Informacije o Zoisovi, kadrovski štipendiji, štipendiji za deficitarne poklice boste pridobili na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Tam boste našli podatke o pogojih za pridobitev štipendije, postopkih dodelitve štipendije, vloge, zakonodajo …

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: informacije o kadrovski, državni, Zoisovi štipendiji ter o štipendiji za deficitarne poklice:

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/