tehniški dan: Energija in ekologija

torek, 10. 10. 2023

Dan dejavnosti energetika je organiziran za učence 9. razreda. Učenci bodo dan pričeli s poslušanjem motivacijskega predavanja. Spoznali bodo celoten krogotok odpadkov – od njihovega nastanka do vseh vrst predelave, med katerimi je posebej izpostavljena termična obdelava komunalnih odpadkov, ki je edinstvena v Sloveniji. Predavanje se bo odvijalo na šoli in bo trajalo eno uro. Pripravili so ga strokovni sodelavci iz ustanove Simbio Celje. Po uvodnem predavanju se bodo učenci razdelili v dve skupini. Ena skupina si bo ogledala RCERO center za ravnanje z odpadki, druga skupina pa si bo v tem času ogledala toplarno v Celju, ki je v upravljanju družbe Energetika Celje. Nato se skupini zamenjata. Po drugem ogledu sledijo še delavnice na temo Od odpadka do energije v Tehnoparku Celje, na katerih bodo med drugim računali ogljični odtis. Med lokacijami bo poskrbljeno za prevoz s Celebusom. Dan dejavnosti, v okviru občinskega projekta Od odpadkov do energije, za učence financira Občina Celje in je zato za učence brezplačen.

Pričetek ob 8.15, zaključek ob 12.35.

Učilnice: teren       

Stroški dneva: 0 €.


naravoslovni dan: Prva pomoč

sreda, 11. 10. 2023

Prva pomoč je ena izmed vsebin, ki jo posamezniki potrebujemo v vsakdanjem življenju. Prav zato je zelo pomembno, da se učenci z osnovami prve pomoči srečajo že v osnovni šoli. Dan dejavnosti je namenjen praktični izvedbi vaj s področja temeljnih postopkov oživljanja, oskrbovanja ran, poškodb in drugih primerov nezgod. Učenci bodo v delavnicah oskrbovali navidezne rane, poškodbe, zvine, se naučili reagirati v primerih nezavesti in drugih situacijah. Reševali bodo kviz. Delavnice bodo izvajali dijaki srednje zdravstvene šole in učitelji. Učenci na dnevu dejavnosti potrebujejo pisalo. Stroškov s tem dnevom dejavnosti nimajo.

Pričetek ob 8.15, zaključek ob 12.35.

Učilnice: 216       

Stroški dneva: 0 €.


tehniški dan: Poklicno usmerjanje

četrtek, 12. 10. 2023

Učenci bodo imeli dan dejavnosti v popoldanskem času. Najprej bodo učenci razdeljeni v tri skupine, v katerih se bodo izvajale delavnice na temo vpisa v srednje šole. V prvi delavnici bodo učenci reševali računalniški program Kam in kako v računalniški učilnici. V drugi delavnici bodo reševali Vprašalnik o poklicni poti in dobili informacije o uporabnih spletnih straneh na temo poklicev. V tretji delavnici bodo učenci dobili vse informacije v zvezi z potekom vpisa v srednjo šolo in štipendijami. Po končanih delavnicah sledi malica, nato pa se bodo učenci udeležili predstavitev srednjih šol v zgornji avli. Svoje programe bodo predstavile celjske srednje šole. Pridružil se jim bo tudi Šolski center Šentjur in šolski center Rogaška Slatina.

Pričetek ob 12.30, zaključek ob 16.30.

Učilnice: 120       

Stroški dneva: 0 €.