ 59549 kg   SKUPAJ 100312 kg
 

Zadnje novice

 
 

Galerija pouka na daljavo

 

 

Poletno počitniško varstvo