Napovednik

  • 01. 09. 2020

    Prvi šolski dan v šol. letu 2020/21

 

Ob 60-letnici delovanja Osnovne šole Hudinja smo izdali jubilejno številko šolskega glasila Hudinjček.

Ogled je možen s klikom na sliko.

 

Poletno počitniško varstvo

Spoštovani starši,

od 29. 6. do 28. 8. 2020 poteka na I. osnovni šoli Celje poletno počitniško varstvo (PPV). Namenjeno je vsem učencem od 1. do 5. razreda. Vaši načrti se lahko v času šolskih poletnih počitnic hitro spremenijo, zato je vpis otrok v PPV možno urediti tudi naknadno.

Dodatne informacije:

 

Zadnje novice

 
 
  • Osnovna šola Hudinja

    Od vsakega učenca, ki se bo vpisal na našo šolo pričakujemo, da bo kar najbolj izkoristil svoje sposobnosti. Smo šola kvalitetnega pouka, številnih obšolskih in prostočasnih aktivnosti ter urejenega, za učenje spodbudnega okolja.

Šolska avla na OŠ Hudinja

 

Prevzem šolskih učbenikov in delovnih zvezkov

Spoštovani starši,

letos bodo učenci učbenike iz učbeniškega sklada prevzeli pred začetkom novega šolskega leta, in sicer od ponedeljka, 24. 8. 2020 do četrtka, 27. 8. 2020, med 13. in 18. uro.  Učenci 1. triade prevzamejo delovne zvezke, saj jih je za vse učence nabavila šola s sredstvi MIZŠ.

Učenci (starši) naj pridejo po učbenike v šolsko knjižnico, ki je v 3. nadstropju šole. S seboj naj imajo torbe, da bodo učbenike lažje odnesli domov. Mlajši učenci naj pridejo v spremstvu enega od staršev. Pri tem ne pozabite na preventivne zdravstvene ukrepe in uporabo zaščitne maske.

Učbeniki so že oviti, učenci pa morajo med šolskim letom poskrbeti, da se ne bodo poškodovali ali celo izgubili, saj bo potrebno morebitno škodo poravnati.

V primeru, da ste v zadnjem tednu pred začetkom novega šolskega leta odsotni, bodo lahko učenci učbenike prevzeli prvi šolski dan, torej v torek, 1. septembra 2020.

Ob tej priložnosti  bi vas radi spomnili, da je prav, če učenci oziroma starši že pred začetkom pouka poskrbite za ovijanje zvezkov in delovnih zvezkov za vse predmete po seznamu, ki ste ga prejeli. Na prvi notranji strani naj bo čitljivo zapisano ime in priimek učenca – učenke. Lepo urejeni in ohranjeni zvezki so z vidika odnosa do šole in šolskih potrebščin zelo pomembni. Prav tako priporočamo, da si učenci skupaj s starši ogledate učbenike in delovne zvezke, saj bo to učence motiviralo za delo in vzbudilo njihovo zanimanje za vsebine, ki se jih bodo učili v novem šolskem letu.

Lep pozdrav!

Eva Iršič, knjižničarka

 

Spoštovani starši!

V sredo, 24. junija 2020 smo zaključili s poukom in učenci imajo do 31. avgusta poletne počitnice. V tem času bomo v šoli pregledali opravljeno delo in dosežene rezultate ter se pripravili na novo šolsko leto - vsebinsko in organizacijsko. Poletne počitnice bomo izkoristili tudi za redna vzdrževalna in obnovitvena dela na šolskem objektu in v okolici šole.

Kljub temu, da bo šola ves čas poslovala, staršem sporočamo, da so uradne ure v tajništvu vsako sredo v času od 8.00 do 12.00. V tem terminu lahko pokličete na telefonsko številko 03-4285511 in pridobite potrebne informacije ali pa se dogovorite za obisk na šoli.

Veseli smo, da smo šolsko leto uspešno zaključili kljub številnim omejitvam zaradi epidemije koronavirusa. Upamo, da bomo novo šolsko leto začeli v šoli in da bomo lahko v celoti izvajali vzgojno-izobraževalni program.

Učenci, starši in in učitelji si zaslužite veliko pohvalo in čestitke, saj smo bili s skupnimi močmi uspešni in smo iz težke preizkušnje izšli kot zmagovalci. Vsem skupaj želim lepo in predvsem zdravo poletje. Nasvidenje v jeseni!

J. Berk, ravnatelj

 
 

Neža Mikic

Najuspešnejša učenka šole v šolskem letu 2020/21

 


Tehnopark odpira svoja vrata. V času poletnih počitnic vas vabijo na zanimive delavnice.

Brošura.